Επεξεργασία δεδομένων
Συναρτήσεις
Προχωρημένες δυνατότητες

Ως προς την τιμή

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην μορφοποίηση μίας περιοχή κελιών ανάλογα με τις τιμές που περιέχουν τα κελιά. Στο «Φύλλο1» υπάρχουν δύο περιοχές κελιών. Αυτή είναι η πρώτη περιοχή, και αυτή είναι η δεύτερη. Στην πρώτη περιοχή παρατηρούμε ότι όταν η βαθμολογία του μαθητή είναι κάτω από 10, το χρώμα γραμματοσειράς γίνεται κόκκινο. Εάν αλλάξουμε την βαθμολογία του «Σαββόπουλου Νίκου», από 16 σε 7, παρατηρούμε ότι άλλαξε και το χρώμα γραμματοσειράς του βαθμού σε κόκκινο. Στην δεύτερη περιοχή κελιών καμία βαθμολογία δεν εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα. Στην πρώτη περιοχή μπορούμε γρηγορότερα να εντοπίσουμε ποιοι μαθητές βαθμολογήθηκαν κάτω από τη βάση σε σχέση με την δεύτερη περιοχή κελιών. Ας δούμε πως μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και στην δεύτερη περιοχή κελιών. Επιλέγουμε την περιοχή κελιών f4 έως f14 που περιέχει την βαθμολογία. Από το μενού «Μορφή», κάνουμε κλικ στην εντολή «Μορφοποίηση υπό όρους». Στο πρώτο πεδίο επιλέγουμε εάν θέλουμε να εφαρμόσουμε τον όρο στην τιμή του κελιού, ή στον ίδιο τον τύπο. Επιλέγουμε η τιμή του κελιού επειδή τους αριθμούς τους εισάγαμε εμείς. Θα επιλέγαμε «ο τύπος είναι», αν η τιμή του κελιού ήταν αποτέλεσμα κάποιου τύπου. Παρακάτω θα αναφερθούμε αναλυτικότερα σ’ αυτό. Εδώ θα επιλέξουμε «μικρότερη από», και εδώ πληκτρολογούμε την τιμή 10. Αφού καθορίσαμε τη συνθήκη, πατάμε το κουμπί «Μορφοποίηση» για να ορίσουμε την μορφοποίηση που θέλουμε να εφαρμοστεί όταν η παραπάνω συνθήκη είναι αληθής. Στην καρτέλα «Γραμματοσειρά» επιλέγουμε χρώμα κόκκινο, και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Έτσι όταν κάποιος βαθμός είναι μικρότερος του 10, το χρώμα γραμματοσειράς θα αλλάζει σε κόκκινο. Πατάμε το κουμπί ΟΚ. Παρατηρούμε ότι οι βαθμολογίες κάτω του 10 έχουν κόκκινο χρώμα. Στο «Φύλλο2» υπάρχουν τρεις περιοχές κελιών. Αυτή είναι η πρώτη περιοχή στην οποία εμφανίζονται οι βαθμολογίες των μαθητών στο μάθημα της Έκθεσης. Αυτή είναι η δεύτερη περιοχή στην οποία εμφανίζονται οι βαθμολογίες των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής. Αυτή είναι η τρίτη περιοχή στην οποία εμφανίζονται οι βαθμολογίες των μαθητών στο μάθημα της Χημείας. Στο μάθημα της Έκθεσης παρατηρούμε ότι αναλόγως της βαθμολογίας, αλλάζει και το χρώμα φόντου των κελιών και το στυλ γραμματοσειράς των τιμών. Στις βαθμολογίες από 9 και κάτω, όπως αυτή 3, και αυτή 9, το χρώμα του φόντου του κελιού είναι κόκκινο και η αρίθμηση υπογραμμισμένη. Στις βαθμολογίες πάνω από 18 όπως αυτή 19, και αυτή 20, το φόντο είναι πράσινο και η γραμματοσειρά έντονη, ενώ για τις υπόλοιπες το χρώμα φόντου είναι πορτοκαλί. Αν αλλάξουμε την βαθμολογία του «Παπαγιάννη Μενέλαου», από 17 σε 19, και κάνουμε κλικ σε ένα άλλο κελί, παρατηρούμε ότι άλλαξε το χρώμα φόντου του κελιού σε πράσινο, και η γραφή σε έντονη. Είναι πολύ χρήσιμη μια τέτοιου είδους μορφοποίηση γιατί μπορούμε αμέσως να εντοπίσουμε ποιος μαθητής απέτυχε, με βαθμολογία κάτω από το 10, ποιοι πέρασαν και ποιοι πήραν άριστα. Στο μάθημα της Φυσικής παρατηρούμε ότι το φόντο των κελιών που περιέχουν τις βαθμολογίες είναι λευκό ανεξαρτήτως της τιμής που περιέχουν. Ας δούμε πως θα μορφοποιήσουμε τα κελιά με τις βαθμολογίες, ώστε το χρώμα φόντου των κελιών και το στυλ γραμματοσειράς να αλλάζει ανάλογα με τις τιμές. Θα χρησιμοποιήσουμε την μορφοποίηση υπό όρους, έτσι ώστε τιμές κάτω από 10 να έχουν ως φόντο κόκκινο χρώμα και η αρίθμηση θα υπογραμμίζεται. Τιμές από 10 ως και 18 θα έχουν χρώμα φόντου πορτοκαλί, ενώ τιμές πάνω από 18 θα έχουν πράσινο