Επεξεργασία δεδομένων
Συναρτήσεις
Προχωρημένες δυνατότητες

countif

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην συνάρτηση COUNTIF, η οποία είναι μία στατιστική συνάρτηση. Στο φύλλο εργασίας της οθόνης μας εμφανίζονται τα επίθετα, και τα ονόματα των μαθητών, και το μάθημα που παρακολουθεί ο καθένας. Στο κελί g11 εμφανίζεται ο αριθμός των μαθητών που παρακολουθούν το μάθημα «Word». Είναι 5. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος και πέμπτος. Για να υπολογίσουμε την τιμή αυτή δεν θα μετρήσουμε ασφαλώς έναν-έναν τους μαθητές. Θα χρησιμοποιήσουμε την συνάρτηση COUNTIF. Επιλέγουμε το κελί g11 και παρατηρούμε τη γραμμή τύπων. Ως όρισμα η συνάρτηση COUNTIF δέχεται την περιοχή d5 έως d25, στην οποία θα αναζητηθεί το κριτήριο WORD. Στο κελί g16 θα υπολογίσουμε με τη βοήθεια της συνάρτησης «COUNTIF», τον αριθμό των μαθητών που παρακολουθούν το μάθημα της Access. Επιλέγουμε το κελί g16. Από το μενού Εισαγωγή, Συνάρτηση, επιλέγουμε την κατηγορία «Στατιστικές». Επιλέγουμε την συνάρτηση COUNTIF, και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Στην περιοχή Range, ορίζουμε την περιοχή κελιών στην οποία θα καταμετρήσουμε τα κελιά, την περιοχή d5:d25. Στην περιοχή Criteria, εισάγουμε το κριτήριο που θα κρίνει ποια κελιά θα καταμετρηθούν. Πληκτρολογούμε την λέξη ACCESS, και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Το αποτέλεσμα της συνάρτησης είναι 10, όσοι και οι μαθητές που παρακολουθούν το μάθημα Access.