Μηχανολογικό Σχέδιο

Για να σχεδιάσουμε ένα μηχανολογικό σχέδιο, όπως και σε κάθε σχέδιο, ξεκινάμε με τη δημιουργία των layers, από τα οποία θα αποτελείται το σχέδιό μας. Ο κάθε σχεδιαστής, ονομάζει τα layers όπως επιθυμεί για να κάνει τη δουλειά του. Ας δημιουργήσουμε ένα layer με όνομα esoterikes grammes, ένα layer με όνομα eksoterikes grammes, και ένα layer με όνομα aksonikes grammes. Οι αξονικές γραμμές δεν έχουν συνεχόμενο τύπο γραμμής. Ο τύπος γραμμής τους είναι DASHDOT. Οπότε προχωράμε στην επιλογή του DASHDOT ως τύπο γραμμής. Ξεκινάμε το σχέδιο, στο οποίο ορίζουμε ενεργό το layer esoterikes grammes, που αποτελείται από ένα κύκλο, του οποίου η διάμετρος είναι 44 μονάδες. Επιλέγουμε τον κύκλο, και επειδή θέλουμε αυτόματα να δώσουμε τη διαμετρική διάσταση, κάνουμε ένα κλικ, πληκτρολογούμε d και πατάμε Enter. Η command line μας ζητάει να εισάγουμε την διάμετρο του κύκλου. Πληκτρολογούμε 44 μονάδες. Γύρω από τον κύκλο, υπάρχει ένας ομόκεντρος κύκλος, ο οποίος έχει ακτίνα 30 μονάδες. Ανήκει στις εξωτερικές γραμμές, οπότε επιλέγουμε τον κύκλο, επιλέγουμε το κέντρο του προηγούμενου κύκλου, εφόσον έχουμε ενεργοποιήσει τα σημάδια Center από τα osnap, και για να δώσουμε κατευθείαν την ακτίνα, πληκτρολογούμε 30 μονάδες. Οι ομόκεντροι κύκλοι, σχεδιάστηκαν. Στη συνέχεια, το σχέδιο μας δείχνει, ότι στο κάτω μέρος του υπάρχει μία βάση, η οποία από αυτήν την κορυφή, τελειώνει στις 106 μονάδες, προς τα κάτω. Εξακολουθούμε να είμαστε στην στρώση των εξωτερικών γραμμών, και επιλέγουμε την εντολή Line. Μπορούμε να δείξουμε το σημείο από το οποίο θέλουμε να ξεκινήσουμε, και καθώς κινούμαστε προς τα κάτω, στον άξονα που μας εμφανίζει το Otrack, που είναι ενεργοποιημένο, να πληκτρολογήσουμε 106. Αυτόματα το πρόγραμμα, από το σημείο αυτό, μας έχει μεταφέρει στο σημείο σε απόσταση 106 μονάδων. Η βάση συνολικά είναι 60 μονάδες. Οπότε από το κέντρο προς τα αριστερά, πληκτρολογούμε 30, και το ενώνουμε με τον κύκλο. Για να δημιουργήσουμε το αντίστοιχο τμήμα από τη δεξιά μεριά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το mirror. Σημείο καθρέφτη, είναι ο κεντρικός άξονας του κύκλου. Στη συνέχεια, το σχέδιο περιλαμβάνει σε αυτό το σημείο, ένα κενό 10×24. Οι γραμμές μας είναι εσωτερικές, οπότε αλλάζουμε layer, επιλέγουμε την εντολή Line, και δείχνουμε ότι από αυτό το σημείο, προς τα αριστερά, θέλουμε να μας εντοπίσει αυτόματα το πρόγραμμα, την απόσταση των 5 μονάδων. Πληκτρολογούμε 5, πατάμε Enter, και κατεβαίνουμε προς τα κάτω 24 μονάδες. 