Επεξεργασία δεδομένων
Συναρτήσεις
Προχωρημένες δυνατότητες

iserror

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στη συνάρτηση πληροφορίας ISERROR. Η συνάρτηση ISERROR είναι μία συνάρτηση η οποία ελέγχει τα ορίσματα των τύπων, και αποδίδει την λογική τιμή TRUE αν στο κελί υπάρχει κάποιο σφάλμα, αλλιώς αποδίδει τη τιμή FALSE. Στο φύλλο εργασίας της οθόνης μας, εμφανίζονται τα επίθετα, τα ονόματα, οι ημέρες εργασίας, και το ημερομίσθιο του κάθε υπαλλήλου. Στη στήλη μισθός υπολογίζουμε το μισθό του κάθε υπαλλήλου πολλαπλασιάζοντας τις ημέρες εργασίας επί το ημερομίσθιο. Παρατηρούμε ότι σε δύο υπαλλήλους δεν εμφανίζεται κάποια τιμή στη στήλη μισθός, αλλά κάποιο μήνυμα λάθους. Στον «Γουτούδη» εμφανίζεται στο σφάλμα #ΟΝΟΜΑ?, διότι πολλαπλασιάσαμε, με το ψ7 και όχι με το c7. Μήνυμα λάθους εμφανίζεται και στον «Παπαγιάννη», διότι στο κελί που λογικά έπρεπε να εμφανίζονται οι ημέρες εργασίας, αυτός απεργούσε. ʼρα στο κελί Ε8 υπολογίζεται το γινόμενο της λέξης «Απεργία» και της τιμής 20. Στην τελευταία στήλη, αυτή, εμφανίζεται η λογική τιμή TRUE όταν υπάρχει λανθασμένο αποτέλεσμα στον υπολογισμό του μισθού, όπως στον Γουτούδη, και στον Παπαγιάννη. Σε αντίθετη περίπτωση εμφανίζεται η τιμή FALSE. Το κείμενο αυτό όμως το πληκτρολογήσαμε μόνοι μας. Θα πρέπει χρησιμοποιώντας την συνάρτηση ISERROR να μας το επιστρέφει το Excel από μόνο του. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε την συνάρτηση ISERROR στο κελί g6, για να πάρουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Επιλέγουμε το κελί, από το μενού Εισαγωγή, Συνάρτηση, επιλέγουμε την κατηγορία «Πληροφορίες», και επιλέγουμε την συνάρτηση ISERROR. Η συνάρτηση αυτή έχει μόνο ένα όρισμα. Στο όρισμα αυτό τοποθετούμε το κελί που θέλουμε να ελέγξουμε, δηλαδή το κελί e6, και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Η συνάρτηση μας επιστρέφει τη τιμή FALSE. Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε τη λαβή συμπλήρωσης, για να αντιγράψουμε τον τύπο και στους υπόλοιπους υπαλλήλους. Εμφανίζεται λοιπόν ο λεπτός μαύρος σταυρός, και με πατημένο το αριστερό πλήκτρο σύρουμε προς τα κάτω. Το Excel εντόπισε μόνο στον Γουτούδη, και στον Παπαγιάννη κάποιο λάθος, και γι’ αυτό εμφανίζει μόνο σ’ αυτούς την τιμή TRUE.