Δημιουργία Write Block

Ας δούμε τη δεύτερη μορφή block, την Write Block. Με την εντολή Write Block, μπορούμε να αποθηκεύσουμε σε αρχείο .dwg, επιλεγμένα αντικείμενα του σχεδίου. Δηλαδή, αποθηκεύουμε κάποιο τμήμα του σχεδίου. Το τμήμα του σχεδίου μπορεί να είναι και αυτό block. Με την εντολή Make block, η υπόσταση, των block περιορίζεται, στο σχέδιο. στο οποίο δημιουργήθηκαν. Όταν δημιουργούμε ένα block μέσω αυτής της εντολής, το block που δημιουργούμε αποθηκεύεται μόνο στη μνήμη του τρέχοντος σχεδίου που εργαζόμαστε. Δεν μπορεί με αυτόν τον τρόπο να μεταφερθεί από σχέδιο σε σχέδιο. Με το Write Block όμως, μπορούμε να πετύχουμε αυτήν την μεταφορά. Οπότε λοιπόν, ας υποθέσουμε, ότι μας ζητάνε από το σχέδιο το οποίο έχουμε στην οθόνη μας, να αποθηκεύσουμε σε αρχείο, τα πράσινα αντικείμενα μόνο, με σημείο βάσης. pick point δηλαδή, το σημείο που έχει το γράμμα Α. Η εντολή Write block δεν υπάρχει σε κουμπί. Την πληκτρολογούμε. Πληκτρολογούμε είτε ολόκληρο WBLOCK και πατάμε Enter, είτε σκέτο W, και Enter. Εμφανίζεται αυτόματα το παράθυρο Write block. Στις επιλογές Source (σοορς), πηγαίο δηλαδή, επιλέγουμε τη μορφή αποθήκευσης. Μπορούμε να αποθηκεύσουμε entire drawing, δηλαδή ολόκληρο το σχέδιο, χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε μεμονωμένο αντικείμενο. Τις περισσότερες φορές, έχουμε ενεργοποιημένο το Objects. Δηλαδή επιλέγουμε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Επιλέγουμε pick point, με τον ίδιο τρόπο όπως και στη δημιουργία του απλού block. Εάν γνωρίζουμε τις συντεταγμένες, τις συμπληρώνουμε στη θέση του Χ, και του Υ. Εάν δεν τις γνωρίζουμε, πατάμε το κουμπί pick point, και κάνουμε ένα κλικ στο σημείο που θέλουμε. Αυτόματα συμπληρώθηκαν οι συντεταγμένες Χ και Υ. Στη συνέχεια, στην επιλογή των αντικειμένων, στο Select Objects, έχουμε τις ίδιες επιλογές όπως και στη δημιουργία του απλού block. Retain, δηλαδή να παραμείνει το αρχικό αντικείμενο διαχωρισμένο στα στοιχεία του, Convert to block, δηλαδή να δημιουργηθεί, και το σχεδιασμένο αντικείμενο της οθόνης να μετατραπεί σε block, και το Delete from drawing, δηλαδή να διαγραφεί από την οθόνη μας το σχέδιο. Στη δημιουργία Write block, ως προεπιλογή το πρόγραμμα έχει το Retain. Τις περισσότερες φορές, αυτήν την επιλογή κρατάμε κι εμείς. Στη δημιουργία του απλού block, ως προεπιλογή το πρόγραμμα έχει το Convert to block. Σε εκείνη την περίπτωση, κρατάμε κι εμείς το Convert to block. Επιλέγουμε λοιπόν τα αντικείμενα που μας ενδιαφέρουν. Πατάμε Enter, και στη συνέχεια πρέπει πολύ προσεκτικά, στη θέση τοποθεσία (Destination), να τοποθετήσουμε το block, να το αποθηκεύσουμε δηλαδή, στη σωστή θέση. Πατάμε το κουμπί με τις τρεις τελείες, και βρίσκουμε τον φάκελο με το όνομα blocks, που υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας, επειδή εκεί θέλουμε να αποθηκευτεί. Επιφάνεια εργασίας, Blocks. Ανοίγουμε τον φάκελο και εισάγουμε το όνομα, το οποίο και αυτό πιθανόν να μας έχει ζητηθεί. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα πληκτρολογούμε TEST. Με το που πατάμε Save, εμφανίζεται η προηγούμενη καρτέλα, Insert units κρατάμε την προεπιλογή του προγράμματος τις περισσότερες φορές είναι τα mm. Οπότε με το ΟΚ, για μερικά δευτερόλεπτα εμφανίζεται στο επάνω αριστερό μέρος της οθόνης μας το αντικείμενο που μετατρέψαμε σε block, σε write block, και εμφανίζεται μπροστά μας, ξανά το σχεδιασμένο μας αντικείμενο. Εάν ανοίξουμε τώρα τον φάκελο blocks, και αναζητήσουμε αρχεία τύπου .dwg, θα δούμε ότι εμφανίζεται το αρχείο που μόλις αποθηκεύσαμε, το TEST. Εάν ανοίξουμε αυτό το αρχείο, παρατηρούμε ότι περιέχει μόνο το αντικείμενο που αντιγράψαμε, αποθηκεύσαμε ουσιαστικά, από το προηγούμενο σχέδιο. Κλείνουμε το block, και επαναλαμβάνουμε, ότι όταν μας ζητηθεί να αποθηκεύσουμε σε αρχείο, κάποια από τα αντικείμενα του σχεδίου μας με συγκεκριμένο σημείο βάσης, δηλαδή pick point, με συγκεκριμένο όνομα, και σε συγκεκριμένη θέση, τότε η διαδικασία που ακολουθούμε, είναι το Write Block. Πληκτρολογούμε WBLOCK ή W, επιλέγουμε σημείο, επιλέγουμε το αντικείμενο, και το βασικότερο, επιλέγουμε όνομα και θέση στην οποία θα αποθηκευτεί το αντικείμενό μας.