Επιλογές Κλίμακας Σε Σχέδιο Που Έχει Σχεδιαστεί Σε Μέτρα (M) Ή Σε Εκατοστά (Cm)

Προχωράμε στην εκτύπωσή μας, έχοντας ανοιχτό στην επιφάνεια εργασίας μας το αρχείο VIEWPORTS m. Το σχέδιο αυτό είναι σχεδιασμένο σε μέτρα. Ας δούμε λοιπόν τη διαφορά του σχεδίου που είναι σχεδιασμένο σε μέτρα, σε σχέση με το σχέδιο που είναι σχεδιασμένο σε χιλιοστά. Η διαδικασία είναι ίδια. File, Plot, επιλέγουμε τον εκτυπωτή μας, το μέγεθος του χαρτιού, και με το Display, Window, επιλέγουμε σε ένα παράθυρο, τι θέλουμε να εκτυπώσουμε Κεντράρουμε το αρχείο μας, επιλέγουμε αν θέλουμε να εκτυπωθεί έγχρωμο ή μονόχρωμο και σε αυτό το παράδειγμα κρατάμε το έγχρωμο, επιλέγουμε αν θέλουμε Portrait ή Landscape, πόσα Number of copies(αντίτυπα), και φτάνουμε στο σημείο όπου ρυθμίζουμε την κλίμακα. Σ’ αυτό το σημείο απενεργοποιούμε το “Fit to Paper”, και σε αυτή τη θέση, σ’ αυτό το παράδειγμα, αν επιλέξουμε έτοιμη κλίμακα, παραδείγματος χάριν 1 προς 50, και κάνουμε preview, θα δούμε ότι στην προεπισκόπηση δεν εμφανίζεται τίποτα. Ο λόγος είναι ότι το σχέδιό μας, όπως προαναφέραμε, είναι σχεδιασμένο σε μέτρα. Πατάμε Escape λοιπόν, και σε αυτό το σημείο, όταν το σχέδιό μας είναι σε μέτρα, σε αυτό το πεδίο, το πάνω, πάντα συμπληρώνουμε τον αριθμό 1000. Επειδή το AUTOCAD βλέπει μονό millimeter και ίντσες, είναι λογικό ότι θα πρέπει να του ορίσουμε, σε αυτό το σημείο, ότι τα 1000 millimeter θα είναι ίσα με 50 Drawing Units. Για να πετύχουμε δηλαδή την κλίμακα 1 προς 50, πληκτρολογούμε 1000 προς 50. Κάνουμε preview, και βλέπουμε ότι το σχέδιό μας δεν χωράει στην Α4. Πατάμε Escape λοιπόν, και πρέπει τώρα να ρυθμίσουμε την κλίμακα κατάλληλα ώστε να αποδώσουμε την κλίμακα 1 προς 75. Ρυθμίζουμε λοιπόν 1000 προς 75. Preview, και βλέπουμε ότι το σχέδιό μας είναι εντάξει. Αν θέλαμε κλίμακα 1 προς 100, θα πληκτρολογούσαμε 1000 στο πάνω πεδίο, προς 100. Μόλις τελειώσουμε με τις υπόλοιπες ρυθμίσεις, πατάμε ΟΚ, και η εκτύπωση έχει σταλθεί στον εκτυπωτή. Τέλος, ας δούμε την διαδικασία εκτύπωσης ενός αρχείου, το οποίο είναι σχεδιασμένο σε centimeter (εκατοστά). Όπως βλέπουμε πάνω, το αρχείο μας είναι το VIEWPORTS cm. File, Plot, επιλέγουμε εκτυπωτή, είδος χαρτιού, μέγεθος χαρτιού, Display, Window, επιλέγουμε το σχέδιό μας, Center the plot, χρωματισμό εκτύπωσης, Portrait Landscape, Number of Copies, απενεργοποιούμε το Fit to Paper, και σε αυτή την περίπτωση, όπως στα μέτρα συμπληρώναμε το 1000, σ’ αυτή τη θέση, για να αποδώσουμε την κλίμακα 1 προς 50, θα πληκτρολογήσουμε 10 προς 50. Preview, και βλέπουμε ότι και πάλι το σχέδιό μας στην 1 προς 50 δεν χωράει στο χαρτί. Πατάμε Escape λοιπόν, και για να πετύχουμε την κλίμακα 1 προς 75, συμπληρώνουμε στο πάνω κουτί 10 προς 75. Preview, και το σχέδιό μας είναι εντάξει. Πατάμε ΟΚ, και η εκτύπωσή μας είναι έτοιμη. Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, αναλόγως με την μονάδα στην οποία είναι σχεδιασμένο το σχέδιό μας, αν είναι δηλαδή σχεδιασμένο σε χιλιοστά, μέτρα, εκατοστά, συμπληρώνουμε το ανάλογο ποσοστό στη θέση που αντιστοιχεί στα millimeter.