Επεξεργασία δεδομένων
Συναρτήσεις
Προχωρημένες δυνατότητες

Αυτόματη μορφοποίηση

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην αυτόματη μορφοποίηση σε μία περιοχή κελιών. Στο φύλλο αυτό βλέπουμε τέσσερις περιοχές κελιών. Η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη, και η τέταρτη. Στις δύο επάνω περιοχές έχουμε εφαρμόσει αυτόματη μορφοποίηση. Οι αυτόματες μορφοποιήσεις είναι προκαθορισμένοι συνδυασμοί μορφοποιήσεων: γραμματοσειράς, στοίχισης, περιγράμματος, μοτίβου, πλάτους στήλης και ύψος γραμμής. Θα εφαρμόσουμε και στην τρίτη περιοχή κελιών μία αυτόματη μορφοποίηση, ίδια με αυτή που έχει εφαρμοστεί στην πρώτη περιοχή. Επιλέγουμε ένα οποιοδήποτε κελί της τρίτης περιοχής κελιών. Η αυτόματη μορφοποίηση θα εφαρμοστεί και στα υπόλοιπα συνεχόμενα κελιά. Από το μενού «Μορφή», επιλέγουμε «Αυτόματη μορφοποίηση». Το Excel μας προτείνει αυτές τις μορφοποιήσεις. Επιλέγουμε αυτή, η οποία μοιάζει με την αυτόματη μορφοποίηση της πρώτης περιοχής. Το όνομα της επιλογής εμφανίζεται από κάτω «Εγχρωμη1», και κάνουμε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Η τρίτη περιοχή μοιάζει με την πρώτη. Στην τέταρτη περιοχή κελιών θα εφαρμόσουμε αυτόματη μορφοποίηση ίδια με την αυτόματη μορφοποίηση που έχει εφαρμοστεί στην δεύτερη περιοχή κελιών. Επιλέγουμε ένα οποιοδήποτε κελί της τέταρτης περιοχής κελιών. Από το μενού «Μορφή», επιλέγουμε «Αυτόματη μορφοποίηση». Το Excel μας προτείνει αυτές τις μορφοποιήσεις. Επιλέγουμε αυτή, με όνομα «Λίστα2» η οποία μοιάζει με την αυτόματη μορφοποίηση της δεύτερης περιοχής. Παρατηρούμε όμως, ότι στο δείγμα αλλάζει η γραμματοσειρά και το χρώμα της γραμματοσειράς, εδώ αλλάζει σε άσπρο χρώμα ενώ εμείς θα θέλαμε να παραμείνει στο χρώμα που είχαν, μαύρο δηλαδή. Πριν κάνουμε κλικ στο κουμπί ΟΚ κάνουμε κλικ στο κουμπί «Επιλογές». Εδώ, μπορούμε να απενεργοποιήσουμε κάποιο τύπο μορφοποίησης. Εμείς δεν θέλουμε να εφαρμοστεί η γραμματοσειρά που μας προτείνεται. Από-επιλέγουμε την «Γραμματοσειρά», και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Στην περιοχή κελιών εφαρμόστηκε η αυτόματη μορφοποίηση που επιλέξαμε, χωρίς όμως να εφαρμοστεί η γραμματοσειρά που μας πρότεινε το Excel. Ας δούμε τώρα πως μπορούμε να καταργήσουμε την αυτόματη μορφοποίηση. Για να καταργήσουμε την μορφοποίηση της πρώτης περιοχής κελιών κάνουμε το εξής: Επιλέγουμε ένα κελί της πρώτης περιοχής. Από το μενού «Μορφή» επιλέγουμε την εντολή «Αυτόματη μορφοποίηση». Επιλέγουμε την τελευταία μορφοποίηση, με όνομα «Καμία», και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Η μορφοποίηση καταργήθηκε από τη περιοχή αυτή. Θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε αυτόματη μορφοποίηση και σε κενά κελιά. Επιλέγουμε π.χ. αυτήν την περιοχή, και από το μενού «Μορφή/Αυτόματη μορφοποίηση», επιλέγουμε αυτή τη μορφοποίηση. Πατάμε το κουμπί ΟΚ. Το αποτέλεσμα είναι αυτό.