Έναρξη Εφαρμογής, Άνοιγμα, Κλείσιμο Σχεδίου

Για να ανοίξουμε την εφαρμογή του προγράμματος Autocad, κάνουμε διπλό κλικ στο εικονίδιο που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας. Όταν πρέπει να ανοίξουμε κάποια αρχεία που βρίσκονται στον υπολογιστή μας, επιλέγουμε τον φάκελο που είναι αποθηκευμένα, και κάνοντας διπλό κλικ πάνω τους, τα ανοίγουμε. Εάν έχουμε πολλά σχέδια ανοιχτά στο AutoCAD, πολλές φορές πρέπει να μεταβούμε από το ένα σχέδιο στο άλλο. Τα σχέδια στο Autocad, βρίσκονται το ένα πίσω από το άλλο. Εάν θέλουμε να μεταβούμε από το ένα σχέδιο στο άλλο, επιλέγουμε το κουμπί της ελαχιστοποίησης από την γραμμή τίτλου, και βλέπουμε ότι τα σχέδια έχουν ελαχιστοποιηθεί στο κάτω μέρος της οθόνης, πάνω από την command line, το ένα δίπλα από το άλλο. Το τελευταίο έγγραφο που ήταν ενεργό έχει χρώμα σκούρο μπλε, και τα υπόλοιπα ανοιχτό μπλε. Σε περίπτωση που θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε κάποιο από τα δύο, επιλέγουμε το κουμπί μεγιστοποίησης από την γραμμή τίτλου. Προσοχή, δεν πατάμε το κουμπί ελαχιστοποίησης του προγράμματος, αλλά αυτό που βρίσκεται αμέσως πιο κάτω, του εγγράφου. Εάν θελήσουμε να κλείσουμε κάποιο από τα σχέδια, δεν επιλέγουμε το κουμπί που λέει Κλείσιμο που είναι στο επάνω δεξί σημείο της εφαρμογής επειδή κλείνει όλο το πρόγραμμα, αλλά το αμέσως από κάτω κουμπί με το X που είναι κλείσιμο του τρέχοντος σχεδίου που έχουμε μπροστά μας. Αμέσως κάποιο από τα σχέδια που είναι ανοιχτό, μεγιστοποιείται αυτόματα, και αν θελήσουμε να το κλείσουμε και αυτό κάνουμε κλικ στο ίδιο κουμπί.