Επεξεργασία δεδομένων
Συναρτήσεις
Προχωρημένες δυνατότητες

lower

Η συνάρτηση LOWER μετατρέπει όλους τους χαρακτήρες σε πεζούς. Στην στήλη b εμφανίζονται τα ονόματα των μαθητών με κεφαλαίους χαρακτήρες. Στη διπλανή στήλη, χρησιμοποιώντας την συνάρτηση LOWER, θα μετατρέψουμε τους χαρακτήρες αυτούς σε πεζούς. Επιλέγουμε το κελί c5. Από το μενού Εισαγωγή, Συνάρτηση, επιλέγουμε την κατηγορία «Κείμενο». Επιλέγουμε την συνάρτηση LOWER, και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Ως όρισμα επιλέγουμε το κελί στo οποίo θα εφαρμοστεί η συνάρτηση. Επιλέγουμε το κελί b5, και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Στο κελί c5 εμφανίζεται τώρα το περιεχόμενο του διπλανού κελιού, με πεζούς όμως χαρακτήρες. Στην γραμμή τύπων μπορούμε να δούμε τη μορφή της συνάρτησης LOWER. Μέσα στη παρένθεση εμφανίζεται ως όρισμα, το κελί b5. Χρησιμοποιώντας την λαβή συμπλήρωσης αντιγράφουμε τον τύπο και στα υπόλοιπα κελιά.