Όρια Τοποθέτησης Hatch

Κατά τη διάρκεια της χρήσης της επιλογής hatch, όταν έρχεται η ώρα να επιλέξουμε τον χώρο στον οποίο θα τοποθετηθεί η διαγράμμιση, προτείνεται να χρησιμοποιούμε το Pick points, δηλαδή να επιλέγουμε αυτό το κουμπί και να κάνουμε ένα κλικ μέσα στο αντικείμενο, για τον εξής λόγο. Πιο κάτω υπάρχει το κουμπί Select objects. Κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά, αλλά χρησιμοποιείται μόνο σε αντικείμενα τύπου objects. Δηλαδή κύκλους, παραλληλόγραμμα, πολύγωνα ή αντικείμενα που έχουν σχεδιαστεί με την εντολή polyline. Οπότε, πολλές φορές, δεν έχουμε τον χρόνο να επαληθεύουμε αν ένα αντικείμενο είναι object ή όχι. Επίσης, αν τα αντικείμενα των ορίων τέμνονται, ή αλληλοκαλύπτονται πρέπει να χρησιμοποιήσουμε οπωσδήποτε την επιλογή Pick points και όχι τη Select objects, επειδή η διαγράμμιση υπολογίζεται λάθος. Πράγμα που σημαίνει ότι αν επιλέγουμε την Pick points απευθείας, έχουμε περισσότερες πιθανότητες να βγει το αποτέλεσμα σωστό και να μην χρειάζεται να κάνουμε Undo και να επανατοποθετούμε την διαγράμμιση.