Επεξεργασία δεδομένων
Συναρτήσεις
Προχωρημένες δυνατότητες

Μορφοποίηση τιμών και επικεφαλίδων

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στη μορφοποίηση των τιμών, και των επικεφαλίδων των αξόνων. Στο φύλλο εργασίας της οθόνη μας εμφανίζονται σε αυτή την περιοχή κελιών, τα έσοδα, και τα έξοδα τριών υπαλλήλων. Το γράφημα στηλών αναπαριστά τα παραπάνω δεδομένα. Ο αριστερός άξονας, αυτός, ονομάζεται «Άξονας τιμών», και αυτός «Άξονας κατηγοριών». Η ελάχιστη τιμή του άξονα είναι 0, η μέγιστη 18000, και η κύρια μονάδα είναι 2000. Κύρια μονάδα είναι το βήμα με το οποίο αυξάνονται οι τιμές στον άξονα, 2000, 4000, 6000 κ.ο.κ.. Θα αλλάξουμε στο γράφημα την μέγιστη τιμή του άξονα τιμών σε 20000 από 18000 που είναι τώρα, και την κύρια μονάδα σε 4000 από 2000 που είναι τώρα. Κάνουμε δεξί κλικ στον άξονα τιμών και επιλέγουμε την εντολή «Μορφοποίηση άξονα». Επιλέγουμε την καρτέλα «Κλίμακα». Αλλάζουμε την μέγιστη τιμή σε 20000, και την κύρια μονάδα σε 4000. Παρατηρούμε ότι από-επιλέχτηκαν αυτό και αυτό το πλαίσιο ελέγχου. Προσοχή, δεν επιλέγουμε ξανά αυτά τα πλαίσια ελέγχου, γιατί τότε το Excel επαναφέρει τις αυτόματες τιμές που υπήρχαν προηγουμένως. Πατάμε το κουμπί ΟΚ. Οι τιμές της μέγιστης τιμής, και της κύριας μονάδας άλλαξαν. Οι τιμές στον άξονα τιμών αναφέρονται σε χιλιάδες. Θα μπορούσαμε να αλλάξουμε την μονάδα των τιμών αυτών. Κάνουμε δεξί κλικ στον άξονα τιμών και επιλέγουμε την εντολή «Μορφοποίηση άξονα». Επιλέγουμε την καρτέλα «Κλίμακα». Στο πεδίο «Μονάδες» επιλέγουμε χιλιάδες, και επιλέγουμε «Εμφάνιση ετικέτας μονάδων στο γράφημα». Πατάμε το κουμπί ΟΚ. Οι εμφάνιση των τιμών άλλαξε. Η ετικέτα εδώ, μας υπενθυμίζει ότι η μονάδα είναι «Χιλιάδες». Τέσσερις χιλιάδες, Οχτώ χιλιάδες, κ.ο.κ. Όλες οι τιμές στον άξονα τιμών αναφέρονται σε έξοδα και έσοδα. Θα ήταν καλύτερο λοιπόν δίπλα από τις τιμές να εμφανίζεται και η νομισματική μονάδα, π.χ. το €. Κάνουμε λοιπόν δεξί κλικ στον άξονα τιμών, και επιλέγουμε την εντολή «Μορφοποίηση άξονα». Επιλέγουμε την καρτέλα «Αριθμός». Επιλέγουμε την κατηγορία «Νομισματική», ορίζουμε πλήθος δεκαδικών ψηφίων μηδέν, και επιλέγουμε σύμβολο €. Πατάμε το κουμπί ΟΚ. Στον άξονα τιμών εμφανίζεται πλέον και το σύμβολο €. Ας δούμε τώρα πως μπορούμε να περιστρέψουμε το κείμενο στον άξονα κατηγοριών, 45 μοίρες αριστερόστροφα. Κάνουμε διπλό κλικ σε ένα από τα επίθετα. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου «Μορφοποίηση άξονα». Στη καρτέλα «Στοίχιση», ορίζουμε εδώ 45 μοίρες, και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Το κείμενο έχει περιστραφεί 45 μοίρες αριστερόστροφα. Στη συνέχεια θα δείξουμε πως μπορούμε να αλλάξουμε τον τίτλο του άξονα, από «Επίθετα», που δείχνει τώρα, σε «Υπάλληλοι». Επιλέγουμε το γράφημα. Από το μενού «Γράφημα», επιλέγουμε «Επιλογές γραφήματος». Στο πεδίο «Άξονα κατηγοριών Χ», διαγράφουμε τη λέξη «Επίθετα», και πληκτρολογούμε την νέα ετικέτα Υπάλληλοι. Εάν θέλαμε να αλλάξουμε τον τίτλο στον άξονα τιμών, τότε θα πληκτρολογούσαμε εδώ το νέο όνομα. Πατάμε το κουμπί ΟΚ. Το κείμενο στον τίτλο έχει αλλάξει. Για να μορφοποιήσουμε τον τίτλο στον άξονα κατηγοριών κάνουμε το εξής: Επιλέγουμε τον τίτλο και κάνουμε δεξί κλικ . Επιλέγουμε «Μορφοποίηση τίτλου άξονα». Στην καρτέλα «Μοτίβα», αλλάζουμε εδώ το περίγραμμα του τίτλου σε «Αυτόματο», και εδώ επιλέγουμε το χρώμα αυτό, ως χρώμα φόντου του τίτλου. Στην καρτέλα «Γραμματοσειρά», αλλάζουμε το στυλ σε κανονικό, και στη καρτέλα «Στοίχιση» μπορούμε να αλλάξουμε τη στοίχιση, και τον προσανατολισμό του κειμένου. Πατάμε το κουμπί ΟΚ. Ο τίτλος μορφοποιήθηκε σύμφωνα με τις τιμές που ορίσαμε.