Ένδειξη Συντεταγμένων

Κάτω από την Command Line, τη γραμμή εντολών μας, εμφανίζονται κάποιοι αριθμοί. Στη θέση αυτή εμφανίζονται οι συντεταγμένες, coordinates. Ανάλογα λοιπόν με τη θέση που βρίσκεται το σταυρόνημα, κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού μας, βλέπουμε ότι οι συντεταγμένες μας συνεχώς αλλάζουν. Διαχωρίζονται με ένα κόμμα μεταξύ τους. Εδώ εμφανίζονται με τη μορφή Χ, Y. Μόλις κάνουμε νέα εγκατάσταση του προγράμματος στον υπολογιστή, οι συντεταγμένες θεωρούνται μπλοκαρισμένες. Οπότε πριν ξεκινήσουμε την πρώτη εφαρμογή μας στο σχέδιο, πρέπει να πάμε πάνω το κουτί, να κάνουμε δεξί κλικ, να επιλέξουμε το Off, για να τις απενεργοποιήσουμε, να ξανακάνουμε δεξί κλικ, και να επιλέξουμε το Absolute, για να ενεργοποιηθούν και να ρυθμιστούν αυτόματα από το πρόγραμμα. Αυτή την κίνηση την κάνουμε μία φορά, μόλις ξεκινήσουμε το πρώτο μας σχέδιο, μετά την εγκατάσταση του προγράμματος. Η ρύθμιση αποθηκεύεται, και κάθε φορά που ανοίγουμε το πρόγραμμα, οι συντεταγμένες αυτόματα ενεργοποιούνται. Όπως αναφέραμε σε προηγούμενο μάθημα, μόλις κάνουμε καινούρια εγκατάσταση του προγράμματος, τότε οι συντεταγμένες στο κάτω αριστερό σημείο της οθόνης μας, θεωρούνται μπλοκαρισμένες. Όπως είχαμε πει κάνουμε δεξί κλικ, και επιλέγουμε το Absolute για να ενεργοποιηθούν σωστά. Όταν λέμε ότι θεωρούνται μπλοκαρισμένες, εννοούμε ότι κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού μιας γραμμής, καθώς κινούμαστε από το σημείο που κάναμε κλικ προς τα δεξιά π.χ., βλέπουμε ότι στο σημείο των συντεταγμένων, μας δείχνει το μήκος της γραμμής, το σύμβολο του μικρότερου, και το 0. Δηλαδή 448 < 0. Αυτό μας δείχνει ότι το μήκος της γραμμής είναι 448, και κινούμαστε υπό γωνία 0 μοιρών. Εάν πάμε προς τα κάτω στο ίδιο σημείο μας δείχνει 378, < (μικρότερο) 270, το μήκος της γραμμής δηλαδή, και την γωνία πάνω στην οποίο κινούμαστε. Αντίστοιχα αν κινηθούμε προς τα αριστερά, και προς τα πάνω. Εάν απενεργοποιήσουμε το ORTHO, τότε βλέπουμε ότι μας δείχνει το μέγεθος της γραμμής την οποία σχεδιάζουμε, και τις μοίρες στις οποίες βρισκόμαστε. Όταν λοιπόν αναφέρουμε ότι οι συντεταγμένες είναι μπλοκαρισμένες, εννοούμε ότι με το που εγκαθίσταται το πρόγραμμα, μπορεί να βρισκόμαστε μέσα στη διαδικασία σχεδιασμού, αλλά στο σημείο των συντεταγμένων δεν βλέπουμε ούτε το μήκος της γραμμής, ούτε τον άξονα πάνω στον οποίο κινούμαστε. Οι συντεταγμένες εξακολουθούν να μεταβάλλονται, όπως αυτή τη στιγμή, οι αριθμοί αλλάζουν, αλλά δε μας δίνεται κανένα στοιχείο, για το μήκος γραμμής, και τις μοίρες στις οποίες βρισκόμαστε. Οπότε κάνοντας τη διαδικασία που αναφέραμε, ενεργοποιούνται και λειτουργούν σωστά.