Επεξεργασία δεδομένων
Συναρτήσεις
Προχωρημένες δυνατότητες

rounddown

Η συνάρτηση rounddown, στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα κάτω, πλησιέστερα του μηδενός. Τα ορίσματά της είναι αυτά. Ο αριθμός, και τα δεκαδικά είναι ο αριθμός των ψηφίων στα οποία θέλουμε να στρογγυλοποιήσουμε τον αριθμό. Στο φύλλο εργασίας της οθόνης υπάρχουν διάφοροι αριθμοί, και τα δεκαδικά, στα οποία θα τους στρογγυλοποιήσουμε. Στο κελί f6, έχουμε ήδη πληκτρολογήσει την συνάρτηση: ίσον, το όνομα της συνάρτησης, παρένθεση, το Β6, αντιστοιχεί στον πρώτο αριθμό, το 4,2, 0 είναι τα δεκαδικά, κλείνει η παρένθεση. Η συνάρτηση rounddown, στρογγυλοποιεί πάντα προς τα κάτω, και από τη στιγμή που θέλουμε 0 δεκαδικά, το αποτέλεσμα θα είναι το 4. Στο επόμενο κελί το 45.9, έγινε για τους ίδιους λόγους 45. Στο επόμενο, το 3,14159, έγινε 3,141, διότι το στρογγυλοποιήσαμε σε 3 δεκαδικά.