Επεξεργασία δεδομένων
Συναρτήσεις
Προχωρημένες δυνατότητες

Σταθεροποίηση

Στη συνέχεια θα δούμε πως μπορούμε να σταθεροποιήσουμε γραμμές και στήλες. Η σταθεροποίηση διατηρεί τις γραμμές ή τις στήλες σταθερές, όσο εμείς κινούμαστε στο φύλλο εργασίας. Στο φύλλο εργασίας «Καλλιτέχνες1» βλέπουμε τις εμφανίσεις 112 καλλιτεχνών, σε έξι πόλεις της Ελλάδας. Π.χ. Ο «Βαμβακάρης» εμφανίστηκε 82 φορές στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη, 11 στη Πάτρα, 2 φορές στη Σέρρες, 4 στη Κοζάνη και καμία στα Τρίκαλα. Είναι προφανές ότι δεν εμφανίζονται όλοι οι καλλιτέχνες στην οθόνη μας. Για να εμφανίσουμε και τους υπόλοιπους καλλιτέχνες θα πρέπει να μετακινηθούμε προς τα κάτω. Καθώς μετακινούμαστε προς τα κάτω εμφανίζονται οι υπόλοιποι καλλιτέχνες, αλλά αποκρύπτονται αυτοί που εμφανιζόταν πρώτοι, όπως ο «Βαμβακάρης». Παρατηρούμε όμως ότι η πρώτη γραμμή, στην οποία εμφανίζονται τα ονόματα των πόλεων, παρέμεινε σταθερή και εμφανίζεται. Έχοντας σταθερή την πρώτη γραμμή μπορούμε πολύ εύκολα να δούμε, σε ποια πόλη αντιστοιχεί κάθε τιμή. Π.χ. ο Σέμσης εμφανίστηκε στην Αθήνα 14 φορές. Ας δούμε το φύλλο εργασίας «Καλλιτέχνες 2», στο οποίο δεν έχει σταθεροποιηθεί η πρώτη γραμμή. Καθώς μετακινούμαστε προς τα κάτω, για να δούμε και τους υπόλοιπους καλλιτέχνες, παρατηρούμε ότι η πρώτη γραμμή που εμφάνιζε τα ονόματα των πόλεων δεν εμφανίζεται. Αν π.χ. μεταφερθούμε στον «Καπλάνη» που βρίσκεται στην 82 θέση, και θελήσουμε να μάθουμε σε ποια πόλη εμφανίστηκε 14 φορές, θα πρέπει να κινηθούμε ξανά προς τα πάνω ώστε να εμφανιστεί η πρώτη γραμμή. Εδώ διαπιστώνουμε ότι ο Καπλάνης εμφανίστηκε 14 φορές στην Σέρρες. Οι κινήσεις αυτές πάνω – κάτω θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, εάν είχαμε σταθεροποιήσει την πρώτη γραμμή. Ας δούμε πως μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Επιλέγουμε την γραμμή 2 ώστε να σταθεροποιήσουμε, οτιδήποτε βρίσκεται από πάνω της, δηλαδή την 1 γραμμή. Από το μενού «Παράθυρο», επιλέγουμε την εντολή «Σταθεροποίηση τμημάτων παραθύρου», και η πρώτη γραμμή έχει σταθεροποιηθεί. Αν μετακινηθούμε πάλι προς τα κάτω, είναι εύκολο να δούμε, σε ποιες πόλεις εμφανίστηκε κάποιος καλλιτέχνης. Εννοείται ότι μπορούμε να σταθεροποιήσομε και στήλη ή στήλες αντίστοιχα με τις γραμμές, όπως θα δούμε στο επόμενο παράδειγμα. Θα μεταβούμε στο φύλλο εργασίας «Αυτοκίνητα». Σ’ αυτό το φύλλο εργασίας εμφανίζονται οι πωλήσεις των αυτοκινήτων για αυτές τις εταιρίες, ανά μήνα, για τα έτη 2005, 2006, 2007. Π.χ το κελί f9, αντιστοιχεί στην πώληση του μήνα Μαΐου του 2005, για την εταιρία BMW. Αν όμως μετακινηθούμε ποιο κάτω, και δεξιά, δεν μπορούμε με ακρίβεια να πούμε σε ποιο μήνα και σε ποια εταιρία αντιστοιχεί η πώληση του κελιού «V40». Πολύ απλά δεν εμφανίζεται η γραμμή με τους μήνες, και η στήλη με τις εταιρίες. Για να εντοπίσουμε τον μήνα, το έτος και την μάρκα του αυτοκινήτου, πρέπει χρησιμοποιώντας την κατακόρυφη μπάρα κύλισης να μεταφερθούμε στις πρώτες γραμμές. «Σεπτέμβριος του 2006». Ενώ για να δούμε ποια εταιρία αντιπροσωπεύει η τιμή στο κελί v40 θα πρέπει χρησιμοποιώντας την οριζόντια μπάρα κύλισης να μεταφερθούμε στην πρώτη στήλη «Ford». ʼρα η τιμή στο κελί v40 αναφέρεται στην Ford τον Σεπτέμβριο του 2006. Αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι μεγάλη ταλαιπωρία η οποία μπορεί να αποφευχθεί με την σταθεροποίηση. Θα πρέπει λοιπόν να σταθεροποιήσουμε τις τρεις πρώτες γραμμές, και την πρώτη στήλη. Αυτό γίνεται ως εξής: επιλέγουμε το κελί b4 ώστε να σταθεροποιήσουμε οτιδήποτε βρίσκεται από πάνω του, δηλαδή τις τρεις πρώτες γραμμές, και οτιδήποτε βρίσκεται αριστερά του, δηλαδή την στήλη a. Από το μενού «Παράθυρο» επιλέγουμε την εντολή «Σταθεροποίηση τμημάτων παραθύρου». Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όταν μετακινηθούμε προς τα κάτω, να εμφανίζονται οι τρεις πρώτες γραμμές, και αν μετακινηθούμε προς τα δεξιά, να εμφανίζεται η στήλη με τις εταιρίες. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να δούμε ότι η πώληση στο κελί v40, αφορά την εταιρία ford για τον μήνα Σεπτέμβριο 2006.