Εισαγωγή Συντεταγμένων Από Το Excel

Σε προηγούμενο μάθημα, είχαμε αναλύσει την εντολή Point. Ας δούμε τώρα, μία μέθοδο για να εισάγουμε εύκολα συντεταγμένες σημείων point, με τη βοήθεια του προγράμματος Microsoft Excel. Αν χρησιμοποιήσουμε το AUTOCAD, για να εισάγουμε τα points ενός σχεδίου, αφού πρώτα ορίσουμε μία μορφή από το Format, Point style, πέραν της τελείας, π.χ. αυτή, θα πρέπει κατ’ ευθείαν, μόλις επιλέξουμε την εντολή Point, να αρχίσουμε να πληκτρολογούμε συντεταγμένες. Π.χ., 2781 (dot) 4853, για Χ, κόμμα 1394 (Dot) 9908 για Υ. Πατάμε Enter, και το πρώτο μας σημείο εμφανίστηκε. Συνεχίζουμε στο δεύτερο. 2588 τελεία 1079 κόμμα, 1031 τελεία 0801 Εμφανίστηκε και το δεύτερο σημείο μας. Αν είναι πολλά τα σημεία, και συνεχίσουμε έτσι, πληκτρολογώντας τα ένα ένα, είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνουμε λάθος, να ξεχάσουμε κάποιο ψηφίο κατά τη διάρκεια της πληκτρολόγησης, και γενικώς είναι δύσκολο να ελέγξουμε τι έχουμε κάνει. Πατάμε Escape, undo σε αυτό που έχουμε κάνει, και ας δούμε πως, εισάγουμε τα σημεία μας με το Εxcel. Έχουμε ανοιχτό το excel, και πληκτρολογούμε σε μία στήλη, τα σημεία που θέλουμε. Στο σημείο αυτό θα βάλουμε τελεία για το δεκαδικό, και κόμμα για να χωρίσουμε το Χ, Υ. Τις συντεταγμένες του κάθε σημείου, τις εισάγουμε σε μία στήλη, όχι σε 2. Έχουμε συμπληρώσει λοιπόν τις συντεταγμένες των σημείων μας, εισάγωντας Χ, Υ, την μία κάτω από την άλλη, σε μία στήλη. Επιλέγουμε τις συντεταγμένες, πατάμε δεξί κλικ και επιλέγουμε copy. Ελαχιστοποιούμε το excel, και βρισκόμαστε ξανά στην επιφάνεια σχεδίασης του AUTOCAD. Για να τοποθετήσουμε τα σημεία μας, επιλέγουμε την εντολή point, και πηγαίνουμε στην Command line, στο σημείο που λέει specify a point, κάνουμε δεξί κλικ και επιλέγουμε paste. Τα σημεία μας, αυτόματα έχουν τοποθετηθεί στην επιφάνεια εργασίας, χωρίς να υπάρξει κάποιο λάθος. Έτσι έχουμε την δυνατότητα, όποτε έχουμε κάποια αμφιβολία, να επιστρέψουμε στο excel, και να διορθώσουμε το λάθος μας. Σε αυτό το σημείο, να αναφέρουμε, ότι αν έχουμε εισάγει τα σημεία με σωστή σειρά, και επιλέξουμε την εντολή Line, και κάνουμε την ίδια κίνηση, δηλαδή να επιλέξουμε την εντολή line, και έχοντας αντιγράψει τα σημεία από το excel, επιλέξουμε ξανά paste, η γραμμή η οποία θα ενώσει τα σημεία μεταξύ τους, εμφανίζεται επίσης αυτόματα. Η μόνη διαφορά είναι ότι όταν θέλουμε να εμφανίσουμε μόνο τα Points, μπορούμε να εισάγουμε τα σημεία με όποια σειρά θέλουμε, επειδή το πρόγραμμα δίνει σημασία μόνο στις συντεταγμένες τους. Ενώ… όταν χρησιμοποιούμε… την εντολή Line, το πρόγραμμα θα διαβάσει, τα σημεία με την σειρά που τα έχουμε πληκτρολογήσει. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα τα ένωνε όλα.. με τη σειρά εισαγωγής, άρα, υπάρχει η πιθανότατα, το πρώτο σημείο να ενωθεί με το τρίτο, κ.ο.κ.