Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

Για να δημιουργήσουμε ένα αρχιτεκτονικό σχέδιο, μια κάτοψη κατοικίας, όπως σε κάθε σχέδιο ξεκινούμε με τη δημιουργία των Layers, από τα οποία θα απαρτίζεται το σχέδιό μας. Ξεκινάμε με το Layer των τοίχων. Το πάχος το οποίο θα ορίσει ο κάθε σχεδιαστής, εξαρτάται από τον ίδιο. Για τις πόρτες και τα παράθυρα, που πιθανόν το μέγεθος εκτύπωσης να είναι το ίδιο, δημιουργούμε διαφορετικό Layer επειδή είναι καλό το σχέδιό μας, να αποτελείται από πολλά Layer, για να είναι πιο σωστά οργανωμένο. Ας ξεκινήσουμε με αυτά τα τρία για αρχή. Αν χρειαστούμε και άλλο, θα δημιουργήσουμε στην πορεία. Ξεκινώντας από τους τοίχους, ορίζουμε ως ενεργό το Layer WALLS. Ένα αρχιτεκτονικό σχέδιο τις περισσότερες φορές, είναι σχεδιασμένο σε μέτρα, οπότε μόλις πάρουμε την εντολή Line, ενεργοποιήσουμε το ORTHO, και ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε την πρώτη μας γραμμή, η οποία θα είναι 1 μέτρου, κάνουμε ένα και ορίζουμε την κατεύθυνση προς την οποία θέλουμε να σχεδιάσουμε, και πατήσουμε τον αριθμό 1, στην επιφάνεια εργασίας μας, επειδή είναι πολύ μακριά το zoom, θα σχεδιαστεί μια πολύ μικρή γραμμή. Πρέπει να μεγενθύνουμε το σχέδιό μας, πριν συνεχίσουμε. Όταν ο χρήστης δεν βλέπει την γραμμή που σχεδίασε, έχει την εντύπωση πως έχει κάνει κάποιο λάθος, αλλά η λύση είναι να κάνει zoom in. Ξεκινάμε σχεδιάζοντας μια γωνία, 1 επί 0.25, το πάχος του τοίχου. Καθώς θέλουμε να κλείσουμε τις γραμμές μας εδώ, η πιο εύκολη λύση είναι ανεβαίνοντας, να δείξουμε το σημείο που τελειώνει η απέναντι πλευρά μας. Δεν κάνουμε κλικ, απλώς δείχνουμε το σημείο, και το πρόγραμμα αυτόματα, μας δείχνει το σημείο στο οποίο πρέπει να τελειώσουμε. Εφόσον τελειώσαμε το σχεδιασμό της γωνίας του τοίχου, θέλουμε σ’ αυτό το σημείο, να αφήσουμε ένα κενό, επειδή στη συνέχεια θα τοποθετηθούν κουφώματα. Το κούφωμα που θα τοποθετηθεί εδώ, έχει μήκος 1.20. Για να αφήσουμε κενό 1.20, θα χρησιμοποιήσουμε την εντολή Offset. Το κενό μας έχει δημιουργηθεί, και προχωράμε στο σχεδιασμό των τοίχων. Για να δημιουργήσουμε ακόμη ένα κενό ίδιου μήκους, χρησιμοποιούμε ξανά την εντολή offset. Αφού δημιουργήσουμε το κενό, προχωράμε στον υπόλοιπο σχεδιασμό. Για να κλείσουμε τον τοίχο μας, θα δείξουμε το επόμενο σημείο. Προχωράμε με ακόμα ένα κενό επειδή θα μπει παράθυρο, μήκους 1.65. Ο σχεδιασμός των τοίχων προχωράει. Θέλουμε να αφήσουμε ακόμη ένα κενό, μήκους 1.20. Σ’ αυτό το σημείο, ο τοίχος μας συνεχίζεται. Η γωνία αυτή, όπως επίσης και αυτή, αποτελούν τοιχία, οπότε θα υπάρξει ένα κενό, και μέσα θα τοποθετηθεί διαγράμμιση hatch. Συνεχίζουμε τον υπόλοιπο τοίχο μας, με τη εντολή Line. Πολλοί χρήστες, τις κολώνες και τα τοιχία, τα τοποθετούν σε διαφορετικό Layer, διαφορετικό του Layer Wall ή Τοίχοι. Αυτό είναι θέμα του σχεδιαστή. Σ’ αυτό το σημείο θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε το πάχος των τοίχων, με έναν διαφορετικό τρόπο. Εφόσον το πάχος των τοίχων είναι 0.25, μπορούμε να το δημιουργήσουμε με offset. Κλείνουμε το πάνω μέρος των γραμμών χρησιμοποιώντας την Line. Και αυτό το σημείο, μπορούμε να το διορθώσουμε είτε με Trim, είτε με Fillet, με Radius 0. Για να αφήσουμε το επόμενο κενό, που είναι στο 1.20, συνεχίζουμε με offset. Συνεχίζουμε από την επάνω πλευρά του σχεδίου. Σ’ αυτό το σημείο το σχέδιο περιλαμβάνει μια κολώνα, την οποία σχεδιάζουμε αμέσως. Για να δημιουργήσουμε τον διπλό τοίχο, χρησιμοποιούμε την εντολή offset. Αν κάποιος χρήστης, ήθελε να τοποθετήσει τα υποστυλώματα σε διαφορετικό Layer, θα μπορούσε να δημιουργήσει το Layer αυτό, και επιλέγοντάς το υποστύλωμα, να το τοποθετήσει στο Layer, χωρίς να δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα. Συνεχίζουμε τον σχεδιασμό μας, αφήνοντας ένα μικρό κενό. Σ’ αυτό το σημείο, θα έχουμε κολώνα, οπότε την σχεδιάζουμε χωρίς να διακόψουμε το υπόλοιπο σχέδιο. Την τοποθετουμε στα υποστυλώματα, και διορθώνουμε το μικρό κενό που αφήσαμε πριν. Συνεχίζοντας το σχεδιασμό μας, προχωράμε με τη δημιουργία των υπόλοιπων τοίχων. Εάν θέλουμε να τελειώσουμε αντίστοιχα σ’ αυτό το σημείο, το κάνουμε με τον βοηθητικό άξονα. Για να εμφανιστεί ο άξονας, επαναλαμβάνουμε ότι προϋποθέτει να είναι ενεργοποιημένο το OTRACK. Σ’ αυτό το σημείο, θα δημιουργήσουμε τους διπλούς τοίχους, με offset 0.25, και αυτό το σημείο, για να μη δημιουργήσουμε διπλή γραμμή, μπορούμε να το προεκτείνουμε είτε τραβώντας τη λαβή Grip, είτε χρησιμοποιώντας το Extend. Για να διορθώσουμε τα λάθη, χρησιμοποιούμε το Trim ή το Fillet. Σ’ αυτό το σημείο δεν υπάρχει σύνδεση με την κολώνα, και όλα αυτά τα στοιχεία, τα τοποθετούμε στο Layer υποστυλώματα. Σ’ αυτό το σημείο που διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν 2 γραμμές, καλό θα ήταν, να τις μετατρέψουμε σε μια. Μπορούμε είτε να τις ενώσουμε με το Join, αυτή, και αυτή την γραμμή, και να πατήσουμε Enter, για να τις μετατρέπει σε μια, είτε σβήνουμε μια εκ των δύο, και διορθώνουμε το κενό που υπάρχει. Για να δημιουργήσουμε τις πόρτες, ορίζουμε ως ενεργό το Layer DOORS. Πολλοί χρήστες έχουν έτοιμες πόρτες ως Blocks, αλλά ας δούμε έναν υποτυπώδη σχεδιασμό πόρτας. Σ’ αυτό το σημείο, θέλουμε να δημιουργήσουμε μια διπλή πόρτα, μήκους 1.20. Το πάχος των κουφωμάτων, ο κάθε σχεδιαστής το ορίζει όσο θεωρεί απαραίτητο. Σ’ αυτήν την περίπτωση, το ορίζουμε σε 0.05, και εφόσον το κούφωμα είναι διπλό, και το άνοιγμα 1.20, το κάθε τμήμα θα γίνει 0.60 x (επί) 0.05. Φυσικά θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε, και την εντολή Copy, και αφού σχεδιάσουμε το πρώτο τμήμα, να το αντιγράψουμε στο δεύτερο. Όλες οι διαδικασίες στο Autocad, μπορούν να γίνουν με παραπάνω από έναν τρόπο. Για