Αντιγραφή Μεταξύ Διαφορετικών Σχεδίων

Έχουμε ανοιχτό στην επιφάνεια εργασίας, ένα αρχείο με όνομα Bed. Αν ζητηθεί να αντιγράψουμε τα στοιχεία του αρχείου αυτού, σε κάποιο άλλο, με σημείο βάσης τη γωνία με το γράμμα Α, τότε πρέπει να ακολουθήσουμε την εξής διαδικασία. Δεν μπορούμε να αντιγράψουμε με το κλασικό copy από τα toolbars ένα αντικείμενο από ένα αρχείο, σε κάποιο άλλο αρχείο. Ας ανοίξουμε λοιπόν ένα καινούριο. Πρέπει λοιπόν στο καινούριο αρχείο που μεταβήκαμε, να αντιγράψουμε το κρεβάτι που βρίσκεται στο προηγούμενο. Κάνουμε minimize το καινούριο, και στο πίσω υπάρχει το παλιό αρχείο. Το Autocad εμφανίζει τα αρχεία του στο κάτω τμήμα της οθόνης. Μεταβαίνουμε από το ένα αρχείο στο άλλο είτε με minimize είτε από το μενού Window. Για να αντιγράψουμε λοιπόν αυτό το στοιχείο στο καινούριο αρχείο, το επιλέγουμε όλο, είτε με συμπαγές παράθυρο, είτε με crossing. Μόλις το επιλέξουμε, κάνουμε δεξί κλικ, και δεν επιλέγουμε το απλό copy, επιλέγουμε το copy with base point, επειδή πρέπει να του δώσουμε και base point τη γωνία με το σημείο Α. Μόλις το επιλέξουμε λοιπόν, η command line ζητάει Specify base point, ζητάει να της προσδιορίσουμε σημείο βάσης, οπότε κάνουμε ένα κλικ, στο σημείο αυτό. Η διαδικασία από το αρχικό αρχείο έχει τελειώσει. Το κάνουμε minimize, και ανοίγουμε το καινούριο, ή οποιοδήποτε άλλο χρειάζεται. Για να φέρουμε λοιπόν τα στοιχεία του προηγούμενου αρχείου σ’ αυτό, κάνουμε δεξί κλικ. Εάν ζητηθεί να επικολλήσουμε απλώς τα στοιχεία, πατάμε το Paste. Εάν ζητηθεί να τα επικολλήσουμε ως Block, πατάμε το Paste as Block. To αποτέλεσμα είναι ίδιο εμφανισιακά, απλώς για να δούμε τη διαφορά, δοκιμάζουμε το Paste, και με ένα κλικ τοποθετούμε το αντικείμενο που φέραμε, και το Paste as Block. Το ένα αντικείμενο αποτελείται από πολλές γραμμές, ενώ το άλλο αντικείμενο είναι ένα Block. Εάν χρειαστεί, να αποκόψουμε από το πρώτο αρχείο τα αντικείμενα, τότε τα επιλέγουμε, κάνουμε δεξί κλικ, και δεν επιλέγουμε Copy ή Copy with Base point, αλλά επιλέγουμε Cut. Τα αρχεία εξαφανίζονται από τη θέση τους, και σ’ αυτή τη θέση μπορούμε πάλι να κάνουμε Paste, ή Paste as Block. Είναι πολύ συχνή αυτή η διαδικασία, γιατί πάρα πολλές φορές χρειάζεται ένα αντικείμενο σχεδιασμένο σε κάποιο αρχείο, για οποιοδήποτε λόγο να το μεταφέρουμε σε κάποιο άλλο. Εάν χρησιμοποιήσουμε το απλό Copy για την αντιγραφή, τότε το πρόγραμμα το κρατάει από ένα σημείο το οποίο επιλέγει από μόνο του. Είναι πιο χρηστικό να χρησιμοποιούμε το Copy with Base point, επειδή όταν θα πάμε να το επικολλήσουμε στο επόμενο αρχείο, τότε θα ξέρουμε από πού θα το κρατάει ο σταυρός ως σημείο εισαγωγής.