Επεξεργασία δεδομένων
Συναρτήσεις
Προχωρημένες δυνατότητες

sumif

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στη συνάρτηση SUMIF. Η συνάρτηση sumif εμφανίζει το άθροισμα των κελιών που ικανοποιούν δεδομένα κριτήρια. Στο φύλλο αυτό εμφανίζονται οι πωλήσεις κάθε χώρας, τα ποσά, καθώς και τα προϊόντα που πουλήθηκαν. Παρατηρούμε πως η Ελλάδα πούλησε πληκτρολόγια αξίας 170€, ποντίκια αξίας 140€, και οθόνες αξίας 130€. Στο κελί g7 θα υπολογίσουμε το σύνολο των πωλήσεων της Ελλάδας. Επιλέγουμε το κελί g7. Από το μενού «Εισαγωγή» κάνουμε κλικ στην εντολή «Συνάρτηση». Επιλέγουμε την κατηγορία «Μαθηματικές και Τριγωνομετρικές». Επιλέγουμε την συνάρτηση «SUMIF». Στην περιοχή Range ορίζουμε την περιοχή των κελιών, τα οποία θέλουμε να ικανοποιούν το κριτήριο. Αυτή η περιοχή είναι η b3 έως b19. Στην περιοχή Criteria ορίζουμε το κριτήριο. Πληκτρολογούμε Ελλάδα. Στην περιοχή Sum_range, επιλέγουμε ποια κελιά θα προστεθούν. Εμείς θέλουμε να προστεθούν οι πωλήσεις. Άρα επιλέγουμε την περιοχή c3 έως c19, και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Στο κελί g7 εμφανίστηκε η τιμή 440€, η οποία είναι το άθροισμα των πωλήσεων της Ελλάδας. Το άθροισμα δηλαδή των τιμών 170€, συν 140€, συν 130€. Θα εκτελέσουμε ένα δεύτερο παράδειγμα. Στο κελί g8 θα υπολογίσουμε το σύνολο των πωλήσεων των πληκτρολογίων. Από το μενού «Εισαγωγή» κάνουμε κλικ στην εντολή «Συνάρτηση». Επιλέγουμε την κατηγορία «Μαθηματικές και Τριγωνομετρικές». Επιλέγουμε την συνάρτηση «SUMIF». Στην περιοχή Range επιλέγουμε την περιοχή με τα προϊόντα, από το κελί d3 έως d19. Στην περιοχή Criteria πληκτρολογούμε “Πληκτρολόγια”. Στην περιοχή Sum_range, επιλέγουμε την περιοχή των πωλήσεων δηλαδή την περιοχή από το κελί c3 έως c19, και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Ως αποτέλεσμα παίρνουμε την τιμή 760€. Είναι το σύνολο των πωλήσεων των πληκτρολογίων.