Επεξεργασία δεδομένων
Συναρτήσεις
Προχωρημένες δυνατότητες

round

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην συνάρτηση ROUND. Η συνάρτηση ROUND στρογγυλοποιεί έναν αριθμό, σε δεδομένο αριθμό ψηφίων. Στο κελί b9 υπάρχει ένας δεκαδικός αριθμός ο οποίος αποτελείται από τέσσερα ακέραια και τέσσερα δεκαδικά ψηφία . Στο κελί e3 στρογγυλοποιήθηκε ο αριθμός σε δύο δεκαδικά ψηφία. Η δεκαδική τιμή είναι, 66 και όχι 65 όπως θα περίμενε κανείς. Θα πρέπει εδώ να επισημάνουμε ότι ένας αριθμός στρογγυλοποιείται προς τα κάτω, όταν το επόμενο ψηφίο του είναι μικρότερο από τον αριθμό 5, και προς τα πάνω όταν το επόμενο ψηφίο του είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 5. Στο παράδειγμα μας το τρίτο δεκαδικό ψηφίο ο αριθμός 8, είναι μεγαλύτερος του 5 άρα και ο δεκαδικός αριθμός θα είναι 66. Στρογγυλοποίηση σε δύο δεκαδικά ψηφία χρησιμοποιούμε π.χ. στους λογαριασμούς, επειδή το € έχει μόνο δύο δεκαδικά ψηφία. Προσοχή: αυτή τη στιγμή στο κελί e3 έγινε στρογγυλοποίηση και εμφανίζονται 2 δεκαδικά ψηφία. Δεν πρέπει να συγχέετε την στρογγυλοποίηση με την εμφάνιση 2 δεκαδικών ψηφίων. Αν είχαμε επιλέξει να εμφανίζονται 2 δεκαδικά ψηφία, χωρίς να γίνει στρογγυλοποίηση, τότε στο κελί e3 θα εμφανιζόταν ο αριθμός 1628,65. Στο κελί e9 έχει στρογγυλοποιηθεί ο αριθμός στον πλησιέστερο ακέραιο, με κανένα δεκαδικό ψηφίο. Και εδώ λόγω στρογγυλοποίησης η τιμή του ακεραίου από 1628 άλλαξε σε 1629, επειδή το 6, το πρώτο δεκαδικό ψηφίο είναι μεγαλύτερο από το 5. Στο κελί e15 έχει στρογγυλοποιηθεί ο αριθμός ένα ψηφίο αριστερά της υποδιαστολής. Και εδώ λόγω στρογγυλοποίησης η τιμή του ακεραίου από 1628 άλλαξε σε 1630. Στο κελί g3 θα στρογγυλοποιήσουμε την τιμή του κελιού b9, ώστε να εμφανίζεται με δύο δεκαδικά ψηφιά. Από το μενού «Εισαγωγή» κάνουμε κλικ στην εντολή «Συνάρτηση». Επιλέγουμε την κατηγορία «Μαθηματικές και Τριγωνομετρικές». Επιλέγουμε την συνάρτηση «ROUND», και στην περιοχή Number ορίζουμε την αναφορά του κελιού του οποίου η τιμή θα στρογγυλοποιηθεί. B9 στη συγκεκριμένη περίπτωση. Στο πεδίο Num-digits καθορίζουμε σε πόσες θέσεις θα γίνει η στρογγυλοποίηση. Εμείς πληκτρολογούμε την τιμή 2 και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Η τιμή στρογγυλοποιήθηκε στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Στο κελί g9 θα στρογγυλοποιήσουμε την τιμή του κελιού b9 στον πλησιέστερο ακέραιο. Από το μενού «Εισαγωγή» κάνουμε κλικ στην εντολή «Συνάρτηση». Επιλέγουμε την κατηγορία «Μαθηματικές και Τριγωνομετρικές». Επιλέγουμε την συνάρτηση «ROUND», και στην περιοχή Number επιλέγουμε την αναφορά του κελιού b9. Στο πεδίο Num-digits πληκτρολογούμε την τιμή 0, ώστε η στρογγυλοποίηση να γίνει στον πλησιέστερο ακέραιο και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Η τιμή στρογγυλοποιήθηκε. Στο κελί g15 θα στρογγυλοποιήσουμε την τιμή του κελιού b9 ένα ψηφίο αριστερά της υποδιαστολής. Από το μενού «Εισαγωγή» κάνουμε κλικ στην εντολή «Συνάρτηση». Επιλέγουμε την κατηγορία «Μαθηματικές και Τριγωνομετρικές». Επιλέγουμε την συνάρτηση «ROUND», και στην περιοχή Number επιλέγουμε την αναφορά του κελιού b9. Στο πεδίο Num-digits πληκτρολογούμε την τιμή -1, ώστε η στρογγυλοποίηση να γίνει αριστερά της υποδιαστολής κατά μία θέση και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Το αποτέλεσμα είναι 1630.