Γραμμή Εργαλείων Ucs

Ας δούμε λοιπόν και τη βοηθητική χρήση του toolbar UCS. Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να διευκρινίσουμε, ότι το UCS είναι το toolbar User Coordinates System. Δηλαδή το σύστημα συντεταγμένων σχεδίασης του χρήστη. Το Autocad χωρίζεται σε δύο συστήματα συντεταγμένων. Στο World CS, δηλαδή στο παγκόσμιο σύστημα συντεταγμένων (World Coordinates System), και στο UCS, στο User Coordinates System, που είναι όπως είπαμε το σύστημα συντεταγμένων του χρήστη, δηλαδή του σχεδιαστή που δουλεύει εκείνη την ώρα. Για να δούμε λοιπόν ποιες από τις συγκεκριμένες εντολές, ποια από τα εικονίδια μας είναι χρήσιμα. Έστω ότι έχουμε σχεδιασμένο ένα αντικείμενο, του οποίου οι πλευρές δεν είναι κάθετες, δεν είναι ορθές 90 μοίρες, είτε όλες είτε κάποιες από αυτές. Αν λοιπόν θελήσουμε να σχεδιάσουμε παράλληλα μία πλάγια πλευρά, είναι αρκετά δύσκολο, φυσικά είναι αδύνατο αν έχουμε ενεργοποιημένο το Ortho, αλλά και χωρίς το Ortho, αν θελήσουμε να σχεδιάσουμε κάτι, θα πρέπει κάθε φορά να μετράμε την κλίση της γραμμής, και να σχεδιάζουμε υπό κλίση το κάθε αντικείμενο που πρέπει να είναι παράλληλο με αυτή τη γραμμή. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, δεν ισχύει το σύστημα συντεταγμένων, με τους άξονες Χ και Υ που βλέπουμε σε αυτή τη θέση, την κάθετη θέση. Επιλέγουμε το εικονίδιο Object, και μόλις κάνουμε ένα κλικ επάνω στη γραμμή, σύμφωνα με την οποία θέλουμε να είναι παράλληλο το σύστημα συντεταγμένων μας, βλέπουμε ότι οι άξονές μας τοποθετήθηκαν σε εκείνο το σημείο, και ειδικά αν ενεργοποιήσω το Ortho, θα δούμε αμέσως τα αποτελέσματα. Δηλαδή, αν πάμε να σχεδιάσουμε κάτι με Ortho, βλέπουμε ότι οι γραμμές σχεδιάζονται παράλληλα με αυτό το σύστημα συντεταγμένων, παράλληλα δηλαδή με τη γραμμή που μόλις επιλέξαμε να τοποθετηθεί το σύστημα συντεταγμένων. Εάν θελήσουμε παράλληλα με αυτή τη γραμμή, το μόνο που έχουμε να κάνουμε, είναι να ξαναεπιλέξουμε Object, ξαναεπιλέγουμε τη γραμμή και βλέπουμε αμέσως ότι οι άξονες άλλαξαν σύστημα, και αν τώρα πάμε να σχεδιάσουμε κάτι, σχεδιάζουμε παράλληλα με αυτό το σύστημα. Αν θελήσουμε να επαναφέρουμε το σύστημα συντεταγμένων, στο παγκόσμιο σύστημα όπου οι άξονές είναι κάθετοι, τότε για να τους επαναφέρουμε στην προηγούμενή θέση, επιλέγουμε το World, δηλαδή το εικονίδιο που μας επαναφέρει στο παγκόσμιο σύστημα συντεταγμένων. Οι άξονές επανήλθαν στην προηγούμενη θέση, και τώρα ό,τι σχεδιάσουμε έχοντας το Ortho ενεργοποιημένο, σχεδιάζεται κλασικά, κάθετα με το σύστημά των δύο διαστάσεων που δουλεύουμε πάντα. Ένα ακόμη εικονίδιο το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει, είναι το Origin. Το Origin τοποθετεί το σημείο μηδέν, σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο που επιλέγουμε εμείς. Εάν δηλαδή για κάποιο λόγο θέλουμε το σημείο μηδέν να έρθει σε αυτή τη γωνία, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να επιλέξουμε το εικονίδιο, και να κάνουμε ένα κλικ, στο σημείο που μας ενδιαφέρει. Αυτή τη στιγμή, πάλι έχουμε μεταβάλλει το World CS, το παγκόσμιο σύστημα συντεταγμένων, και το έχουμε τοποθετήσει σε σύστημα συντεταγμένων του χρήστη. Οπότε, εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν θέλουμε να κρατήσουμε το σημείο μηδέν σε εκείνο το σημείο που μόλις το τοποθετήσαμε, για να το επαναφέρουμε στην προηγούμενή του θέση, στο παγκόσμιο σύστημα συντεταγμένων, ξαναπατάμε το εικονίδιο με τη σφαίρα, και το σύστημα συντεταγμένων επιστρέφει στην αρχική του θέση. Αυτές είναι τρεις από τις βασικές εντολές οι οποίες μπορούν να μας φανούν πάρα πολύ χρήσιμες, ακόμη και κατά τον σχεδιασμό μας σε δύο διαστάσεις.