Επεξεργασία δεδομένων
Συναρτήσεις
Προχωρημένες δυνατότητες

Κατά στήλες

Σε όλα τα παραδείγματα ως τώρα η ταξινόμηση γινόταν κατά γραμμές. Το Excel μας επιτρέπει όμως να ταξινομούμε, και κατά στήλες αφήνοντας άθικτη την σειρά των γραμμών. Η πρώτη περιοχή κελιών εμφανίζει τα ονόματα των μαθημάτων σε αύξουσα ταξινόμηση. Πρώτο το μάθημα των «Αρχαίων», έπειτα της «Έκθεσης», των «Μαθηματικών», της Πληροφορικής, της Φυσικής, και τελευταίο της «Χημείας». Προσοχή δεν είναι οι βαθμοί σε αύξουσα ταξινόμηση αλλά τα ονόματα των μαθημάτων. Επίσης τα επώνυμα είναι και αυτά αλφαβητικά ταξινομημένα σε αύξουσα σειρά. «Αγγελάκος», μέχρι «Τσιμοπούλου». Αντιθέτως, στην δεύτερη περιοχή κελιών τα ονόματα των μαθημάτων δεν είναι ταξινομημένα. Για να ταξινομήσουμε τα δεδομένα στην δεύτερη περιοχή κελιών με τον ίδιο τρόπο κάνουμε το εξής: Επιλέγουμε την περιοχή από το κελί d21 έως το κελί i32. Επιλέγουμε τα δεδομένα που θέλουμε να ταξινομηθούν, τα μαθήματα δηλαδή, και όχι τις στήλες επώνυμο και όνομα. Από το μενού «Δεδομένα», κάνουμε κλικ στην εντολή «Ταξινόμηση». Κάνουμε κλικ στο κουμπί «Επιλογές». Επιλέγουμε σειρά ταξινόμησης πρώτου κλειδιού «Κανονική». Ορίζουμε τον προσανατολισμό ταξινόμησης «από αριστερά προς τα δεξιά», επειδή θέλουμε να αλλάξει η σειρά των μαθημάτων, και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Επιλέγουμε αύξουσα ταξινόμηση στην «γραμμή 21», επειδή αυτή είναι η πρώτη μας γραμμή, και κάνουμε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Το αποτέλεσμα είναι εμφανές. Πρώτα εμφανίζονται τα Αρχαία, έπειτα η «Έκθεση», και τελευταία η «Χημεία». Ας δούμε τώρα στο «Φύλλο4», τις τρεις περιοχές κελιών με τις πωλήσεις για τα έτη 2005, 2006, 2007, για τις πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα κ.ο.κ., για συγκεκριμένους μήνες. Τα στοιχεία της αριστερής περιοχής κελιών είναι ταξινομημένα ως προς το μήνα σε αύξουσα αλφαβητική σειρά. Απρίλιος, Αύγουστος, Δεκέμβριος, αλφαβητικά δηλαδή. Στην δεύτερη περιοχή κελιών τα στοιχεία είναι ταξινομημένα πάλι σύμφωνα με το μήνα, όμως σε αύξουσα χρονολογική σειρά. Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος κ.ο.κ., για κάθε πόλη. Ας δούμε τώρα πως μπορούμε να εφαρμόσουμε στην τρίτη περιοχή κελιών, την ίδια ταξινόμηση με την μεσαία περιοχή κελιών. Επιλέγουμε ένα κελί της περιοχής κελιών. Από το μενού «Δεδομένα», κάνουμε κλικ στην εντολή «Ταξινόμηση». Κάνουμε κλικ στο κουμπί «Επιλογές». Πατάμε το μαύρο βέλος. Επιλέγουμε την τελευταία επιλογή, τους μήνες ολογράφως. Ορίζουμε τον προσανατολισμό ταξινόμησης «από επάνω προς τα κάτω», και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Επιλέγουμε «ταξινόμηση κατά» «Μήνα», και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Η ταξινόμηση ολοκληρώθηκε. Πρώτα εμφανίζονται οι πωλήσεις του πρώτου χρονικά μήνα, του Ιανουαρίου, μετά του Φεβρουαρίου, του Μαρτίου, και τελευταίες του τελευταίου μήνα, του Δεκεμβρίου