Επεξεργασία δεδομένων
Συναρτήσεις
Προχωρημένες δυνατότητες

Διαγραφή μιας σειράς δεδομένων

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στη διαγραφή, και στην προσθήκη μίας σειράς δεδομένων ενός γραφήματος. Αυτή η περιοχή κελιών εμφανίζει τις πωλήσεις τριών εταιριών υπολογιστών, για τα τέσσερα τρίμηνα. Π.χ. η τιμή του κελιού d8, υποδηλώνει τις πωλήσεις της εταιρίας Compaq, το δεύτερο τρίμηνο. Στo γράφημα απεικονίζονται τα δεδομένα της παραπάνω περιοχής κελιών. Εμφανίζονται οι πωλήσεις για το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, και το τέταρτο τρίμηνο, και για τις τρεις εταιρίες. Ας δούμε τώρα πως μπορούμε να διαγράψουμε μία σειρά δεδομένων από το γράφημα μας. Θα διαγράψουμε την σειρά δεδομένων του πρώτου τριμήνου. Επιλέγουμε το γράφημα. Από το μενού «Γράφημα», επιλέγουμε την εντολή «Δεδομένα προέλευσης». Επιλέγουμε την καρτέλα «Σειρά». Στο πεδίο σειρά εμφανίζονται τα ονόματα των τεσσάρων σειρών, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, και τέταρτο τρίμηνο. Επιλέγουμε το πρώτο τρίμηνο, πατάμε το κουμπί «Κατάργηση», και το κουμπί ΟΚ. Η σειρά δεδομένων, για το πρώτο τρίμηνο, δεν εμφανίζεται πλέον στο γράφημα. Ας διαγράψουμε την σειρά δεδομένων του δεύτερου τριμήνου με έναν άλλο τρόπο. Επιλέγουμε την σειρά δεδομένων του δεύτερου τριμήνου, και πατάμε το πλήκτρο DELETE. Η σειρά δεδομένων για το δεύτερο τρίμηνο έχει διαγραφεί. Αναιρούμε τις προηγούμενες ενέργειές μας και επιλέγουμε το γράφημα. Παρατηρούμε στην περιοχή των δεδομένων, αυτές τις λαβές, με μπλε, μωβ, και πράσινο χρώμα. Μετακινούμε τον δείκτη του ποντικιού μας επάνω σ’ αυτήν την λαβή, και με πατημένο το αριστερό πλήκτρο, σύρουμε προς τα αριστερά. Μόνο τα δεδομένα που περικλείονται από τις λαβές εμφανίζονται στο γράφημα. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να προσθέσουμε σειρές δεδομένων σε ένα υπάρχον γράφημα. Πληκτρολογούμε κάτω από την εταιρία gateway τα παρακάτω δεδομένα. INFO, 10000, 9000, 12000, 11000. Στη συνέχεια, επιλέγουμε το γράφημα, και μετακινούμε αυτή τη λαβή, προς τα κάτω ούτως ώστε να συμπεριλάβει και τις πωλήσεις της εταιρίας INFO. Αφήνοντας τον δείκτη του ποντικιού παρατηρούμε ότι η εταιρία INFO, και οι πωλήσεις της εμφανίζονται στο γράφημα.