10, 24. Για να ενωθούν οι γραμμές μας με τον κύκλο, χρησιμοποιούμε την extend. Extend, πατάμε Enter, και ενώνουμε τα δύο σημεία. Εάν θελήσουμε οι γραμμές να ακουμπήσουν στον κίτρινο κύκλο, ξαναπληκτρολογούμε extend και πατάμε Enter. Οι γραμμές μας έχουνε φτάσει, και τέμνουν τον κίτρινο κύκλο. Για να κόψουμε τα κομμάτια που αυτή τη στιγμή δε χρειαζόμαστε στο σχέδιο, χρησιμοποιούμε την Trim. Trim, Enter, και κόβουμε τα σημεία του σχεδίου που δεν μας χρειάζονται. Σε απόσταση 40 μονάδων από την κάτω αριστερή γωνία, προς τα πάνω, διέρχεται μία οριζόντια γραμμή. Είναι μία εσωτερική γραμμή, οπότε παραμένουμε στο τρέχον layer, επιλέγουμε την εντολή Line, και ορίζουμε ότι από αυτή τη γωνία, προς τα πάνω, χωρίς να κάνουμε κάποιο κλικ σε κανένα άλλο σημείο όπως κάναμε πριν, πληκτρολογούμε 40, πατάμε Enter, και το πρόγραμμα έχει εντοπίσει αυτόματα την απόσταση. Ενώνουμε τη γραμμή μας στο σημείο που θέλουμε, και για να κάνουμε την αντίστοιχη γραμμή από την άλλη πλευρά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ξανά το mirror. Στο κάτω μέρος του σχεδίου, υπάρχει ένα κενό 30 μονάδων. Επιλέγουμε τη Line, και από το μέσο της γραμμής, προς τα αριστερά πληκτρολογούμε 15. Η γραμμή μας από αυτό το σημείο, μέχρι επάνω, είναι στις 22 μονάδες. Το σχέδιό μας προχωράει σωστά, επειδή οι δύο γραμμές, ενώθηκαν στο σημείο που θέλαμε. Για να κόψουμε τα περιττά σημεία που δεν χρειαζόμαστε, χρησιμοποιούμε ξανά την Trim. H Trim δεν μπορεί να κόψει γραμμές οι οποίες είναι αυτόνομες, όπως αυτή εδώ. Όταν δεν τέμνονται και προεκτείνονται από κάποια άλλη, οι αυτόνομες γραμμές διαγράφονται με Delete. Σ’ αυτό το σημείο, πρέπει να τοποθετήσουμε τις αξονικές γραμμές του σχεδίου μας. Ορίζουμε ως ενεργό το layer aksonikes, και βλέπουμε ότι η πρώτη μας γραμμή, θα πρέπει να διέρχεται αξονικά όλο το σχέδιο. Εάν θέλουμε να την προεκτείνουμε πάνω και κάτω από το σχέδιο, ομοιόμορφα, μπορούμε να την επιλέξουμε, και επιλέγοντας το σημείο λαβής, την μπλε τελεία, την προεκτείνουμε προς τα πάνω, πληκτρολογώντας 10 μονάδες. Αντίστοιχα, και από το κάτω σημείο, 10 μονάδες. Με Escape την αποεπιλέγουμε. Αντίστοιχα, υπάρχει και μία οριζόντια αξονική γραμμή, σε αυτό το σημείο. Για να την προεκτείνουμε, την επιλέγουμε, 10 μονάδες, και ξανά 10 μονάδες. Το σχέδιό μας για να ολοκληρωθεί, θα χρειαστεί διαστάσεις, και πιθανώς διαγράμμιση. Δεν ξεχνάμε ποτέ ότι για να τοποθετήσουμε διαστάσεις, διαγράμμιση, κείμενο, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο σε ένα σχέδιο, πρέπει οπωσδήποτε πρώτα να δημιουργήσουμε το κατάλληλο layer. Η διαδικασία τοποθέτησης κειμένου, και διαστάσεων σε ένα σχέδιο, είναι η ίδια όπως έχουμε δει σε προηγούμενο παράδειγμα.