Δημιουργία Hatch

Η εντολή Hatch. Με την εντολή Hatch δημιουργούμε διαγραμμίσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για την δημιουργία τους, είναι ο ορισμός ορίων. Δηλαδή η διαγράμμιση, ποτέ δεν χρησιμοποιείται στο κενό. Πρώτα όμως, πρέπει να τονίσουμε ότι πάντα δημιουργούμε ένα layer με το όνομα Hatch ή με το όνομα διαγραμμίσεις, για να τοποθετούμε την διαγράμμισή μας εκεί. Είναι απαραίτητο για την οργάνωση του σχεδίου. Για να τοποθετήσουμε λοιπόν κάποια διαγράμμιση, πρέπει πρώτα να δώσουμε κάποια όρια. Θα πάρουμε το rectangle, το παραλληλόγραμμο, και θα δημιουργήσουμε ένα χώρο, μέσα στον οποίο θα τοποθετήσουμε την διαγράμμισή μας. Για να τοποθετήσουμε λοιπόν την διαγράμμιση, επιλέγουμε την εντολή. Σ’ αυτό το σημείο βλέπουμε τα εξής. Στην καρτέλα Hatch, ξεκινάμε Type and pattern, τύπος και μοτίβο. Τύπος predefined, προκαθορισμένος. Διαλέγουμε μία από τις διαγραμμίσεις του AUTOCAD. Για να διαλέξουμε μία από τις διαγραμμίσεις του προκαθορισμένου τύπου, πατάμε το κουμπί με τις 3 τελείες. Ανοίγει η καρτέλα “Hatch Pattern Palette”. Μόλις την ανοίξουμε, μπροστά μας είναι η καρτέλα Other Predefined, δηλαδή διάφορα προκαθορισμένα μοτίβα, διάφορα υλικά. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία, και συνήθως καλύπτει όλες μας τις ανάγκες. Στην πρώτη καρτέλα, στην ANSI, είναι οι διαγραμμίσεις 45 μοιρών. Στην καρτέλα ISO, είναι οι διαγραμμίσεις κατά ISO. Η καρτέλα Custom, δεν περιέχει τίποτα προς το παρόν. Εάν εμείς εισάγουμε κάποιες διαγραμμίσεις οι οποίες δεν περιέχονται στο AUTOCAD, τις συλλέξουμε δηλαδή από εξωτερικές πηγές, τότε εμφανίζονται σε αυτή τη θέση. Έστω λοιπόν ότι θέλουμε να τοποθετήσουμε στο παραλληλόγραμμό μας, την διαγράμμιση ANSI31. Την επιλέγουμε με αριστερό κλικ, και πατάμε ΟΚ. Κάτω από το όνομά της, στο κουτί με το όνομα Swatch, εμφανίζεται την προεπισκόπηση. Αφού επιλέξαμε τον τύπο που μας ενδιαφέρει, κάνουμε κλικ στο κουμπί “Add: pick points”, και άλλο ένα κλικ μέσα στον χώρο που θέλουμε να τον τοποθετήσουμε. Εάν ο χώρος μας είναι σωστά σχεδιασμένος, τότε θα διαγραμμιστεί, και δεν θα μας βγάλει το πρόγραμμα καμία ειδοποίηση. Αφού επιλέξουμε το χώρο που θέλουμε, πατάμε Εnter. Επανερχόμαστε ξανά στην καρτέλα Hatch and Gradient. Σε αυτό το σημείο πηγαίνουμε κάτω αριστερά, και επιλέγουμε το Preview, για να δούμε το αποτέλεσμα της επιλογής μας. Με την προεπισκόπηση διαπιστώνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάτω στην Command line αυτή τη στιγμή, μας λέει “pick or press Esc to return to dialog or ‘Right- click to accept hatch'”. Δηλαδή με enter, αποδεχόμαστε τη δημιουργία που έχουμε κάνει τώρα, διαφορετικά με Escape επιστρέφουμε στις ρυθμίσεις. Εμείς εφόσον παρατηρούμε ότι η διαγράμμισή μας είναι πάρα πολύ πυκνή, πατάμε Escape, για να επιστρέψουμε στις ρυθμίσεις. Για να αλλάξουμε κάτι το οποίο δεν μας άρεσε, περνάμε στα πεδία Angle, και Scale. Στο Angle, δίνουμε την κλίση που θέλουμε. Αν δηλαδή, αλλάξουμε τις μοίρες αυτή τη στιγμή, η κλίση από 45 μοίρες θα αλλάξει. Στο πεδίο Scale αλλάζουμε την πυκνότητα. Οπότε σε αυτό το σημείο το 1, το κάνουμε 10. Πριν πατήσουμε ΟΚ, πρέπει με preview να δούμε αν μας ικανοποιεί το αποτέλεσμα. Βλέπουμε ότι το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό, οπότε αν πατήσουμε τώρα το enter, το Hatch μας θα εφαρμοστεί. Πατάμε όμως Escape, για να δούμε τι γίνεται αν πειράξουμε το Angle. Εάν εμείς το 0 το κάνουμε 30, και πατήσουμε preview, βλέπουμε ότι η κλίση στις γραμμές έχει αλλάξει. Πατάμε escape για να επανέλθουμε στην καρτέλα, και να μηδενίσουμε την γωνία, και εφόσον μας αρέσει το αποτέλεσμα, πατάμε enter. Η εντολή έχει τελειώσει και το Hatch έχει τοποθετηθεί.