Ορισμός Δυναμικών Χαρακτηριστικών

Ας δούμε λοιπόν τη διαδικασία, σύμφωνα με την οποία ορίζουμε τα στοιχεία των χαρακτηριστικών, τα attributes δηλαδή, που μπορούν να δοθούν σ’ ένα Block. Ας δούμε το παράδειγμα με τον κύκλο που χρησιμοποιούμε… για τον χαρακτηρισμό των κουφωμάτων. Καταρχήν σχεδιάζουμε τον κύκλο με την γραμμή, όπως τον θέλουμε. Όποιο μέγεθος δηλαδή προτιμά ο καθένας. Πρέπει να επισημάνουμε ότι στον συγκεκριμένο κύκλο, αντιστοιχούν 2 χαρακτηριστικά. Στο επάνω μέρος ορίζεται το πλάτος, και στο κάτω μέρος το ύψος της πόρτας. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν τη διαδικασία, πηγαίνουμε Draw, Block, Define Attributes. Εμφανίζεται το παράθυρο Attribute Definition. Στην αριστερή θέση, είναι η λίστα Mode… ρυθμίσεις. Ορίζουμε δηλαδή τη μορφή του χαρακτηριστικού. Συνήθως κρατάμε τις προεπιλεγμένες επιλογές του προγράμματος, όπως δηλαδή είναι τώρα. Ο λόγος είναι, ότι η επιλογή Invisible, αόρατο, εάν είναι ενεργοποιημένη, το χαρακτηριστικό δεν εμφανίζεται. Η επιλογή Constant, σταθερό δηλαδή, εάν είναι ενεργοποιημένη, ορίζεται μια σταθερή τιμή, την οποία δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Οι σταθερές τιμές δηλαδή, αφού οριστούν δεν μπορούν να μεταβληθούν. Η επιλογή Verify, είναι με επιβεβαίωση. Αν την ενεργοποιήσουμε, κάθε φορά που εισάγουμε το αντίστοιχο Block, τότε το πρόγραμμα μας ζητά, να επαληθεύσουμε τις τιμές που έχουμε δώσει. Αυτό είναι σχετικά κουραστικό και καταναλώνει χρόνο. Το Preset, είναι προκαθορισμένο. Αν είναι “on” η επιλογή αυτή, δημιουργούνται χαρακτηριστικά που παίρνουν αυτόματα σταθερές τιμές. Η επιλογή Lock Position, όπως βλέπουμε είναι on, ενεργοποιημένη, και κρατάει σταθερό στη θέση του εκεί… που τοποθετούμε το κάθε Block. Η επιλογή Multiple lines, είναι μια καινούρια επιλογή, στις νέες εκδόσεις του Autocad, και μας δίνει τη δυνατότητα, το Attribute να αποτελείται από πολλαπλές γραμμές. Αυτό βέβαια μπορούμε να το πετύχουμε και εμείς, δίνοντας περισσότερα χαρακτηριστικά. Προχωρώντας στο Insertion point, στο σημείο εισαγωγής, βλέπουμε τη γνωστή ρύθμιση από τα Block μας, Specify on-screen. Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Specify on-screen, όταν θα κάνουμε την εισαγωγή του συγκεκριμένου Block, τότε θα το τοποθετήσουμε εμείς με ένα αριστερό κλικ σε όποιο σημείο θέλουμε στην οθόνη μας. Εάν μας ζητηθεί, να το τοποθετήσουμε σε συγκεκριμένες συντεταγμένες Χ και Υ, τότε απενεργοποιούμε το συγκεκριμένο κουτί, και συμπληρώνουμε την αντίστοιχη τιμή στο Χ, και την αντίστοιχη τιμή στο Υ. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα όμως, δε θέλουμε τιμές για Χ και Υ, οπότε ενεργοποιούμε το Specify on-screen. Δίπλα, στη δεξιά στήλη, είναι όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το Attribute. Στη θέση Tag, δηλαδή την ετικέτα, δίνουμε όνομα για κάθε χαρακτηριστικό. Το όνομα δεν επιτρέπεται να περιέχει κενά, και αν θέλουμε να χωρίσουμε τις λέξεις μεταξύ τους, πληκτρολογούμε κάτω παύλες. Στο παράδειγμα, ο τίτλος, η ετικέτα που θέλουμε να δώσουμε στο πάνω μέρος του σχεδίου είναι το PLATOS, οπότε και εμείς, θα πληκτρολογήσουμε τη λέξη PLATOS. Δεν είναι τόσο καλό να χρησιμοποιούμε ελληνικούς χαρακτήρες, οπότε σε όλες τις ρυθμίσεις του Attribute, καλό θα είναι να χρησιμοποιούμε αγγλικά, ή λατινικούς χαρακτήρες. Προχωρούμε στη θέση Prompt, όπου είναι η προτροπή. Δίνουμε το κείμενο που θέλουμε να εμφανίζεται στην προτροπή, κατά την εισαγωγή του χαρακτηριστικού. Με άλλα λόγια, εισάγουμε την ερώτηση που θέλουμε να μας εμφανίζει το πρόγραμμα. Σ’ αυτό το παράδειγμα θα πληκτρολογήσουμε: “DOSE TO PLATOS TIS PORTAS”. Θέση Default, προεπιλογή. Πληκτρολογούμε το κείμενο που θέλουμε να εμφανίζεται σαν προτεινόμενο κατά την εισαγωγή του χαρακτηριστικού. Αν δε δώσουμε κείμενο, προφανώς δε θα εμφανίζεται