Επεξεργασία δεδομένων
Συναρτήσεις
Προχωρημένες δυνατότητες

right

Η συνάρτηση RIGHT, αποδίδει τους τελευταίους χαρακτήρες μιας συμβολοσειράς κειμένου, με βάση τον αριθμό χαρακτήρων που καθορίζουμε. Κείμενο, είναι η συμβολοσειρά κειμένου που περιέχει τους χαρακτήρες που θέλουμε να εξαγάγουμε. Ο Αριθμός, καθορίζει τον αριθμό των χαρακτήρων που θέλουμε να εξαχθούν από τη συνάρτηση RIGHT, και πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του μηδενός. Εάν παραλειφθεί θεωρείται ίσος με 1. Στο κελί D13, έχουμε ήδη πληκτρολογήσει την συνάρτηση. ίσον, το όνομα της συνάρτησης, παρένθεση, το Α8, αντιστοιχεί στο κείμενο Κώστας Γουτούδης. 3, είναι ο αριθμός των χαρακτήρων που θέλουμε. κλείνει η παρένθεση.
Το αποτέλεσμα είναι δης, τα 3 τελευταία γράμματα. Στο επόμενο κελί, παραλείψαμε τον αριθμό. Ως εκ τούτου το excel θα τον θεωρήσει ίσο με 1. Το αποτέλεσμα είναι το (τελικό) ς, διότι από το Α9, το οποίο περιέχει το κείμενο Παύλος Τσακαλίδης, ζητήσαμε τον τελευταίο χαρακτήρα.