Επεξεργασία δεδομένων
Συναρτήσεις
Προχωρημένες δυνατότητες

roundup

Η συνάρτηση roundup, λειτουργεί όπως και η συνάρτηση ROUND, με τη διαφορά ότι στρογγυλοποιεί έναν αριθμό πάντα προς τα επάνω. Τα ορίσματά της είναι αυτά. Ο αριθμός, και τα δεκαδικά είναι ο αριθμός των ψηφίων, στα οποία θέλουμε να στρογγυλοποιήσουμε τον αριθμό. Στο φύλλο εργασίας της οθόνης υπάρχουν διάφοροι αριθμοί, και τα δεκαδικά στα οποία θα τους στρογγυλοποιήσουμε. Στο κελί f6, έχουμε ήδη πληκτρολογήσει την συνάρτηση: ίσον το όνομα της συνάρτησης, παρένθεση, το Β6 αντιστοιχεί στον πρώτο αριθμό, το 4,2 0 είναι τα δεκαδικά, κλείνει η παρένθεση. Η συνάρτηση roundup στρογγυλοποιεί πάντα προς τα πάνω, και από τη στιγμή που θέλουμε 0 δεκαδικά, το αποτέλεσμα θα είναι το 5. Στο επόμενο κελί, το 45.9 έγινε για τους ίδιους λόγους 46. Στο επόμενο, το 3,14159, έγινε 3,142, διότι το στρογγυλοποιήσαμε σε 3 δεκαδικά.