Επεξεργασία δεδομένων
Συναρτήσεις
Προχωρημένες δυνατότητες

and

Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με τη συνάρτηση AND. Η συνάρτηση AND αποδίδει την τιμή TRUE, αν όλα τα ορίσματα της είναι TRUE (αληθή). Εάν ένα τουλάχιστον είναι FALSE, τότε αποδίδει την τιμή FALSE (ψευδής). Στο φύλλο εργασίας της οθόνης μας εμφανίζονται τα επώνυμα, και τα ονόματα των μαθητών, οι βαθμοί, οι απουσίες τους, και στη στήλη αποτέλεσμα η τιμή TRUE ή FALSE. Αν ο μαθητής έχει βαθμό 10 και πάνω, και οι απουσίες του είναι λιγότερες από 20, τότε στο αντίστοιχο κελί της στήλης «Αποτέλεσμα» θα εμφανιστεί η τιμή «TRUE», στην αντίθετη περίπτωση η τιμή «FALSE». Στον «Λαμπρόπουλο Στέλιο» εμφανίζεται η τιμή «FALSE», γιατί οι απουσίες του είναι περισσότερες από 20. Στον «Γουτούδη Κώστα» και στην «Λαμπροπούλου Δέσποινα», εμφανίζεται η τιμή η τιμή «TRUE», γιατί και ο βαθμός τους είναι μεγαλύτερος από 10, και οι απουσίες τους είναι λιγότερες από 20. Στον «Κουφίδη ʼγγελο» εμφανίζεται η τιμή «FALSE», γιατί και η βαθμολογία είναι μικρότερη του 10, και οι απουσίες του είναι περισσότερες από 20. Τέλος στην «Παπαδοπούλου Μαρία» εμφανίζεται η τιμή «FALSE», γιατί η βαθμολογία είναι μικρότερη του 10. Το κείμενο αυτό όμως στη στήλη αποτέλεσμα, το πληκτρολογήσαμε μόνοι μας. Θα πρέπει χρησιμοποιώντας την συνάρτηση AND, το Excel να μας επιστρέφει από μόνο του τις τιμές «TRUE» ή «FALSE». Η συνάρτηση AND λειτουργεί με τον εξής τρόπο. Όπως όλες τις συναρτήσεις, ξεκινάει με το =, και στη συνέχεια το όνομα της συνάρτησης. Στη συνέχεια μέσα στις παρενθέσεις εμφανίζονται τα ορίσματα της συνάρτησης. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα η AND έχει δύο ορίσματα, το πρώτο είναι αυτό, και το δεύτερο, αυτό. Θα μπορούσε να έχει μέχρι 30 ορίσματα. Ανάμεσα σε κάθε όρισμα πληκτρολογούμε το ελληνικό ερωτηματικό. Ας ασχοληθούμε περισσότερο με τα ορίσματα. Στο πρώτο όρισμα ελέγχουμε εάν ο βαθμός ο οποίος υπάρχει στο κελί c4, είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 10. Στο δεύτερο όρισμα ελέγχουμε εάν οι απουσίες οι οποίες υπάρχουν στο κελί d4, είναι λιγότερες από 20. Στον «Λαμπρόπουλο Στέλιο», η πρώτη συνθήκη είναι αληθής αφού η βαθμολογία του είναι 12, άρα μεγαλύτερη από 10. Η δεύτερη συνθήκη όμως είναι ψευδής, αφού οι απουσίες του είναι 21, περισσότερες δηλαδή από 20. Το αποτέλεσμα της συνάρτησης είναι FALSE, γιατί εάν μία από τις συνθήκες είναι ψευδής, το Excel μας επιστρέφει την τιμή FALSE. Εάν και οι δύο συνθήκες είναι αληθείς, το Excel μας επιστρέφει την τιμή TRUE όπως στον «Γουτούδη Κώστα». Ας εφαρμόσουμε λοιπόν την συνάρτηση στο κελί f4. Επιλέγουμε το κελί, και πληκτρολογούμε τη συνάρτηση. Ίσον, το όνομα της συνάρτησης AND, ανοίγουμε την παρένθεση, c4, μεγαλύτερο ή ίσο του δέκα, εισάγουμε το ερωτηματικό, d4 μικρότερο του 20, κλείνουμε την παρένθεση, και πατάμε το πλήκτρο ENTER. Το Excel μας επιστρέφει τη τιμή «FALSE». Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε τη λαβή συμπλήρωσης για να αντιγράψουμε τον τύπο, και στους υπόλοιπους μαθητές. Εμφανίζεται λοιπόν ο λεπτός μαύρος σταυρός, και με πατημένο το αριστερό πλήκτρο σύρουμε προς τα κάτω. Το Excel εμφάνισε για τον «Λαμπρόπουλο» «FALSE» επειδή οι απουσίες είναι περισσότερες από 20. Για τον «Γουτούδης» «TRUE» επειδή ικανοποιούνται και οι δύο συνθήκες. Για τον «Κουφίδη» «FALSE» επειδή καμία συνθήκη δεν ικανοποιείται. Για την «Παπαδοπούλου» «FALSE» επειδή η βαθμολογία είναι μικρότερη από 10, και για την «Λαμπροπούλου» «TRUE» επειδή ικανοποιούνται και οι δύο συνθήκες.