Εισαγωγικά

Προσθήκη διαστάσεων. Αναπόσπαστο τμήμα κάθε σχεδίου είναι οι διαστάσεις του. Μέσα απ’ αυτές μπορούμε να αντιληφθούμε πλήρως το σχεδιογράφημα που απεικονίζεται, και να αντλήσουμε όλες τις απαραίτητες γεωμετρικές πληροφορίες του. Το πρόγραμμα AUTOCAD, μας παρέχει μία εξειδικευμένη εργαλειοθήκη, η οποία περιλαμβάνει όλα τα εργαλεία διαστασιολόγησης, το Toolbar Dimension. Για να την εμφανίζουμε, κάνουμε δεξί κλικ στα ήδη υπάρχοντα Toolbars, και ενεργοποιούμε το Dimension. το οποίο εμφανίζεται στην οθόνη μας. Κάνοντας κλικ στην μπλε γραμμή τίτλου, και κρατώντας το πλήκτρο πατημένο, το τοποθετούμε σε κάποιο άλλο σημείο στην οθόνη μας. Εάν θέλουμε να αλλάξουμε τη θέση, όπως και σε όλα τα Toolbars, κάνουμε αριστερό κλικ στο σημείο που βρίσκονται οι 2 γραμμές στο Toolbar, το κρατάμε πατημένο, και το σύρουμε σε άλλη θέση στην επιφάνεια σχεδιασμού μας.