Επιλογές Εκτύπωσης Και Κλίμακαs Σε Σχέδιο Που Έχει Σχεδιαστεί Σε Χιλιοστά (Mm)

Ας δούμε πως εκτυπώνουμε ένα αρχείο στο AUTO CAD. Έχουμε ανοίξει το αρχείο VIEWPORTS mm. Το αρχείο αυτό, είναι σχεδιασμένο σε χιλιοστά. Υπάρχει διαφορά, την οποία την αναφέραμε στην αρχή, όταν ένα αρχείο είναι σχεδιασμένο σε χιλιοστά, σε μέτρα, ή σε εκατοστά. Οι διαφορές αυτές, έχουν σχέση με την εκτύπωση. Το αρχείο αυτό είναι σχεδιασμένο σε χιλιοστά, και έχει σημασία η στιγμή που ορίζουμε κλίμακες. Ας δούμε την γενική διαδικασία. Για να εκτυπώσουμε ένα αρχείο, πηγαίνουμε από το μενού File, Plot. Σ’ αυτό το σημείο, επιλέγουμε αρχικά τον εκτυπωτή μας. Παραδείγματος χάριν, αυτόν. Οι εκτυπωτές εντοπίζονται αυτόματα από το πρόγραμμα, σε κάθε υπολογιστή. Στη συνέχεια επιλέγουμε μέγεθος χαρτιού. Αναλόγως με το είδος του εκτυπωτή, θα εμφανίζονται και τα μεγέθη που υποστηρίζονται. Παραδείγματος χάριν, στην προκειμένη περίπτωση Α4. Προχωράμε, στο Plot area. Εδώ, καλό είναι, να επιλέγουμε το window, το οποίο μόλις το επιλέξουμε, αυτόματα κλείνει το παράθυρο εκτύπωσης, και το πρόγραμμα περιμένει να επιλέξουμε μέσα σε ένα παράθυρο την περιοχή που θέλουμε να εκτυπώσουμε. Δεν είναι δηλαδή απαραίτητο να εκτυπώσουμε όλο το σχέδιο. Επιλέγουμε αυτά τα στοιχεία. Μπορεί πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά να υπήρχαν κι άλλα σχεδιασμένα αντικείμενα, τα οποία δεν θέλουμε να εμφανιστούν στην εκτύπωση. Με το δεύτερο κλικ που θα κάνουμε για να κλείσει το παράθυρο, αυτόματα, έχει επανέλθει το “Plot-Model” παράθυρο. Κάτω αριστερά, υπάρχει το κουμπί preview. Κάνουμε ένα preview, για να δούμε, σε προεπισκόπηση, τί θα εκτυπωθεί. Εφόσον θέλουμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές, πατάμε Escape. Το σχέδιό μας δεν ήταν κεντραρισμένο. Για να το κεντράρουμε στο χαρτί μας, ενεργοποιούμε την επιλογή “Center the plot”. Εάν ξανακάνουμε preview, βλέπουμε ότι το σχέδιό μας έχει κεντραριστεί στο Α4 χαρτί που επιλέξαμε. Πατάμε Escape για να επανέλθουμε στο προηγούμενο παράθυρο. Εάν δεν θέλουμε να είναι κεντραρισμένο και για κάποιους λόγους θέλουμε να το μετακινήσουμε κατά Χ ή κατά Y, πληκτρολογούμε την ανάλογη τιμή. Σε αυτό το παράδειγμα όμως θα το κρατήσουμε κεντραρισμένο. Δεξιά στο παράθυρό μας έχουμε “Number of copies”. Σε αυτό το σημείο, φυσικά, συμπληρώνουμε σε πόσα αντίγραφα θέλουμε να εκτυπωθεί στο σχέδιο. Πριν προχωρήσουμε στις κλίμακες, ας δούμε τα “Plot style tables”. Στα Plot style tables, όταν ο εκτυπωτής μας μπορεί να εκτυπώσει έγχρωμα, τότε όταν βρίσκεται στη θέση “None”, όπως βλέπουμε