Περισσότερες Επιλογές Σχεδίασης Κύκλων

Υπάρχουν όμως και άλλοι τρόποι σχεδίασης κύκλου, με δύο σημεία, με τρία σημεία, ή εφαπτόμενος σε δύο αντικείμενα, οι οποίοι είναι λίγο ασαφείς. Ας πάρουμε τους δύο πρώτους οι οποίοι μπορεί να είναι πιο συχνοί, αλλά, επαναλαμβάνουμε είναι ασαφείς. Μόλις επιλέξουμε τον κύκλο, δεν πληκτρολογούμε κέντρο όπως μας ζητάει η command line, αλλά προχωράμε μέσα στις εντολές που βρίσκονται στις αγκύλες, οι οποίες είναι three point, two point, και Ttr (τι-τι-αρ). Αν πληκτρολογήσουμε 3P (τρία πί), και πατήσουμε Enter, τότε σχεδιάζουμε με τρία clicks, έναν κύκλο ο οποίος ορίζεται από τρία σημεία. Ένα, δύο, τρία. Όπως επίσης αν επιλέξουμε τον κύκλο, και πληκτρολογήσουμε 2P (δύο πί), Enter, τότε δίνουμε δύο σημεία, και σχεδιάζουμε έναν κύκλο. Η τρίτη επιλογή, η Ttr (τι-τι-αρ) ή αλλιώς Tan tan radius, δημιουργεί κύκλο εφαπτόμενο σε δύο αντικείμενα, ορίζοντάς του την ακτίνα. Σε προηγούμενο μάθημα είχαμε δει πως σχεδιάζουμε κύκλους. Από την γραμμή εργαλείων επιλέγουμε το circle, δίνουμε κέντρο και πληκτρολογούμε ακτίνα, ή επιλέγουμε d από τη λέξη Diameter, πατάμε Enter και πληκτρολογούμε διάμετρο. Ας δούμε και κάποιους διαφορετικούς τρόπους δημιουργίας κύκλων. Από το μενού Draw, Circle έχουμε τις εξής επιλογές. Η Center Radius, ήταν η πρώτη κίνηση που κάναμε, δηλαδή επιλογή κέντρου και πληκτρολόγηση ακτίνας. Center Diameter. Εάν επιλέξουμε αυτήν την επιλογή, κάνουμε πρώτα ένα κλικ για το κέντρο, και στη συνέχεια πληκτρολογούμε διάμετρο. Η επόμενη επιλογή με 2 σημεία, είναι ο σχεδιασμός κύκλου, που περνάει από 2 σημεία, ή 3 points, από τρία σημεία αντίστοιχα. Εάν επιλέξουμε π.χ. την πρώτη επιλογή, το μόνο που μένει να κάνουμε είναι ένα κλικ σε ένα σημείο, και βλέπουμε ότι ο κύκλος μας ξεκινάει να σχεδιάζεται. Δεν μπορούμε να πληκτρολογήσουμε κάτι στην προκειμένη περίπτωση, πρέπει να είναι 2 σταθερά σημεία, άρα πρέπει να κάνουμε ένα δεύτερο κλικ. Με το που κάνουμε κλικ, ο κύκλος μας σχεδιάζεται. Π.χ. αν είχαμε 2 γραμμές, η απόστασή των οποίων είναι τυχαία, και θέλαμε να σχεδιάσουμε έναν κύκλο ανάμεσά τους. Εάν θέλαμε ν’ αποφύγουμε μετρήσεις και λεπτομέρειες, θα επιλέγαμε Draw, Circle, 2 points. Ένα κλικ στο ένα σημείο, και ένα κλικ στο άλλο. Το ίδιο γίνεται και με τη δημιουργία σχεδιασμού κύκλου, με τρία σημεία. Σ’ αυτήν την περίπτωση πρέπει να κάνουμε τρία κλικ, σε τρία σταθερά σημεία. Ένα, δύο, ο κύκλος μας έχει ξεκινήσει να σχεδιάζεται, και μόλις εντοπίσουμε το 3ο σημείο, κάνοντας κλικ ο κύκλος μας σταθεροποιήθηκε. Οι επόμενες 2 επιλογές, Draw, Circle, Tan Tan Radius, και Tan Tan Tan, είναι πάρα πολύ παλιές εντολές. Η πρώτη έχει να κάνει με κύκλο ο οποίος δημιουργείται εφαπτόμενος σε 2 αντικείμενα, με ακτίνα που γνωρίζουμε. Είναι δύσκολη στη χρήση του, επειδή τις περισσότερες φορές ο κύκλος δε δημιουργείται σωστά, οπότε εμφανίζεται το μήνυμα “Circle does not exist”, ο κύκλος δεν υπάρχει. Αντίστοιχα, σε ακόμα πιο σπάνιες περιπτώσεις, όταν θέλουμε να δημιουργήσουμε με το Three Tangents, το Tan Tan Tan, δημιουργείται κύκλος εφαπτόμενος σε τρία αντικείμενα. Την εντολή αυτή τη χρησιμοποιούμε πάρα πολύ σπάνια, και έχει σχεδόν καταργηθεί. Πάντα υπάρχουν πιο εύκολοι τρόποι, από τους παραπάνω τέσσερις, για να δημιουργήσουμε έναν κύκλο.