Περισσότερες Επιλογές Εισαγωγής Πίνακα

Ας δούμε και τις υπόλοιπες ρυθμίσεις, κατά την εισαγωγή ενός πίνακα. Μόλις επιλέξουμε την εντολή Table, και εμφανιστεί η καρτέλα Insert table, στη δεξιά θέση, στο Column and Row settings, όταν έχουμε ενεργοποιημένο το specify insertion point, μπορούμε να αυξήσουμε ή να ελαττώσουμε, τον αριθμό των κελιών και στηλών. Δηλαδή από 8 μπορούμε να το κάνουμε 10, και 10. Πατώντας ΟΚ, βλέπουμε ότι εμφανίζεται ένας πολύ μεγάλος πίνακας, επειδή έχουμε αυξήσει πολύ τις τιμές. Πατάμε Escape, για να απενεργοποιήσουμε την εντολή. Την ξανακαλούμε. Στη δεξιά θέση μπορούμε να αλλάξουμε το μέγεθος, πλάτος, και ύψος από τα κελιά και από τις στήλες. Αμέσως από κάτω, set cell styles, μπορούμε να ρυθμίσουμε τι θα μας δείχνει το κάθε κελί. Δηλαδή, στο first row cell style έχουμε τον τίτλο, όπως τον βλέπουμε και στο preview, στην προεπισκόπηση. Εάν δεν θέλουμε να εμφανίζεται εδώ ο τίτλος, από εδώ μπορούμε, να ενεργοποιήσουμε π.χ. το Data, δηλαδή να εμφανίζει και εδώ δεδομένα, ή Header, κεφαλίδα, ή να το αφήσουμε ως έχει. Στη δεύτερη σειρά κελιών, έχουμε το ίδιο. Έχουμε τις επιλογές Data, Header και Title. Θα μπορούσαμε και εδώ να έχουμε κάποιο τίτλο, ή οτιδήποτε άλλο μας φαίνεται χρήσιμο. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και για τα υπόλοιπα κελιά, στα… οποία συνήθως εμφανίζουμε Data, δεδομένα. Αν χρειαστεί όμως να αλλάξουμε τα δεδομένα, κάνουμε την αντίστοιχη αλλαγή από εδώ. Στην αριστερή πλευρά της στήλης, επάνω, στο Table style, έχουμε το style Standard, που είναι του προγράμματος. Δηλαδή, έχει standard ρυθμίσεις για τα κείμενα, για τα μεγέθη κ.λπ. Αν θελήσουμε μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα δικό μας Table style. Όπως δημιουργήσαμε ένα Text style, Dimension style. Το Table style μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε όποτε θέλουμε. Πατάμε στο “Launch the Table Style dialog”. Για να δημιουργήσουμε το νέο style πατάμε το New. Πρέπει να του δώσουμε όνομα. Σε αυτή τη θέση πληκτρολογούμε το όνομα που επιθυμούμε. Στο παράδειγμα μας γράφουμε test. Πατάμε Continue για να συνεχίσουμε. Μετά το Continue λοιπόν εμφανίζονται όλες οι ρυθμίσεις που μπορούμε να ορίσουμε σε έναν πίνακα. Π.χ να εμφανίζεται το επάνω μέρος του, κάτω. Στη συνέχεια General, γενικές ρυθμίσεις, όπου μπορούμε να γεμίσουμε με κάποιο χρώμα τα κελιά, να αλλάξουμε τη θέση των γραμμάτων, τον τύπο, οτιδήποτε δηλαδή χρειάζεται. Τα μεγέθη από τα κελιά, μπορούμε να αλλάξουμε από εδώ. Κείμενο, text style. Αν έχουμε δημιουργήσει κάποιο text style κειμένου θα εμφανιστεί σ’ αυτήν την θέση. Αλλιώς μπορούμε να δημιουργήσουμε και text style, μέσω του table style πατώντας το κουμπί με τις τρεις τελείες όπως γνωρίζουμε. Αλλιώς, μπορούμε να ορίσουμε ένα άλλο μέγεθος κειμένου κ.ο.κ. Μπορούμε να ρυθμίσουμε και τα όρια, πως θα είναι δηλαδή διαμορφωμένα τα κελιά. Αν θα είναι έντονα, αν θα έχουν περίγραμμα ή όχι. Γενικώς ό,τι αλλαγή κάνουμε την εφαρμόζουμε πατώντας OK. To style μας έχει αποθηκευτεί στη στήλη των styles, οπότε όποιο θέλουμε να θέσουμε ενεργό, πατάμε επάνω του, επιλέγουμε Set Current και το ενεργοποιούμε. Εδώ π.χ. Set Current και Close. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή έχει τροποποιηθεί η προεπισκόπηση μας, οπότε αν πατήσουμε ΟΚ, και τοποθετήσουμε τον πίνακά, πληκτρολογούμε αυτό που θέλουμε στην επικεφαλίδα, και στη συνέχεια στα κελιά και… Εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις που έχουμε ορίσει στο δικό μας style.