Επεξεργασία δεδομένων
Συναρτήσεις
Προχωρημένες δυνατότητες

Ανίχνευση προηγουμένων και εξαρτημένων κελιών

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην ανίχνευση προηγουμένων και εξαρτημένων κελιών. Στο φύλλο εργασίας στην οθόνη μας εμφανίζονται οι τιμές, και οι ποσότητες, πέντε σχολικών προϊόντων. Στη στήλη «Κόστος», υπολογίστηκε το κόστος για κάθε προϊόν. Π.χ. για την αγορά 10 βιβλίων με τιμή 15€, το κόστος είναι 150€. Ο τύπος στο d4, όπως μπορούμε να δούμε και στην γραμμή τύπων, λαμβάνει δεδομένα από το κελί b4 και c4. Στη στήλη «Φ.Π.Α» υπολογίστηκε η αξία του Φ.Π.Α. για κάθε προϊόν. Η αξία του Φ.Π.Α. είναι το κόστος, επί την τιμή του Φ.Π.Α. που εμφανίζεται στο κελί b1. Η τιμή λοιπόν του κελιού e4, είναι το γινόμενο της τιμής του κελιού d4, που είναι το κόστος, επί τον Φ.Π.Α. που εμφανίζεται στο κελί b1. Το κελί e4 χρησιμοποιεί λοιπόν τις τιμές των κελιών d4 και b1. Εάν θέλουμε να ανιχνεύσουμε γρήγορα τα κελιά οι τιμές των οποίων χρησιμοποιούνται από το κελί e4 κάνουμε το εξής: Από το μενού Εργαλεία, Έλεγχος τύπου, επιλέγουμε ανίχνευση προηγουμένων. Παρατηρούμε ότι εμφανίσθηκαν τα δύο αυτά μπλε βέλη. Το πρώτο ξεκινά από το κελί b1 και καταλήγει στο e4, ενώ το δεύτερο ξεκινά από το κελί d4 και καταλήγει στο e4. Τα κελιά d4 και b1 θεωρούνται «προηγούμενα κελιά» του e4, επειδή το e4 παίρνει δεδομένα από αυτά. Ας ανιχνεύσουνε τώρα τα προηγούμενα κελιά του κελιού d5. Η τιμή του κελιού d5 είναι εξαρτάται από την τιμή του τετραδίου και της ποσότητας. Επιλέγουμε το κελί d5 και από το μενού Εργαλεία, Έλεγχος τύπου, επιλέγουμε ανίχνευση προηγουμένων. Δύο βέλη δείχνουν στο κελί d5. Φαίνονται σαν ένα γιατί το ένα βρίσκεται πάνω στο άλλο. Τα προηγούμενα κελιά του d5 είναι τα κελιά b4, και c4. Εάν, από το μενού Εργαλεία, Έλεγχος τύπου, κάνουμε κλικ στην εντολή «Κατάργηση όλων των βελών», παρατηρούμε ότι αφαιρέθηκαν τα όλα τα βέλη. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην ανίχνευση εξαρτημένων κελιών. Η τιμή του κελιού b4 επηρεάζει την τιμή του κελιού d4, αφού το περιεχόμενο του κελιού d4 είναι το γινόμενο της τιμής επί της ποσότητας. Εάν λοιπόν θελήσουμε να αναζητήσουμε τα δεδομένα ποιου κελιού επηρεάζει το κελί b4, ή αλλιώς ποια κελιά είναι εξαρτημένα από το κελί b4, κάνουμε το εξής: Επιλέγουμε το κελί b4, και από το μενού Εργαλεία, Έλεγχος τύπου, κάνουμε κλικ στην εντολή «ανίχνευση εξαρτημένων». Εμφανίζεται το μπλε αυτό βέλος, που δείχνει το κελί d4. Άρα τα δεδομένα του κελιού d4 εξαρτώνται από τα δεδομένα του κελιού b4. Ας δούμε τώρα ποια κελιά εξαρτώνται από το κελί b1. Επιλέγουμε το κελί, και από το μενού Εργαλεία, Έλεγχος τύπου, κάνουμε κλικ στην εντολή «ανίχνευση εξαρτημένων». Εμφανίζονται τα πέντε αυτά βέλη τα οποία δείχνουν στο Φ.Π.Α.. Υπενθυμίζουμε ότι η αξία του Φ.Π.Α. είναι το αποτέλεσμα του κόστους επί τον Φ.Π.Α.. Εμφανίζουμε επίσης τα εξαρτημένα του c8. Αν θέλουμε να καταργήσουμε μόνο τα βέλη που εμφανίζονται για τα εξαρτημένα από το c8, και όχι όλα τα βέλη τότε πρέπει να εμφανίσουμε την γραμμή εργαλείων «έλεγχος τύπου». Την εμφανίζουμε κάνοντας δεξί κλικ εδώ. Επιλέγουμε το κελί c8, κάνουμε κλικ στο κουμπί κατάργηση των εξαρτημένων και παρατηρούμε πως μόνο τα βέλη των εξαρτημένων του c8 εξαφανίστηκαν. Αν θέλουμε να καταργήσουμε όλα τα βέλη κάνουμε κλικ στο κουμπί «κατάργηση όλων των βελών».