Σχεδιαστικές Μονάδες Σχεδίου

Όταν θέλουμε να ορίσουμε τις σχεδιαστικές μονάδες μέτρησης, πριν ξεκινήσουμε τον σχεδιασμό μας, πληκτρολογούμε την εντολή Units και πατάμε Enter. Εμφανίζεται αυτό το παράθυρο στην επιφάνεια εργασίας, από όπου μπορούμε να ρυθμίσουμε τον τύπο σχεδιασμού, το σύστημα δηλαδή που θέλουμε. Ως προεπιλογή το πρόγραμμα έχει το Decimal system, το δεκαδικό σύστημα, το οποίο ως επί το πλείστων και χρησιμοποιούμε. Παρακάτω μπορούμε να ρυθμίσουμε πόσα δεκαδικά ψηφία θέλουμε να… εμφανίζονται μετά την υποδιαστολή. Συνήθως εδώ επιλέγουμε 2. Ανάλογα λοιπόν με τις ρυθμίσεις που επιλέγει ο κάθε σχεδιαστής και το σύστημα που θέλει, κάνουμε τις αντίστοιχες ρυθμίσεις, και πατάμε ΟΚ.