Γραμμές Εργαλείων

Στο AUTOCAD τα toolbars των εντολών, εμφανίζονται και εξαφανίζονται ως εξής: το καθένα, στο σημείο που υπάρχουν 2 γραμμούλες, με πατημένο το αριστερό πλήκτρο ποντικιού, το σύρουμε στην επιφάνεια εργασίας, όπου εμφανίζεται το toolbar και το όνομά του. Το κάθε toolbar έχει το δικό του όνομα, π.χ. το toolbar Modify. Με το Χ το toolbar εξαφανίζεται. Ομοίως με το toolbar Draw. Εάν θελήσουμε να τα επαναφέρουμε, ή να εμφανίσουμε κι άλλα στην επιφάνεια σχεδιασμού μας, κάνουμε δεξί κλικ στα ήδη υπάρχοντα toolbars. Μόλις εμφανιστεί ο κατάλογος με τα ονόματά τους, επιλέγουμε αυτό που μας ενδιαφέρει και κάνουμε αριστερό κλικ. Με αριστερό κλικ στην γραμμή τίτλου, το σύρουμε, και το τοποθετούμε στη θέση που θέλουμε.