Επεξεργασία δεδομένων
Συναρτήσεις
Προχωρημένες δυνατότητες

Εισαγωγικά και δημιουργία

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στη δημιουργία σεναρίου. Στο φύλλο εργασίας «Έξοδα Αγοράς», μπορούμε να υπολογίσουμε το κέρδος ενός προϊόντος, ανάλογα με τη τιμή και την ποσότητα του. Π.χ. Το κέρδος από την πώληση 10 τεμαχίων, με τιμή 30€, είναι 300€. Αυτό είναι το πρώτο σενάριο. Ας δούμε ένα δεύτερο σενάριο. Εάν πουλήσουμε 50 τεμάχια με τιμή 25€, το κέρδος είναι 1.250€. Ας δούμε και ένα τρίτο σενάριο. Εάν πουλήσουμε 100 τεμάχια με τιμή 20€, το κέρδος είναι 2.000€. Εάν όμως θέλουμε να δημιουργήσουμε περισσότερα σενάρια θα χρειαζόμασταν περισσότερο χρόνο, κόπο, και χώρο στο Excel. Ας δούμε πως μπορούμε να δημιουργήσουμε σενάρια με έναν ποιο αποτελεσματικό τρόπο. Στην περιοχή αυτή, ενώ εμφανίζεται ένα μόνο σενάριο, στην πραγματικότητα υπάρχουν τρία. Ας δούμε πως μπορούμε να εμφανίσουμε τα υπόλοιπα. Από το μενού «Εργαλεία», κάνουμε κλικ στην εντολή «Σενάρια». Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου «Διαχείριση σεναρίων». Εδώ παρουσιάζονται τα τρία σενάρια με ονόματα, «Μικρή ποσότητα», «Μεσαία ποσότητα», και «Μεγάλη ποσότητα». Επιλέγουμε το σενάριο με όνομα «Μικρή ποσότητα», και πατάμε το κουμπί «Εμφάνιση». Οι τιμές στα κελιά c11 και c12 αντικαταστάθηκαν με νέες τιμές τις οποίες καθορίσαμε, όταν δημιουργήσαμε το σενάριο «Μικρή ποσότητα». Το παράθυρο διαλόγου «Διαχείριση σεναρίων» παραμένει ανοιχτό. Επιλέγουμε το σενάριο «Μεσαία ποσότητα», και πατάμε το κουμπί «Εμφάνιση». Στο φύλλο εργασίας οι τιμές στην ποσότητα, στην τιμή, και στο κέρδος άλλαξαν. Το κέρδος τώρα είναι 1.250€. Ομοίως εμφανίζουμε και το σενάριο «Μεγάλη ποσότητα». Το κέρδος στο σενάριο αυτό είναι 2000€. Με τη χρήση λοιπόν του σεναρίου, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορες τιμές ως μεταβλητές, προκειμένου να πάρουμε τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Κλείνουμε το παράθυρο «Διαχείριση σεναρίων». Στη συνέχεια θα δημιουργήσουμε ένα νέο σενάριο, εδώ. Εδώ θα εμφανίζεται η ποσότητα, εδώ η τιμή, και εδώ το κέρδος. Σ’ αυτό το κελί θα πρέπει να εμφανίζεται το γινόμενο της ποσότητας, επί της τιμής. Θα πρέπει λοιπόν να εισάγουμε τον τύπο, =, i11, * (επί), i12. Θα δημιουργήσουμε το πρώτο σενάριο, για 10 τεμάχια με 30€ ανά τεμάχιο, όπως εδώ. Από το μενού «Εργαλεία», επιλέγουμε την εντολή «Σενάρια». Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου «Διαχείριση σεναρίων». Διαγράφουμε τα υπάρχοντα σενάρια, επιλέγοντάς τα, και πατώντας το κουμπί Διαγραφή. Πατάμε το κουμπί «Προσθήκη», για να δημιουργήσουμε το πρώτο σενάριο. Στο πεδίο αυτό, πληκτρολογούμε το όνομα του πρώτου σεναρίου. Ονομάζουμε το σενάριο αυτό Μικρή ποσότητα. Ως μεταβαλλόμενα κελιά, ορίζουμε τα κελιά που θέλουμε να αλλάζουν οι τιμές τους. Επιλέγουμε τα κελιά i11, και i12. Προαιρετικά, μπορούμε να πληκτρολογήσουμε εδώ και κάποια σχόλια για το σενάριο αυτό. Επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου «Αποτροπή αλλαγών» προστατεύουμε το σενάριο μας από αλλαγές, ενώ εάν επιλέγαμε το πλαίσιο ελέγχου «Απόκρυψη» θα αποκρύπταμε το σενάριο. Πατάμε το κουμπί ΟΚ. Στο νέο αυτό παράθυρο διαλόγου, εισάγουμε τις τιμές για τα δύο κελιά που επιλέξαμε. Το πρώτο πεδίο αντιστοιχεί στο κελί i11. Εδώ εισάγουμε την τιμή 10. Στο δεύτερο πεδίο που αντιστοιχεί στο κελί i12, εισάγουμε την τιμή 30. Πατάμε το κουμπί ΟΚ. Μόλις δημιουργήσαμε το πρώτο μας σενάριο. Για να προσθέσουμε και ένα δεύτερο σενάριο πατάμε ξανά το κουμπί «Προσθήκη». Πληκτρολογούμε ως όνομα του δεύτερου σεναρίου το Μεσαία ποσότητα, δεχόμαστε την περιοχή i11 και i12 ως μεταβαλλόμενα κελιά, και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Στο πεδίο του κελιού i11 εισάγουμε την τιμή 50, και στο πεδίο του κελιού i12 εισάγουμε την τιμή 25, όπως εδώ. Πατάμε το κουμπί «Προσθήκη», για να προσθέσουμε και ένα τρίτο σενάριο. Πληκτρολογούμε ως όνομα του τρίτου σεναρίου το Μεγάλη ποσότητα, δεχόμαστε την περιοχή i11 και i12 ως μεταβαλλόμενα κελιά, και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Στο πεδίο του κελιού i11 εισάγουμε την τιμή 100, και στο πεδίο του κελιού i12 εισάγουμε την τιμή 20. Επειδή δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε κάποιο άλλο σενάριο πατάμε το κουμπί ΟΚ. Το παράθυρο διαλόγου εμφανίζει τώρα στα αριστερά, εδώ, τα ονόματα και των τριών σεναρίων που δημιουργήσαμε. Επιλέγουμε το σενάριο με όνομα «Μικρή ποσότητα», και πατάμε το κουμπί «Εμφάνιση». Παρατηρούμε ότι οι τιμές άλλαξαν τόσο στη ποσότητα, και στη τιμή, όσο και στο κέρδος. Ας εμφανίσουμε τώρα και τα δύο ακόμη σενάρια. Επιλέγουμε το σενάριο με όνομα «Μεσαία ποσότητα», και πατάμε το κουμπί «Εμφάνιση». Παρατηρούμε ότι οι τιμές άλλαξαν πάλι. Επιλέγουμε το σενάριο με όνομα «Μεγάλη ποσότητα» και πατάμε το κουμπί «Εμφάνιση», και πάλι οι τιμές άλλαξαν. Αν πατήσουμε το κουμπί «Κλείσιμο», θα κλείσουμε το παράθυρο διαχείρισης εργασιών και η περιοχή κελιών θα παραμείνει με τις τιμές του τελευταίου επιλεγμένου σεναρίου. Αν πατήσουμε το κουμπί «Προσθήκη», τότε μπορούμε να προσθέσουμε ακόμη ένα σενάριο. Αν πατήσουμε το κουμπί «Διαγραφή» μπορούμε να διαγράψουμε ένα σενάριο αφού πρώτα το έχουμε επιλέξει. Ενώ να πατήσουμε το κουμπί «Επεξεργασία», μπορούμε να αλλάξουμε τις ιδιότητες του σεναρίου που επιλέξαμε όπως π.χ. το όνομα του σεναρίου, την περιοχή ή την τιμή μιας μεταβλητής. Πατάμε το κουμπί ΟΚ. Εδώ μπορούμε να αλλάξουμε τις μεταβαλλόμενες τιμές. Πατάμε το κουμπί Άκυρο. Πατάμε το κουμπί «Κλείσιμο» και το παράθυρο διαλόγου κλείνει ενώ παραμένουν οι τιμές του σεναρίου με όνομα «Μεγάλη ποσότητα».