Επεξεργασία δεδομένων
Συναρτήσεις
Προχωρημένες δυνατότητες

hlookup

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στη συνάρτηση HLOOKUP. Στην περιοχή αυτή εμφανίζεται η κατανάλωση βενζίνης, και το κόστος για συγκεκριμένες χιλιομετρικές αποστάσεις. Π.χ. για απόσταση 50 χιλιομέτρων, απαιτούνται 3,5 λίτρα βενζίνης, και 3,96 €. Στο κελί i11 εμφανίζονται τα λίτρα, που απαιτούνται για απόσταση 100 χιλιομέτρων, 7 δηλαδή όπως μπορούμε να δούμε και εδώ. Την τιμή στο κελί i11 την πληκτρολογήσαμε εμείς. Θα πρέπει το Excel, χρησιμοποιώντας την συνάρτηση HLOOKUP, να μας την επιστρέφει αυτόματα. Η συνάρτηση αυτή αναζητά στην πρώτη γραμμή, αυτή, μιας περιοχής κελιών, αυτής b5:j7, μια τιμή, το 100 στο παράδειγμά μας, και αποδίδει την τιμή του κελιού που βρίσκεται στην ίδια στήλη, 7 στο παράδειγμά μας, και σε δεδομένη γραμμή, στη δεύτερη γραμμή στο παράδειγμά μας. Θα πρέπει εδώ να επισημάνουμε ότι για να χρησιμοποιήσουμε την συνάρτηση αυτή σωστά, θα πρέπει η περιοχή κελιών να είναι σε αύξουσα σειρά, ως προς την γραμμή στην οποία θα αναζητήσουμε την τιμή δηλαδή ως προς τη γραμμή «Χιλιόμετρα» στο παράδειγμα μας. Στο κελί j11 θα χρησιμοποιήσουμε την συνάρτηση HLOOKUP για να πάρουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Επιλέγουμε το κελί. Από το μενού Εισαγωγή, Συνάρτηση, επιλέγουμε την κατηγορία «Αναζήτηση & Αναφορά», επιλέγουμε την συνάρτηση HLOOKUP, και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Στην περιοχή «Lookup_value», εισάγουμε την τιμή που θα αναζητήσουμε. Επιλέγουμε το κελί g11, το οποίο αναγράφει την απόσταση 100, για την οποία αναζητούμε τα λίτρα κατανάλωσης. Στο πεδίο «Table_array», εισάγουμε την περιοχή κελιών, δηλαδή b5 έως j7. Στο πεδίο «Row_index_num», εισάγουμε τον αριθμό της γραμμής στην οποία θα ψάξει για το αποτέλεσμα της συνάρτησης. Εμείς θέλουμε να εμφανίζονται τα λίτρα, δηλαδή τη δεύτερη γραμμή. ʼρα πληκτρολογούμε την τιμή 2. Στο τελευταίο πεδίο έχουμε δύο επιλογές. Να εισάγουμε τον αριθμό 1 ή το 0. Εάν εισάγουμε την τιμή 1, τότε το Excel εάν δεν βρει την τιμή 100 στην περιοχή των χιλιομέτρων, θα ταιριάξει την αμέσως μικρότερη. Εάν εισάγουμε την τιμή 0, το Excel θα ταιριάξει την ακριβή τιμή. Σε περίπτωση που η τιμή δεν υπάρχει θα εμφανιστεί μήνυμα λάθους. Εισάγουμε την τιμή 0 και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Ως αποτέλεσμα εμφανίζεται η τιμή 7 που αντιστοιχεί σε 100 χιλιόμετρα. Το “h” στην hlookup βγαίνει από το horizontal, οριζοντίως δηλαδή. Έτσι λοιπόν, η hlookup αναζητά μια τιμή, το 100 στο παράδειγμά μας, στην πρώτη γραμμή, μιας περιοχής κελιών, και μόλις την βρει, μας επιστρέφει την τιμή η οποία βρίσκεται σε επόμενη γραμμή. Στο παράδειγμά μας ζητήσαμε από την δεύτερη γραμμή, γι’ αυτό και μας επίστρεψε το 7, αν ζητούσαμε από την τρίτη γραμμή, θα μας επίστρεφε το 7,91.