Επεξεργασία δεδομένων
Συναρτήσεις
Προχωρημένες δυνατότητες

Αλλαγή τύπου

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στη τροποποίηση του τύπου γραφήματος, μίας καθορισμένης σειράς δεδομένων. Σ’ αυτή την περιοχή κελιών εμφανίζονται οι πωλήσεις τριών εταιριών υπολογιστών, για τέσσερα τρίμηνα. Π.χ. η τιμή του κελιού d8, υποδηλώνει τις πωλήσεις της εταιρίας Compaq, για το δεύτερο τρίμηνο. Στα δύο γραφήματα, απεικονίζονται τα δεδομένα της περιοχής κελιών που αναφέραμε. Εμφανίζονται οι πωλήσεις για το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, και το τέταρτο τρίμηνο και για τις τρεις εταιρίες. Στο πρώτο γράφημα ο τύπος γραφήματος είναι στήλες. Στο δεύτερο όμως γράφημα παρατηρούμε ότι ο τύπος γραφήματος των πρώτων τριών τριμήνων είναι στήλες, αλλά ο τύπος του τέταρτου τριμήνου δεν είναι στήλη αλλά «Γραμμή με δείκτες». Σε αυτό το μάθημα θα δείξουμε πως αλλάζουμε τον τύπο μίας μόνο σειράς δεδομένων. Θα φροντίσουμε δηλαδή το επάνω γράφημα να μοιάζει με το κάτω, αλλάζοντας τον τύπο μόνο για το τέταρτο τρίμηνο, από στήλη σε γραμμές με δείκτες. Επιλέγουμε την σειρά δεδομένων του τέταρτου τριμήνου, κάνοντας κλικ σε μία οποιαδήποτε στήλη του τέταρτου τριμήνου. Από το μενού «Γράφημα», επιλέγουμε την εντολή «Τύπος γραφήματος». Επιλέγουμε τον τύπο «Γραμμές», ως δευτερεύοντα τύπο επιλέγουμε «Γραμμές με δείκτες σε κάθε τιμή δεδομένων». Επιλέγουμε «Εφαρμογή στην επιλογή», και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Παρατηρούμε ότι ενώ η σειρά δεδομένων για τα τρία πρώτα τρίμηνα εμφανίζεται σε στήλες, η σειρά δεδομένων για το τέταρτο τρίμηνο εμφανίζεται σε γραμμή με δείκτες.