Μετατροπή Σε Πολύγραμμο

Σ’ αυτό το αρχείο έχουμε ένα αντικείμενο το οποίο είναι σχεδιασμένο με την απλή line. Αποτελείται δηλαδή από γραμμές. Εάν χρειαστεί ένα αντικείμενο να το μετατρέψουμε σε polyline, υπάρχουν 2 τρόποι. Ο πρώτος, ο οποίος είναι λίγο πιο πολύπλοκος αλλά πιο σωστός, είναι να τροποποιήσουμε την line μας πάλι με το polyline edit. Πληκτρολογούμε δηλαδή PEDIT και πατάμε Enter. Σ’ αυτό το σημείο επιλέγουμε μια γραμμή απ’ όλες. Βλέπουμε ότι η Command line μας ρωτάει: “Do you want to turn it into one?”. Θέλουμε δηλαδή να το μετατρέψουμε σε ένα; Έχει ως προεπιλογή το Y από το Yes, οπότε σε αυτό το σημείο πατάμε Enter. Αμέσως μετά, στην Command line πρέπει να επιλέξουμε μια από τις παρακάτω υποεντολές: για να μετατραπεί το line αντικείμενό μας σε polyline, επιλέγουμε το Join. Για να ενεργοποιήσουμε λοιπόν το Join πατάμε J, Enter, και επιλέγουμε όλα μας τα αντικείμενα μαζί, Πατάμε Enter και ξανά Enter για να βγούμε από την εντολή. Μόλις πλησιάσουμε το αντικείμενο και κάνουμε ένα κλικ πάνω του, παρατηρούμε ότι το αντικείμενό μας έχει μετατραπεί από απλό line αντικείμενο σε polyline. Αν αυτό το polyline αντικείμενο τώρα θελήσουμε να του δώσουμε και κάποιο πάχος, κάνουμε την εξής διαδικασία: πληκτρολογούμε πάλι PEDIT και πατάμε Enter. Επιλέγουμε το polyline μας και είναι αυτονόητο πως δεν θα μας ρωτήσει: Do you want to turn it into one?, επειδή ήδη αυτό το αντικείμενο είναι ένα. Οπότε η Command line μας πηγαίνει απευθείας στη διαδικασία του να αποφασίσουμε ποια επιλογή θέλουμε. Για να δώσουμε πάχος σε αυτές τις γραμμές, επιλέγουμε το Width (γουιντθ), για να ενεργοποιήσουμε λοιπόν το Width (γουιντθ) πατάμε W και μετά Enter. Έστω λοιπόν ότι το πάχος που θέλουμε να δώσουμε στις γραμμές μας είναι 10 μονάδες. Σ’ αυτό το σημείο που η Command line μας λέει: Specify new width(γουιντθ) for all segments, πατάμε 10, Enter και ξανά Enter για να βγούμε από την εντολή. Όπως βλέπουμε οι γραμμές στο αντικείμενό μας έχουν αποκτήσει το απαραίτητο καινούριο πάχος που θέλαμε να αποκτήσουν.