Επεξεργασία δεδομένων
Συναρτήσεις
Προχωρημένες δυνατότητες

Ασφάλεια

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην προστασία ενός βιβλίου εργασίας από ανεπιθύμητη πρόσβαση ή τροποποίηση, χρησιμοποιώντας έναν κωδικό ασφαλείας. Θα προσπαθήσουμε τώρα να ανοίξουμε το βιβλίο εργασίας 28.xls, το οποίο είναι προστατευμένο. Το Excel μας εμφανίζει αυτό το παράθυρο διαλόγου. Μας ζητάει να πληκτρολογήσουμε τον κωδικό πρόσβασης για να ανοίξει. Θα πληκτρολογούμε έναν λανθασμένο κωδικό, π.χ. «456». Παρατηρούμε ότι ενώ πληκτρολογήσαμε αριθμούς, εμφανίζονται τρεις κουκκίδες. Αυτό συμβαίνει για να εμποδίζει τους ανεπιθύμητους να δουν τον κωδικό μας. Πατάμε το κουμπί ΟΚ. Το Excel εννοείται δεν ανοίγει το βιβλίο εργασίας, και μας εμφανίζει το μήνυμα ότι ο κωδικός πρόσβασης είναι λανθασμένος. Δοκιμάζουμε ξανά, εισάγοντας αυτή τη φορά τον σωστό κωδικό, «123», το βιβλίο εργασίας άνοιξε. Στη συνέχεια θα ορίσουμε κωδικό πρόσβασης στο βιβλίο εργασίας 28a.xls. Από το μενού Εργαλεία, Επιλογές, επιλέγουμε την καρτέλα «Ασφάλεια». Στο πλαίσιο αυτό πληκτρολογούμε τον κωδικό πρόσβασης για άνοιγμα, 123. Παρατηρούμε ότι πάλι εμφανίζονται τρεις κουκκίδες. Ως κωδικό θα μπορούσαμε να εισάγουμε όχι μόνο αριθμούς, αλλά κείμενο, σύμβολα ή ακόμη και συνδυασμούς τους. Πατάμε το κουμπί ΟΚ. Στο επόμενο παράθυρο το Excel μας ζητά να επιβεβαιώσουμε τον κωδικό, πληκτρολογώντας τον άλλη μια φορά. Πληκτρολογούμε λοιπόν άλλη μια φορά τον ίδιο κωδικό. Πατάμε το κουμπί ΟΚ. Θα κλείσουμε τώρα το βιβλίο εργασίας 28a.xls, θα αποθηκεύσουμε τις αλλαγές, και θα προσπαθήσουμε να το ανοίξουμε ξανά. Το Excel μας ζητά να πληκτρολογήσουμε τον κωδικό. Πληκτρολογούμε 123, και το βιβλίο εργασίας ανοίγει. Εάν θελήσουμε να αφαιρέσουμε τον κωδικό, από αυτό το βιβλίο, από το μενού Εργαλεία, Επιλογές, επιλέγουμε την καρτέλα «Ασφάλεια». Στο πεδίο αυτό διαγράφουμε τις κουκκίδες. Και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Αυτό το βιβλίο εργασίας δεν είναι πλέον προστατευμένο. Αποθηκεύουμε το βιβλίο εργασίας. Το ανοίγουμε πάλι. Το βιβλίο εργασίας ανοίγει χωρίς να μας ζητήσει κάποιον κωδικό. Μπορούμε ακόμη να προστατεύσουμε ένα βιβλίο εργασίας ώστε να μπορεί να ανοίξει χωρίς την χρήση κάποιου κωδικού, αλλά να μπορεί να τροποποιηθεί μόνο εάν ο χρήστης γνωρίζει τον κωδικό. Από το μενού Εργαλεία, Επιλογές, Ασφάλεια, εισάγουμε εδώ τον κωδικό 321. Πατάμε το κουμπί ΟΚ. Στο επόμενο παράθυρο πληκτρολογούμε τον ίδιο κωδικό για άλλη μια φορά. Πατάμε το κουμπί ΟΚ. Θα κλείσουμε τώρα το βιβλίο εργασίας 28a.xls, θα αποθηκεύσουμε τις αλλαγές, και θα προσπαθήσουμε να το ανοίξουμε ξανά. Εμφανίζεται αυτό το παράθυρο. Το κουμπί ΟΚ είναι απενεργοποιημένο μέχρι να πληκτρολογήσουμε τον κωδικό. Πληκτρολογούμε π.χ. 333, και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Το Excel μας εμφανίζει μήνυμα ότι ο κωδικός είναι λανθασμένος. Πατάμε το ΟΚ. Εάν επιλέξουμε «Μόνο για ανάγνωση», το Excel μας ανοίγει το βιβλίο μεν αλλά μόνο για ανάγνωση. Εάν για παράδειγμα αλλάξουμε μία τιμή, και προσπαθήσουμε να αποθηκεύσουμε το βιβλίο, εμφανίζεται αυτό το μήνυμα που μας υπενθυμίζει ότι το βιβλίο αυτό είναι μόνο για ανάγνωση. Πατάμε ΟΚ. Το Excel μας προτείνει να αποθηκεύσουμε το τρέχον βιβλίο αλλού ή με άλλο όνομα. Εμείς το κλείνουμε δίχως να το αποθηκεύσουμε. Το ανοίγουμε πάλι. Αυτή τη φορά πληκτρολογούμε τον σωστό κωδικό, 321, και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Στο βιβλίο τώρα αυτό μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε αλλαγή. Διαγράφουμε τον μήνα «Μάιο», και το αποθηκεύουμε. Το Excel αποθήκευσε το βιβλίο με τις αλλαγές.