Ρυθμίσεις Σχεδίου, Επιφάνειας Εργασίας

Όταν θέλουμε να κάνουμε κάποιες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα, προσωπικές, δηλαδή ρυθμίσεις όσον αφορά την οθόνη, τον τρόπο αποθήκευσης και όλα τα σχετικά με την προσωπική χρήση στο Autocad, κάνουμε το εξής. Tools, Options. Στα Options, εμφανίζεται η καρτέλα με τις Λοιπές ρυθμίσεις. Ξεκινώντας από τα Files, το πρόγραμμα δείχνει πού έχει αποθηκευμένα όλα τα στοιχεία. Προχωράμε στο Display. Στο Display ένα από τα πιο χρήσιμα στοιχεία είναι το Colors. Στο colors, μόλις το πατήσουμε, βλέπουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε ότι έχει σχέση με τα χρώματα στις διάφορες επιφάνειες του προγράμματος. 2D Model space είναι ο μαύρος χώρος που έχουμε, δηλαδή η μαύρη, προς το παρόν, επιφάνεια σχεδιασμού στην οποία, από εδώ, μπορούμε ν’ αλλάξουμε το χρώμα Αρκετοί χρήστες την έχουν λευκή. Βέβαια το μαύρο θεωρείται πιο ξεκούραστο στα μάτια, γι’ αυτό ο περισσότερος κόσμος το προτιμά. Στη συνέχεια από εδώ μπορούμε ν’ αλλάξουμε τα Layouts, Block editor, Command line, δηλαδή μπορούμε ν’ αλλάξουμε το χρώμα του φόντου στην command line, το κείμενο να έχει άλλη γραμματοσειρά κ.ο.κ.. Στην ίδια καρτέλα, στο Display, μπορούμε ν’ αλλάξουμε και το Crosshair size. Το Crosshair size είναι το μέγεθος του σταυρονήματος. Το κλασικό μέγεθος είναι στις 5 μονάδες. Εάν το μέγεθος το πάμε στο 100%, τότε το σταυρόνημα θα είναι μεγάλο όσο είναι και η επιφάνεια σχεδιασμού μας. Η θέση Open and Save, σχετίζεται με τους τρόπους αποθήκευσης. Το Autocad έχει Automatic save. Κάθε 10 λεπτά στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι το Automatic save του Autocad δεν έχει να κάνει με το σχέδιο το οποίο δουλεύουμε. Δεν σώζει δηλαδή αυτόματα στο σχέδιο, σώζει στο Back up. Το Back up, εάν θελήσουμε να το χρησιμοποιήσουμε, αρκεί να το μετονομάσουμε, δηλαδή την προέκταση “.bak” να την μετονομάσουμε σε “.dwg”. Τότε ξαναέχουμε το αρχείο. Σε περίπτωση δηλαδή που το original αρχείο έχει χαλάσει για κάποιο λόγο, ξαναέχουμε το αρχείο μέχρι εκεί που έχουμε κάνει εμείς save ή που έχει σώσει το Automatic save. Η θέση Plot and Publish σχετίζεται με τους εκτυπωτές και… με τα Plotters και με ότι σύστημα εκτύπωσης βρίσκεται στο χώρο. Στο System υπάρχουν ρυθμίσεις τις οποίες δεν τις χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή. Στο User Preferences, έχουμε τις ρυθμίσεις που αφορούν κυρίως το ποντίκι. Βλέπουμε εδώ ότι έχουμε Right-click Customization. Εάν το ενεργοποιήσουμε αυτό, βλέπουμε ότι το πρόγραμμα έχει από προεπιλογή ενεργοποιημένο σε όλα, το Shortcut Menu, δηλαδή κάθε φορά που κάνουμε δεξί κλικ εμφανίζεται ένα Shortcut Menu, το οποίο είτε επαναλαμβάνει την εντολή είτε εμφανίζει άλλες εντολές για βοήθεια. Εάν ενεργοποιήσουμε το Repeat Last Command ή το Enter, σ’ αυτές τις περιπτώσεις, τότε με το που κάνουμε δεξί κλικ, αυτόματα επαναλαμβάνεται η τελευταία εντολή, ή αυτόματα κλείνουμε μια εντολή, όταν τελειώσουμε με τη χρήση της. Στο Drafting, έχουμε να κάνουμε με τα σημάδια του Osnap, μέγεθος, χρώμα, αν είναι μαγνητικά, και με διάφορες άλλες ρυθμίσεις οι οποίες εμφανίζονται και κατευθείαν μέσα από τη ρύθμιση του Osnap. Στο 3D Modeling έχουμε να κάνουμε με την τρισδιάστατη σχεδίαση. Στο Selection, τέλος, ένα πάρα πολύ σημαντικό κουμπί το οποίο πολλές φορές ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του Autocad, είναι το “Use Shift to add to selection”. Εάν είναι ενεργοποιημένο, τότε μόλις επιλέγουμε π.χ. μια γραμμή, και πάμε να επιλέξουμε ταυτόχρονα και δεύτερη, το πρόγραμμα θα αφήσει τη μια και θα πιάσει την άλλη. Εκείνη την ώρα θα πρέπει να κρατήσουμε πατημένο και το Shift, για να επιλέξουμε πολλές γραμμές μαζί. Γι’ αυτό καλύτερα να είναι απενεργοποιημένο, ώστε να μπορούμε να επιλέξουμε ό,τι θέλουμε χωρίς να είμαστε υποχρεωμένοι να πατάμε το Shift. Η θέση Profiles δεν έχει κάτι αυτή τη στιγμή, είναι για πιο ιδιαίτερες χρήσεις. Ό,τι αλλαγή κάνουμε… επιλέγουμε το Apply για να ενεργοποιηθούν, και ΟΚ για να κρατήσουμε τις ρυθμίσεις.