Επεξεργασία δεδομένων
Συναρτήσεις
Προχωρημένες δυνατότητες

concatenate

Η συνάρτηση CONCATENATE ενοποιεί πολλές ακολουθίες χαρακτήρων σε μία. Π.χ. Το κελί d2 περιέχει τη λέξη «INFO», και το κελί d4 περιέχει τη λέξει «learn». Τα δύο αυτά κελιά ενοποιούνται σε ένα, στο κελί f3, στο οποίο εμφανίζεται η λέξη «INFOlearn». Στην γραμμή τύπων μπορούμε να δούμε τη μορφή της συνάρτησης CONCATENATE. Μέσα στη παρένθεση υπάρχουν τα ορίσματα, τα κελιά δηλαδή που θα ενοποιηθούν, το πρώτο d2, και το δεύτερο d4. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μέχρι και 30 ορίσματα. Θα χρησιμοποιήσουμε τώρα την συνάρτηση CONCATENATE στο κελί f9, για να ενοποιήσουμε τα κελιά d8, και d10. Επιλέγουμε το κελί f9. Από το μενού Εισαγωγή, Συνάρτηση, επιλέγουμε την κατηγορία «Κείμενο». Επιλέγουμε την συνάρτηση CONCATENATE, και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Ως πρώτο όρισμα επιλέγουμε το κελί d8, και ως δεύτερο κελί d10, και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Στο κελί αυτό έχουν πλέον ενοποιηθεί τα περιεχόμενα των δύο κελιών.