Επιλογή Αντικειμένων

Καθώς έχουμε προχωρήσει στο σχεδιασμό κάποιων γραμμών, ας δούμε λίγο τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουμε τα αντικείμενά, και τις γραμμές στο Autocad. Υπάρχει η επιλογή αντικειμένων με διακεκομμένο παραλληλόγραμμο, ή συμπαγές παραλληλόγραμμο. Crossing, ή Window. Δηλαδή, ξεκινώντας από τα δεξιά προς τα αριστερά, το παραλληλόγραμμο που εμφανίζεται στην οθόνη είναι διακεκομμένο. Ξεκινώντας από τα αριστερά προς τα δεξιά, το παραλληλόγραμμο που εμφανίζεται στην οθόνη, είναι συμπαγές. Η διαφορά τους είναι η εξής: Όταν το διακεκομμένο παραλληλόγραμμο συμπεριλάβει μία ολόκληρη γραμμή, ή συμπεριλάβει ένα τμήμα αυτής, η γραμμή επιλέγεται ολόκληρη, σε αντίθεση με το συμπαγές παραλληλόγραμμο, το οποίο επιλέγει μόνο ότι συμπεριληφθεί συνολικά στο εσωτερικό του. Δηλαδή, για να επιλεχθεί μία γραμμή πρέπει να είναι και η αρχή, και το τέλος της μέσα στο παραλληλόγραμμο. Εάν κάποιο σημείο της είναι έξω από το παραλληλόγραμμο, τότε η γραμμή δεν επιλέγεται. Συνήθως, είναι πιο σωστό να χρησιμοποιούμε το διακεκομμένο παραλληλόγραμμο κατά τη χρήση των εντολών μας, επειδή αν δεν επιλεχθούν μερικές γραμμές, δεν ολοκληρώνεται σωστά η εντολή μας. Αφού επιλέξουμε τις γραμμές που μας ενδιαφέρουν, χρησιμοποιώντας τον σχετικό τρόπο επιλογής, εάν θελήσουμε να αποεπιλέξουμε κάποιες από αυτές, κρατάμε πατημένο το πλήκτρο Shift στο πληκτρολόγιο, και επιλέγουμε τις γραμμές. Οι γραμμές και τα αντικείμενα που δεν θέλουμε να επιλεχθούν μαζί με το υπόλοιπο σύνολο, με αυτήν την κίνηση αποεπιλέγονται.