Εισαγωγικά

Συνεχίζουμε με τα Attributes. Τα Attributes, τα λεγόμενα δυναμικά χαρακτηριστικά, είναι στοιχεία των block, που μπορούν να έχουν μεταβλητές τιμές. Τί εννοούμε μ’ αυτό. Στη σχεδιαστική μας επιφάνεια, εμφανίζεται ένα τμήμα μίας κάτοψης, που περιέχει μία πόρτα. Η πόρτα έχει άνοιγμα 1 μέτρο. Επάνω δεξιά, στο σημείο αυτό που βρίσκεται το σταυρόνημα, βλέπουμε το χαρακτηριστικό σύμβολο, που μας δείχνει το άνοιγμα μίας πόρτας. Στο πάνω μέρος αναγράφεται το πλάτος ανοίγματος της πόρτας, το οποίο σε αυτό το παράδειγμά είναι 0,90, και κάτω, το ύψος της πόρτας, 2,20. Η χρήση αυτού του συμβόλου είναι πάρα πολύ συχνή σε κατόψεις, και όπως καταλαβαίνουμε, είναι σχετικά δύσχρηστο, το να σχεδιάσουμε ένα κύκλο με μία γραμμή, να συμπληρώσουμε τα διάφορα στοιχεία που θέλουμε με text, να το αντιγράφουμε σε κάθε πόρτα, και κάθε φορά να αλλάζουμε το κείμενο, ανάλογα με το άνοιγμα της πόρτας. Δηλαδή, έχουμε γράψει στο παράδειγμα 0,90, και ύψος 2,20. Η πόρτα που έχουμε μπροστά μας είναι του ενός μέτρου, ενώ άλλες πόρτες θα μπορούσε να είναι 70εκ., 80εκ κ.ο.κ. Είναι λοιπόν αρκετά χρονοβόρο να αντιγράφουμε κάτι, και να αλλάζουμε κάθε φορά το κείμενο, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε στο σχέδιό μας. Ας δούμε λοιπόν τι είναι τα Attributes, τα δυναμικά χαρακτηριστικά, τα οποία μέσα σε ένα block, έχουν την δυνατότητα, κάθε φορά, με την εμφάνιση κάποιων ερωτήσεων, αυτόματα να μας βοηθάνε στην συμπλήρωση, των δεδομένων που χρειαζόμαστε.