Επεξεργασία δεδομένων
Συναρτήσεις
Προχωρημένες δυνατότητες

Χρήση κριτηρίων

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην ομαδοποίηση δεδομένων συγκεντρωτικού πίνακα βάση καθορισμένου κριτηρίου. Στο φύλλο εργασίας «Αθλητικά» εμφανίζονται οι πωλήσεις αθλητικών παπουτσιών ενός καταστήματος. Στη πρώτη στήλη εμφανίζεται το έτος, 2006, ή 2007. Στη δεύτερη στήλη η εταιρία Adidas, Nike ή Puma. Στην τρίτη στήλη το μέγεθος παπουτσιού, και στην τέταρτη στήλη ο αριθμός ζευγαριών. Π.χ. το συγκεκριμένο κατάστημα πούλησε το 2006, 10 ζευγάρια Adidas, μεγέθους 37. Στο «Φύλλο1», εμφανίζεται ένας συγκεντρωτικός πίνακας, τα δεδομένα του οποίου προέρχονται από το φύλλο «Αθλητικά». Εδώ εμφανίζονται οι εταιρίες, και εδώ τα μεγέθη 37, 38, 39 κ.ο.κ.. Το Excel μας δίνει την δυνατότητα να ομαδοποιήσουμε τον συγκεντρωτικό πίνακα, π.χ. ως προς το μέγεθος του παπουτσιού ώστε κάθε ομάδα να αποτελείται από τρία μεγέθη. Όπως μπορούμε να δούμε εδώ, στην πρώτη ομάδα ανήκουν τα μεγέθη 37-39, στην δεύτερη τα μεγέθη 40-42, και στην τρίτη τα μεγέθη 43-45. Κάνουμε δεξί κλικ σε ένα από τα κελιά a4 ως a12, στα μεγέθη δηλαδή. Επιλέγουμε την εντολή «Ομαδοποίηση και εμφάνιση λεπτομερειών». Επιλέγουμε «Ομαδοποίηση». Στο πεδίο «Έναρξη από», πληκτρολογούμε το πρώτο στοιχείο που θα ομαδοποιηθεί, πληκτρολογούμε την τιμή 37. Στο πεδίο «Κατάληξη σε», πληκτρολογούμε το τελευταίο στοιχείο που θα ομαδοποιηθεί, πληκτρολογούμε την τιμή 44. Στο πεδίο «Ανά» πληκτρολογούμε τον αριθμό των στοιχείων κάθε ομάδας. Πληκτρολογούμε την τιμή 3, ώστε κάθε ομάδα να περιέχει τρία μεγέθη, και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Ο συγκεντρωτικός πίνακας ομαδοποιήθηκε ως προς το μέγεθος του παπουτσιού. Π.χ. 88 είναι τα ζευγάρια παπουτσιών Adidas με μέγεθος 37, 38 και 39. 56 είναι τα ζευγάρια παπουτσιών με μέγεθος 40, 41 και 42, και 38 είναι τα ζευγάρια παπουτσιών με μέγεθος 43, 44 και 45. Ας δούμε ένα ακόμη παράδειγμα. Στο φύλλο «Πωλήσεις», παρουσιάζεται στα αριστερά μία περιοχή κελιών, που περιέχει στην πρώτη στήλη τις ημερομηνίες πώλησης, στη δεύτερη τον κωδικό του προϊόντος, στη τρίτη το όνομα του πωλητή, και στη τέταρτη στήλη τα ποσά των πωλήσεων. Δεξιά δημιουργήσαμε έναν συγκεντρωτικό πίνακα, αντλώντας τα δεδομένα από την αριστερή περιοχή κελιών. Στον συγκεντρωτικό αυτό πίνακα θα ομαδοποιήσουμε τα δεδομένα ως προς τις ημερομηνίες πώλησης. Θα ομαδοποιήσουμε τις ημερομηνίες ανά μήνες. Επιλέγουμε ένα κελί του συγκεντρωτικού πίνακα που αναγράφει μία ημερομηνία. Από τη γραμμή εργαλείων «Συγκεντρωτικός πίνακας», κάνουμε κλικ στο μενού «Συγκεντρωτικός πίνακας». Επιλέγουμε «Ομαδοποίηση και εμφάνιση λεπτομερειών», και επιλέγουμε την εντολή «Ομαδοποίηση». Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται ορίζουμε: Στο πεδίο «Έναρξη από», πληκτρολογούμε την πρώτη ημερομηνία που θα ομαδοποιηθεί, 1/4/2007. Στο πεδίο «Κατάληξη σε», την τελευταία ημερομηνία που θα ομαδοποιηθεί, 9/7/2007. Το Excel προεπιλεγεί τις ακραίες ημερομηνίες που εμφανίζονται στον πίνακα. Στο πεδίο «Ανά» ορίζουμε ανά «Μήνες», και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Ο συγκεντρωτικός πίνακας είναι πλέον ομαδοποιημένος ως προς τους μήνες, Απρίλιος, Ιούνιος, Ιούλιος.