Επεξεργασία δεδομένων
Συναρτήσεις
Προχωρημένες δυνατότητες

Σχόλια και μορφές

Στο φύλλο «Σχόλια», θα δείξουμε πως μπορούμε να αντιγράψουμε μόνο τα σχόλια μιας περιοχής κελιών δίχως δηλαδή να αντιγραφούν οι μορφοποιήσεις ή οι τιμές των κελιών. Το κελί d2 περιέχει το σχόλιο «σε €», το κελί e2 περιέχει το σχόλιο «Ελάχιστη ποσότητα», το κελί f2 περιέχει το σχόλιο «Συνολικό Κόστος». Παρατηρούμε ότι και τα κελιά d8, e8, και f8, περιέχουν τα ίδια σχόλια. Ασφαλώς και δεν εισάγαμε ξανά τα σχόλια αλλά τα αντιγράψαμε. Στα κελιά d14, e14 και f14, θα εισάγουμε τα ίδια σχόλια αντιγράφοντας τα από την περιοχή κελιών, d2 έως f2. Επιλέγουμε την περιοχή κελιών d2 έως f2. Από το μενού «Επεξεργασία», κάνουμε κλικ στην εντολή «Αντιγραφή». Επιλέγουμε τώρα την περιοχή στην οποία θα επικολληθούν τα σχόλια, από το κελί d14 έως f14, και από το μενού «Επεξεργασία», κάνουμε κλικ στην εντολή «Ειδική Επικόλληση». Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου «Ειδική επικόλληση», από το οποίο μπορούμε να επιλέξουμε μία από τις διαθέσιμες επιλογές επικόλλησης. Επιλέγουμε «Σημειώσεις», και το Excel επικολλά μόνο τα σχόλια που βρίσκονται στα κελιά. Παρατηρούμε ότι στα κελιά d14 έως f14 αντιγράφηκαν μόνο τα σχόλια δίχως να αντιγραφούν τα περιεχόμενα ή το φόντο των κελιών. Ας δούμε τώρα πως μπορούμε να αντιγράψουμε την μορφοποίηση. Η περιοχή κελιών c2 έως f5, παρατηρούμε ότι έχει την ίδια μορφοποίηση με την περιοχή κελιών c8 έως f11. Στην δεύτερη μορφοποίηση, αντιγράψαμε την μορφοποίηση από την παραπάνω περιοχή κελιών. Θα αντιγράψουμε την ίδια μορφοποίηση και στην περιοχή κελιών c14, έως f17. Προσοχή, εδώ δεν υπάρχει η νομισματική μονάδα όπως εδώ. Επίσης έχουμε ένα δεκαδικό ψηφίο σε αντίθεση με εδώ που δεν έχουμε κανένα. Επιλέγουμε την περιοχή κελιών c2 έως f5. Από το μενού «Επεξεργασία», κάνουμε κλικ στην εντολή «Αντιγραφή». Επιλέγουμε τώρα την περιοχή στην οποία θα επικολληθούν οι μορφοποιήσεις, από το κελί c14, έως f17, και από το μενού «Επεξεργασία», κάνουμε κλικ στην εντολή «Ειδική Επικόλληση». Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου «Ειδική επικόλληση». Επειδή θέλουμε να αντιγράψουμε μόνο τη μορφοποίηση, επιλέγουμε «Μορφές», και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Παρατηρούμε ότι στα κελιά c14 έως f17 αντιγράφηκαν μόνο οι μορφοποιήσεις των κελιών, όπως το φόντο, και το περίγραμμα, η γραμματοσειρά, οι αριθμοί εδώ έγιναν έντονοι με κόκκινη γραμματοσειρά, ενώ εδώ και εδώ άλλαξε ο τύπος των αριθμών σε νομισματική μονάδα χωρίς δεκαδικά με το σύμβολο του «€». Δεν αντιγράφηκαν οι τιμές ή οι τύποι των κελιών. Στο «Φύλλο2», βλέπουμε δύο περιοχές κελιών, αυτήν, και αυτήν. Στην πρώτη περιοχή, η οποία περιέχει τις πωλήσεις τριών εταιριών αυτοκινήτων, για τους δύο πρώτους μήνες του έτους, έχει εφαρμοστεί αυτή η μορφοποίηση στα κελιά. Στην γραμμή αυτή εμφανίζονται οι συνολικές πωλήσεις. Στην δεξιά περιοχή κελιών στην οποία είναι καταχωρημένα τα μαθήματα, οι ώρες, και το κόστος για κάθε μάθημα, δεν έχει εφαρμοστεί κάποια μορφοποίηση. Στην τελευταία γραμμή υπολογίζεται το σύνολο ωρών, και κόστους. Προσοχή, η περιοχή κελιών f3 έως h8 περιέχει μία παραπάνω γραμμή, από τη περιοχή κελιών b3 έως d7. Θα εφαρμόσουμε στην δεύτερη περιοχή κελιών την ίδια μορφοποίηση με την πρώτη περιοχή κελιών, αντιγράφοντας την. Επιλέγουμε τα κελιά της πρώτης περιοχής κελιών, από το κελί b3 έως d7. Από το μενού «Επεξεργασία», κάνουμε κλικ στην εντολή «Αντιγραφή». Επιλέγουμε τα κελιά της δεύτερης περιοχής κελιών από το κελί f3 έως h8. Από το μενού «Επεξεργασία», κάνουμε κλικ στην εντολή «Ειδική Επικόλληση». Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου «Ειδική επικόλληση», από το οποίο μπορούμε να επιλέξουμε μία από τις διαθέσιμες επιλογές επικόλλησης. Επιλέγουμε «Μορφές». Πατάμε το κουμπί ΟΚ. Παρατηρούμε ότι αντιγράφηκε μόνο η μορφοποίηση των κελιών. Στη τελευταία γραμμή η μορφοποίηση, είναι ίδια με αυτή της πρώτης γραμμής. Αυτό οφείλεται στο ότι οι γραμμές που επιλέξαμε στην περιοχή κελιών είναι κατά μία περισσότερες από αυτές της πρώτης περιοχής κελιών. Στην τελευταία γραμμή επαναλαμβάνεται η μορφοποίηση από την αρχή.