Επεξεργασία δεδομένων
Συναρτήσεις
Προχωρημένες δυνατότητες

Εισαγωγή εικόνας σε γράφημα

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην εισαγωγή εικόνας σε δυσδιάστατο γράφημα. Στο φύλλο εργασίας της οθόνης μας υπάρχουν δύο γραφήματα, τα οποία παρουσιάζουν τις πωλήσεις του «TEST4U ΑΣΕΠ7», και του «TEST4U ΑΣΕΠ4», για το πρώτο, και δεύτερο τρίμηνο του 2008. Παρατηρούμε ότι οι στήλες στο πρώτο γράφημα εμφανίζονται με διχρωμία μπλε με άσπρο για το «ΑΣΕΠ7», και κόκκινο με άσπρο για το «ΑΣΕΠ4». Στο δεύτερο όμως γράφημα οι στήλες εμφανίζονται με αυτές τις δύο εικόνες. Θα μορφοποιήσουμε και τις στήλες του πρώτου γραφήματος ώστε να εμφανίζονται με τις αντίστοιχες εικόνες. Κάνουμε διπλό κλικ στην σειρά «ΑΣΕΠ4». Στην καρτέλα «Μοτίβα», κάνουμε κλικ στο κουμπί «Εφέ γεμίσματος». Κάνουμε κλικ στην καρτέλα «Εικόνα», και στο κουμπί «Επιλογή εικόνας». Επιλέγουμε την εικόνα «ΑΣΕΠ4.jpg», και πατάμε το κουμπί «Εισαγωγή». Επιλέγουμε παραμόρφωση. Κάνουμε κλικ στο κουμπί ΟΚ, και ξανά ΟΚ. Η εικόνα λοιπόν εμφανίζεται στις στήλες του «ΑΣΕΠ4», παραμορφωμένη όμως. Παρατηρούμε ότι όσο πιο μεγάλες πωλήσεις έχουμε, τόσο πιο παραμορφωμένη είναι η εικόνα. Θα εισάγουμε τώρα και στην σειρά «ΑΣΕΠ7» την αντίστοιχη εικόνα. Κάνουμε διπλό κλικ στην σειρά «ΑΣΕΠ7». Στην καρτέλα «Μοτίβα», κάνουμε κλικ στο κουμπί «Εφέ γεμίσματος». Κάνουμε κλικ στην καρτέλα «Εικόνα», και στο κουμπί «Επιλογή εικόνας». Επιλέγουμε την εικόνα «ΑΣΕΠ7.jpg», και πατάμε το κουμπί «Εισαγωγή». Δεν επιλέγουμε παραμόρφωση αλλά προσαρμογή στο σχήμα. Κάνουμε κλικ στο κουμπί ΟΚ, και ξανά ΟΚ. Επειδή επιλέξαμε προσαρμογή στο σχήμα, η εικόνα δεν παραμορφώνεται, αλλά προστίθεται άλλη μια από πάνω, όταν χρειάζεται. Στο φύλλο «Οικονομικά» υπάρχουν δύο γραφήματα. Παρατηρούμε ότι αυτή η περιοχή γραφήματος, στο δεύτερο γράφημα, έχει ως γέμισμα μία εικόνα. Θα εφαρμόσουμε στο πρώτο γράφημα την ίδια εικόνα ως γέμισμα. Κάνουμε δεξί κλικ στην περιοχή γραφήματος και επιλέγουμε «Μορφοποίηση περιοχής γραφήματος». Κάνουμε κλικ στο κουμπί «Εφέ γεμίσματος». Στην καρτέλα «Εικόνα», κάνουμε κλικ στο κουμπί «Επιλογή εικόνας». Επιλέγουμε την εικόνα «θάλασσα.jpg», και πατάμε το κουμπί «Εισαγωγή». Κάνουμε κλικ στο κουμπί ΟΚ, και ξανά ΟΚ. Η εικόνα εμφανίζεται ως γέμισμα στην περιοχή γραφήματος.