Διάταξη Σχεδίασης (Model, Layout)

Στην επιφάνεια σχεδιασμού μας, υπάρχει το Model, και το Layout. Το Model είναι η κλασική κατάσταση σχεδιασμού μας. Τα Layouts είναι διατάξεις σχεδίασης. Εάν μεταβούμε σε μία διάταξη σχεδίασης, κάνοντας ένα αριστερό κλικ, εμφανίζεται μία πρόχειρη προεπισκόπηση του σχεδίου μας. Για να επανέλθουμε στην προηγούμενη σχεδιαστική μας επιφάνεια, ξαναπατάμε το Model. Εάν θελήσουμε να δημιουργήσουμε μία καινούρια διάταξη σχεδίασης, πηγαίνουμε σε μια από τις δύο υπάρχουσες, κάνουμε δεξί κλικ, και επιλέγουμε New layout. Εμφανίζεται μία καινούρια διάταξη σχεδίασης, Layout3 αυτή τη στιγμή, στην οποία αν θέλουμε να αλλάξουμε όνομα, δηλαδή να την μετονομάσουμε, πηγαίνουμε ξανά επάνω, κάνουμε δεξί κλικ, και επιλέγουμε Rename. Όπως επίσης, αν θέλαμε να την διαγράψουμε θα επιλέγαμε Delete. Για να την μετονομάσουμε όμως, επιλέγουμε Rename με αριστερό κλικ. Παρατηρούμε ότι βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, οπότε μπορούμε να πληκτρολογήσουμε όποιο όνομα μας έχει ζητηθεί. Στην περίπτωση μας, πληκτρολογούμε TEST. Μόλις τελειώσουμε την πληκτρολόγηση του ονόματος, πατάμε Enter, και η διαδικασία μας έχει ολοκληρωθεί.