Λήψη Βοήθειας

Η κλήση της βοήθειας στο AUTOCAD μπορεί να γίνει με τουλάχιστον 3 τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι από το μενού Help. Ο δεύτερος είναι κάνοντας ένα κλικ στο αντίστοιχο εργαλείο κλήσης στην οριζόντια γραμμή. Και ο τρίτος τρόπος είναι με ένα απλό πάτημα του πλήκτρου F1. Αμέσως μετά, θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου βοήθειας. Σ’ αυτό το πλαίσιο που έχει εμφανιστεί έχουμε τη δυνατότητα… να εξερευνήσουμε τα περιεχόμενα θεμάτων που μας ενδιαφέρουν. Πατώντας στο Ευρετήριο, αρκεί να πληκτρολογήσουμε τα πρώτα γράμματα του θέματος που μας ενδιαφέρει… και κατ’ ευθείαν εμφανίζονται όλα τα σχετικά θέματα που ξεκινάνε από το… πληκτρολογημένο κείμενο που εισάγαμε. Π.χ., θέλουμε κάποιες αναφορές για την εντολή Line. Πληκτρολογούμε line, και αυτόματα εμφανίζονται τα θέματα που την αφορούν. Κάνοντας διπλό κλικ στην επιλογή που μας ενδιαφέρει, εμφανίζονται τα θέματα που βρέθηκαν. Εδώ βλέπουμε όλες τις αναφορές για την εντολή Line, ποιο είναι το εικονίδιό της, τι πληκτρολογούμε στο πληκτρολόγιο για να εμφανιστεί, και σύροντας με το ποντίκι την μπάρα, μπορούμε να δούμε διάφορες ενέργειες με την εντολή Line. Αυτό γίνεται σε κάθε εντολή και σε κάθε σχετικό θέμα με το AUTOCAD. Αρκεί να πληκτρολογήσουμε πρώτα κάποια γράμματα, για να βρούμε όλες τις σχετικές αναφορές… και χρήσεις του προγράμματος.