και στο preview, το σχέδιό μας θα εκτυπωθεί έγχρωμο, σύμφωνα με τα χρώματα που έχουμε εφαρμόσει εμείς. Για να κάνουμε ασπρόμαυρο ένα σχέδιο, πατάμε το βέλος από εδώ, εμφανίζονται οι επιλογές μας, και αν να επιλέξουμε “monochrome”, το πρόγραμμα ζητά επιβεβαίωση αν θέλουμε αυτή η επιλογή να εφαρμοστεί και σε όλα τα άλλα layouts, απαντάμε συνήθως Ναι, και αν κάνουμε preview, βλέπουμε ότι το σχέδιό μας αυτόματα θα εκτυπωθεί ασπρόμαυρό. Εάν θέλουμε, βέβαια, μπορούμε να επιλέξουμε και Grayscale, όπου θα εκτυπωθεί σε κλίμακες του γκρι. Οι κλίμακες είναι ανάλογες με τα χρώματα που βλέπουμε στην οθόνη. Τα πιο σκούρα βγαίνουνε μαύρα, τα πιο ανοιχτόχρωμα βγαίνουνε πιο γκρι. Κρατάμε την επιλογή monochrome. Οι επόμενες επιλογές έχουν να κάνουν με την τρισδιάστατη απόδοση κάποιου σχεδίου, όταν είναι σχεδιασμένο σε 3D. Επίσης, στο κάτω δεξιό μέρος, έχουμε Drawing orientation, εάν θέλουμε η σελίδα μας να εμφανίζεται ως Portrait ή Landscape. Πολλές φορές, αυτή η δεξιά στήλη, είναι κρυμμένη. Για να την εμφανίσουμε ή να την εξαφανίσουμε, πατάμε αυτό το κουμπί με το βέλος. Μόλις το πατήσουμε, αυτή η στήλη κρύβεται, και μόλις το ξαναπατήσουμε εμφανίζεται. Ας δούμε τώρα τι γίνεται με τις κλίμακες. Όπως προαναφέραμε, το σχέδιο που βρίσκεται στο πίσω μέρος της οθόνης μας είναι σχεδιασμένο σε χιλιοστά. Αυτή τη στιγμή στη θέση Plot Scale είναι ενεργοποιημένο το “Fit to paper”. Δηλαδή το σχέδιό μας είναι άνευ κλίμακας. Εάν δούμε το preview, και αποδεχτούμε τις ρυθμίσεις και εκτυπώσουμε το σχέδιο, και θελήσουμε εμείς μετά με κάποιο κλιμακόμετρο να το μετρήσουμε, αυτό δεν είναι εφικτό, διότι το σχέδιό μας δεν θα εκτυπωθεί υπό κλίμακα. Για να δώσουμε λοιπόν κλίμακα, απενεργοποιούμε την επιλογή, και ενεργοποιούνται οι ρυθμίσεις της κλίμακας. Όταν το σχέδιό μας είναι σχεδιασμένο σε χιλιοστά, τότε μπορούμε να πάρουμε έτοιμες κλίμακες από εδώ. Δηλαδή αν θέλουμε την 1 προς 50, επιλέγουμε από εδώ 1 προς 50. Βλέπουμε ότι συμπληρώθηκε αυτόματα το πρώτο κουτί, 1, και το κουτί των Units 50. Κάνουμε preview, βλέπουμε ότι το σχέδιό μας δεν χωράει στη σελίδα Α4, Πατάμε Escape, και κατεβαίνουμε κλίμακα. Για να το μικρύνουμε, π.χ. να πάμε στην 1 προς 75, εάν δεν υπάρχει σ’ αυτόν τον κατάλογο, μπορούμε απλώς να πληκτρολογήσουμε σε αυτή τη θέση, 75. Κάνουμε preview, και βλέπουμε ότι το σχέδιό μας χωράει. Εάν θέλαμε την 1 προς 100, θα γινόταν με τον ίδιο τρόπο. Αντί για 75 θα πληκτρολογούσαμε 100. Μόλις ολοκληρωθούν αυτές οι ρυθμίσεις, και είναι όλα ρυθμισμένα σωστά, πατάμε ΟΚ. Και η εκτύπωσή μας στέλνεται στον εκτυπωτή μας.