Σχεδίαση Με Layers

Μετά τη δημιουργία, τα layers εμφανίζονται εδώ. Εδώ εμφανίζεται το layer 0. Ανοίγουμε το μενού, και εμφανίζεται η λίστα με τα layers που δημιουργήσαμε. Το layer που θα επιλέξουμε, θα είναι και το ενεργό layer, το current layer, το οποίο ορίζεται ως εξής. Επιλέγουμε το μενού, και αναλόγως ποιο layer θέλουμε να ενεργοποιήσουμε, κάνουμε κλικ επάνω στο όνομα του. Το layer ενεργοποιείται αυτόματα, οπότε ό,τι σχεδιάσουμε από εδώ και πέρα, θα έχει τις ιδιότητες της στρώσης walls. Οι γραμμές μας θα εμφανίζονται με το χρώμα που αντιστοιχεί στη στρώση walls. Αν θελήσουμε να αλλάξουμε layer κάνουμε την ίδια κίνηση. Εάν ορίσουμε ως ενεργή τη στρώση provoles, της οποίας ο τύπος γραμμής είχε οριστεί ως διακεκομμένος, οι γραμμές μας αυτόματα, θα σχεδιαστούν ως διακεκομμένες. Το Autocad, τις συνεχείς γραμμές, όπως και τις διακεκομμένες, ή οποιονδήποτε άλλο τύπο γραμμής, τις αναγνωρίζει όλες ως μία ευθεία γραμμή. Δηλαδή, τα υπάρχοντα κενά που βλέπουμε στο σχέδιό μας, το Autocad δεν τα αναγνωρίζει. Η επεξεργασία τους λοιπόν, είναι όμοια με τις συνεχείς γραμμές, οποιονδήποτε τύπο γραμμής και αν βλέπουμε στο σχέδιό μας. Μπορούμε να δούμε τις ιδιότητες των σχεδιασμένων γραμμών, και σε ποιο Layer ανήκουν, απλώς επιλέγοντάς τες. Ενώ είναι επιλεγμένο το layer provoles, εάν κάνουμε κλικ σε μία γραμμή χρώματος ματζέντα, θα επιλεχθεί η στρώση walls, το χρώμα άλλαξε σε ματζέντα, και τα υπόλοιπα στοιχεία ακολουθούν τις ιδιότητες του layer. Γι’ αυτό το λόγο, τα ονόματα που δίνουμε στα layers φροντίζουμε να είναι αντιπροσωπευτικά, για να μπορούμε εύκολα να τα αναγνωρίσουμε μέσα στο σχέδιο. Για να αποεπιλέξουμε την γραμμή που επιλέξαμε, πατάμε Escape.