Άνοιγμα Προτύπων Και Άλλων Αρχείων

Για να ανοίξουμε ένα υπάρχον αρχείο με την κατάληξη dwg, κάνουμε την εξής διαδικασία. File, Open, πηγαίνουμε στην θέση όπου βρίσκεται το σχέδιό μας, και στο Files of type, προσέχουμε να γίνεται αναζήτηση σχεδίων με κατάληξη dwg. Οπότε επιλέγουμε το σχέδιο που θέλουμε, και πατάμε Open. Για να ανοίξουμε ένα υπάρχον αρχείο με την κατάληξη dxf, κάνουμε την εξής διαδικασία. File, Open, πηγαίνουμε στην θέση όπου βρίσκεται το σχέδιό μας, και στη θέση Files of type, αναζητούμε σχέδια με κατάληξη dxf. Τα σχέδιά μας εμφανίζονται, επιλέγουμε όποιο χρειαζόμαστε, και πατάμε Open. Για να ανοίξουμε ένα υπάρχον σχέδιο με την κατάληξη dwt, κάνουμε την εξής διαδικασία. File, Open, πηγαίνουμε στην θέση όπου βρίσκεται το σχέδιό μας, και στη θέση Files of Type, αναζητούμε αρχεία Drawing Templates, με κατάληξη dwt. Σε αυτό το σημείο το πρόγραμμα αλλάζει τοποθεσία αναζήτησης. Μας πηγαίνει στον φάκελο Template, όπου βρίσκονται εγκατεστημένα templates, και πρέπει να μεταβούμε ξανά στην σωστή θέση, για να αναζητήσουμε το σχέδιό μας. Επιλέγουμε το σχέδιο που θέλουμε, και πατάμε Open.