χρώμα. Επιλέγουμε την περιοχή κελιών που περιέχει την βαθμολογία. Από το μενού «Μορφή» κάνουμε κλικ στην εντολή «Μορφοποίηση υπό όρους». Στο πρώτο πεδίο επιλέγουμε εάν θέλουμε να εφαρμόσουμε τον όρο στην τιμή του κελιού ή στον ίδιο τον τύπο. Επιλέγουμε «Η τιμή του κελιού είναι», ώστε να εφαρμοστεί η μορφοποίηση με βάση την τιμή. Εδώ επιλέγουμε «μικρότερη από», και εδώ πληκτρολογούμε την τιμή 10. Αφού καθορίσαμε τη συνθήκη πατάμε το κουμπί «Μορφοποίηση» για να ορίσουμε την μορφοποίηση που θέλουμε να εφαρμοστεί όταν η παραπάνω συνθήκη είναι αληθής. Στην καρτέλα «Μοτίβα», επιλέγουμε κόκκινο χρώμα. Στην καρτέλα «Γραμματοσειρά», επιλέγουμε μονή υπογράμμιση, και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Για να προσθέσουμε τον δεύτερο όρο, κάνουμε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη». Επιλέγουμε εδώ «Η τιμή του κελιού είναι», εδώ επιλέγουμε «μεταξύ», εδώ πληκτρολογούμε την τιμή 10, και εδώ 18. Κάνουμε κλικ στο κουμπί «Μορφοποίηση». Στην καρτέλα «Μοτίβα» επιλέγουμε πορτοκαλί χρώμα και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Για να προσθέσουμε τον τρίτο όρο κάνουμε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη». Επιλέγουμε εδώ «Η τιμή του κελιού είναι», εδώ επιλέγουμε «μεγαλύτερη από», εδώ πληκτρολογούμε την τιμή 18. Θα μπορούσαμε να εισάγουμε και μεγαλύτερο ή ίσο από 19. Κάνουμε κλικ στο κουμπί «Μορφοποίηση». Στην καρτέλα «Μοτίβα» επιλέγουμε πράσινο χρώμα. Στην καρτέλα «Γραμματοσειρά» επιλέγουμε έντονη γραφή, και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Αφού ορίσαμε και τους τρεις όρους και τις αντίστοιχες μορφοποιήσεις πατάμε το κουμπί ΟΚ. Παρατηρούμε ότι η περιοχή κελιών έχει μορφοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που είχαμε ορίσει. Κελιά με τιμές όπως αυτές 20 και 19, έχουν χρώμα φόντου πράσινο και γραμματοσειρά με έντονη γραφή. Κελιά με τιμές όπως αυτές 9 και 8, έχουν χρώμα φόντου κόκκινο και η γραμματοσειρά είναι υπογραμμισμένη. Ενώ κελιά με τιμές μεγαλύτερες ή ίσες του 10 και μικρότερες ή ίσες του 18, μεταξύ 10 και 18 δηλαδή, έχουν χρώμα φόντου πορτοκαλί. Εάν τώρα θέλουμε στο μάθημα της Φυσικής να αλλάξουμε την μορφοποίηση υπό όρους ώστε το χρώμα της γραμματοσειράς των τιμών κάτω από 10 να είναι άσπρο, κάνουμε το εξής: Επιλέγουμε την περιοχή των βαθμολογιών, και από το μενού «Μορφή» κάνουμε κλικ στην εντολή «Μορφοποίηση υπό όρους». Κάνουμε κλικ στο κουμπί «Μορφοποίηση» του πρώτου όρου, κλικ στην καρτέλα «Γραμματοσειρά», επιλέγουμε το άσπρο χρώμα, και κάνουμε κλικ στο κουμπί ΟΚ και ΟΚ. Τώρα οι τιμές κάτω από 10 έχουν άσπρο χρώμα. Την μορφοποίηση που εφαρμόσαμε στην Φυσική, έχουμε την δυνατότητα να την αντιγράψουμε και στην Χημεία. Κάνουμε κλικ σε μία βαθμολογία της Φυσικής, κάνουμε ένα κλικ στο πινέλο μορφοποίησης, και επιλέγουμε όλες τις βαθμολογίες της Χημείας. Τώρα και στις βαθμολογίες της Χημείας έχουν εφαρμοστεί οι ίδιες μορφοποιήσεις με της Φυσικής. Στη συνέχεια θα δείξουμε πως αφαιρούμε την μορφοποίηση υπό όρους. Στο «Φύλλο2» στην βαθμολογία της «Έκθεσης» ας υποθέσουμε πως θέλουμε να αφαιρέσουμε την μορφοποίηση στις τιμές 10 έως και 18. Επιλέγουμε λοιπόν την περιοχή κελιών από b3 έως και b13. Από το μενού «Μορφή» κάνουμε κλικ στην εντολή «Μορφοποίηση υπό όρους». Εμφανίζονται οι μορφοποιήσεις του πρώτου, του δεύτερου, και του τρίτου όρου. Εμείς θέλουμε να διαγράψουμε τον δεύτερο όρο. Πατάμε λοιπόν το κουμπί «Διαγραφή». Επιλέγουμε εδώ τον δεύτερο όρο, και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Εμφανίζονται τώρα οι δύο εναπομείναντες όροι. Πατάμε το κουμπί ΟΚ. Παρατηρούμε ότι στις βαθμολογίες από 10 έως και 18, δεν εφαρμόζεται καμία μορφοποίηση.