τίποτα. Αυτό που θα εισάγουμε… είναι το μεταβλητό σημείο. Οπότε δίνουμε κάτι, το οποίο κατά τη γνώμη μας, θα είναι πιο συχνό. Στο παράδειγμα μας, δίνουμε 0.90, επειδή σκεφτόμαστε ότι ως επί το πλείστον, τα ανοίγματα στις πόρτες είναι του ενός μέτρου, και των 90 πόντων. Στις ρυθμίσεις του κειμένου, Text Settings, έχουμε τη ρύθμιση Justification, που είναι η στοίχιση. Επιλέγουμε από τις υπάρχουσες στοιχίσεις κειμένου, αυτή που μας ενδιαφέρει. Στην προκειμένη περίπτωση κρατάμε την προεπιλογή. Text Style, στυλ κειμένου. Ορίζουμε δηλαδή με τι στυλ θέλουμε να εμφανίζεται το κείμενό μας. Εάν έχουμε φτιάξει κάποιο στυλ, από το Format Text Style που έχουμε δει σε προηγούμενο παράδειγμα, μόλις ανοίξουμε τον κατάλογό μας, θα εμφανιστεί εδώ. Εδώ δεν έχουμε δημιουργήσει κάποιο, οπότε κρατάμε το προεπιλεγμένο. Στο Text height, είναι το ύψος του κειμένου. Πληκτρολογούμε το ύψος του κειμένου, τώρα γνωρίζουμε πως το 2.5 είναι πάρα πολύ μεγάλο, οπότε το κατεβάζουμε στο 0.05. Η επιλογή Rotation, περιστροφή. Πληκτρολογούμε τη γωνία περιστροφής του κειμένου. Με το κουμπί Rotation το πλαίσιο διαλόγου εξαφανίζεται, για να την ορίσουμε με το ποντίκι. Εμείς αυτή τη στιγμή δε θέλουμε να υπάρχει κάποια περιστροφή, οπότε το κρατάμε στο 0. Όταν τελειώσουμε με τις ρυθμίσεις, πατάμε ΟΚ, και βλέπουμε ότι ο σταυρός μας, κρατάει το δυναμικό χαρακτηριστικό, και εμείς πρέπει να το τοποθετήσουμε στη θέση που μας ενδιαφέρει. Η θέση που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, είναι αυτή, το πάνω μέρος του κύκλου. Το τοποθετούμε με ένα αριστερό κλικ, και όπως βλέπουμε δεν στοιχίζουμε όλη τη λέξη στο κέντρο του κύκλου, επειδή η λέξη PLATOS, θα μετατραπεί σε 0.90 μετά τη δημιουργία του Block, οπότε τα 3 πρώτα γράμματα, θα μετατραπούν σε μηδέν κόμμα εννέα μηδέν. Προσέχουμε λοιπόν να τοποθετήσουμε σωστά, στο κέντρο του κύκλου, τα τρία πρώτα γράμματα στο προκείμενο παράδειγμα. Με τον ίδιο τρόπο, θα ορίσουμε το δυναμικό χαρακτηριστικό, για το ύψος της πόρτας. Draw, Block, Define Attributes. Στο Tag αυτή τη στιγμή, θα πληκτρολογήσουμε ως ετικέτα τη λέξη YPSOS. Στην προτροπή “DOSE TO YPSOS TIS PORTAS”, και στο Default το ύψος, που ως επί το πλείστον είναι για τις πόρτες τα 2m.20εκ. Έχει κρατήσει στη μνήμη του το ύψος κειμένου στο 0.05, οπότε πατώντας ΟΚ, τοποθετούμε πάλι στο κέντρο της θέσης που μας ενδιαφέρει, το δυναμικό χαρακτηριστικό, με αριστερό κλικ. Και πάλι έχουμε κεντράρει τα 3 πρώτα γράμματα, επειδή και αυτά μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα μετατραπούν σε 2.20. Αυτή τη στιγμή έχουμε τοποθετήσει τα δυναμικά χαρακτηριστικά, αλλά δεν τα έχουμε ενεργοποιήσει. Για να ενεργοποιηθούν, και να τεθούν σε λειτουργία, πρέπει να μετατρέψουμε όλο το σχεδιασμένο αντικείμενο, σε Block. Πηγαίνουμε λοιπόν στη δημιουργία Block. Make Block. Δίνουμε όνομα, DOOR SYMBOL για παράδειγμα. Επιλέγουμε σαν Pick Point, σαν σημείο βάσης, κάποιο κεντρικό σημείο, π.χ. το κέντρο του κύκλου. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε κατά τη δημιουργία Block με δυναμικά χαρακτηριστικά, είναι η σειρά με την οποία θα επιλέξουμε τα αντικείμενά μας. Δηλαδή με την επιλογή Select Objects, πρέπει να κάνουμε πρώτα ένα κλικ στη λέξη PLATOS, μετά ένα κλικ στη λέξη YPSOS, για να καταλάβει το πρόγραμμα με ποια σειρά θα μας εμφανίζει τις ερωτήσεις, και αφού ολοκληρώσουμε τις επιλογές των δυναμικών χαρακτηριστικών μας, επιλέγουμε ολόκληρο το αντικείμενο, και πατάμε Enter. Αφού ολοκληρώσουμε την επιλογή μας, πατάμε ΟΚ. Εμφανίζεται μια επιβεβαίωση, αν θέλουμε να κρατήσουμε τις τιμές που έχουμε δώσει. Έστω ότι θέλουμε να τις κρατήσουμε. Πατάμε ΟΚ. Βλέπουμε ότι το Block έχει δημιουργηθεί, τα δυναμικά χαρακτηριστικά πήραν τη μορφή που έπρεπε, και το αντικείμενο που θέλαμε να δημιουργήσουμε, είναι έτοιμο.