να δημιουργήσουμε τις προβολές, από τις οποίες αποτελούνται οι πόρτες, θα χρησιμοποιήσουμε τον κύκλο. Με Radius 0.60, όσο είναι το άνοιγμα, δημιουργούμε 2 κύκλους. Τα τμήματα που δε χρειαζόμαστε, τα διαγράφουμε με Trim. Η δεύτερη πόρτα, έχει ίδιες διαστάσεις. Οπότε αμέσως μπορούμε να την αντιγράψουμε, και για να γίνει σωστά η αντιγραφή, θα μπορούσαμε να κλειδώσουμε το Layer υποστυλώματα, και το Layer τοίχοι, οπότε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή Copy, χωρίς να αντιγράψουμε μαζί και τους τοίχους. Παρόλο αυτά, εάν δε θέλουμε να τα κλειδώσουμε, μπορούμε να αντιγράψουμε μια πόρτα, επιλέγοντάς την με Window Selection, από αριστερά προς τα δεξιά, για να επιλέξει μόνο όποιο αντικείμενο βρίσκεται ολόκληρο μέσα στην επιλογή. Για να σχεδιάσουμε ένα παράθυρο, ορίζουμε ως ενεργό το Layer Windows. Πολλοί χρήστες, τις 2 εξωτερικές γραμμές τις τοποθετούν σε ένα Layer, το οποίο ονομάζουν proboles. Εάν θελήσουμε να τα τοποθετήσουμε σε διαφορετικό layer, το δημιουργούμε, και αν αλλάξουμε γνώμη μπορούμε να τοποθετήσουμε τις 2 γραμμές μας, στο Layer proboles. Το εσωτερικό του παράθυρου, ο κάθε σχεδιαστής, το σχεδιάζει όπως επιθυμεί. Στην περίπτωση μας θα εισάγουμε μια γραμμή στο κέντρο, θα κάνουμε 2 αντίγραφα αριστερά και δεξιά, με την εντολή offset, σε απόσταση 0.03 και 2 αντίγραφα σε απόσταση 0.06, σ’ αυτά τα 2 σημεία. Με trim, δημιουργούμε το κούφωμα. Για να τοποθετήσουμε αυτή τη γραμμή στο σωστό Layer, την επιλέγουμε, και την τοποθετούμε, ή μπορούμε να επιλέξουμε το Match properties, το πινέλο, και να αντιγράψουμε τις ιδιότητες της πρώτης επιλογής, στην δεύτερη. Αυτό το κούφωμα, για να το τοποθετήσουμε σε αυτή τη θέση, θα το αντιγράψουμε. Επιλέγουμε την εντολή Copy, το επιλέγουμε προσεκτικά, και το μεταφέρουμε σ’ αυτό το σημείο. Το κούφωμά μας χρειάζεται περιστροφή 90 μοιρών, και πρέπει να μετακινηθεί από αυτό το σημείο, σε αυτό το σημείο. Επειδή οι διαστάσεις των 2 κουφωμάτων ήταν διαφορετικές, για να μεγαλώσουμε το κούφωμα, θα χρησιμοποιήσουμε την εντολή Stretch. Επιλέγουμε το παράθυρο, και το μεγαλώνουμε. Αντίστοιχα θα αντιγράψουμε αυτό το παράθυρο, και θα το μεταφέρουμε στο επάνω μέρος του σχεδίου. Ομοίως, για να το μικρύνουμε, θα χρησιμοποιήσουμε ξανά την εντολή Stretch. Σ’ αυτό το σημείο βλέπουμε ότι η εντολή, επιλέγει και τις γαλάζιες γραμμές του υποστυλώματος. Δε θα το τροποποιήσει, επειδή το επιλέγει στο κεντρικό του σημείο. Θα τροποποιήσει μόνο το παράθυρο, επειδή πιάνει το άκρο του. Για να ολοκληρωθεί ένα αρχιτεκτονικό σχέδιο, χρειάζεται να τοποθετηθούν διαγραμμίσεις, κείμενα, διαστάσεις, και όλα τα άλλα στοιχεία που πρέπει να περιέχει ένα σχέδιο. Πάντα πρέπει να δημιουργούμε τα σωστά Layer, και με τα σωστά βήματα, όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενα μαθήματα, να ολοκληρώνουμε το σχέδιό μας.